Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ความรู้สุขภาพ

“โรคไข้หวัดใหญ่”อันตรายที่ป้องกันได้ ถ้ารู้เท่าทัน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 548,291 คน

“โรคไข้หวัดใหญ่”อันตรายที่ป้องกันได้ ถ้ารู้เท่าทัน

ในปี 2560 ช่วงครึ่งปีแรก สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมตัวเลขยอดผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งหมด 5 คน มีผู้ป่วยติดเชื้อคิดเป็น 47,470 คน เทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย เท่ากับปี 2560 แต่ผู้ติดเชื้อเป็น 60,664 คน ซึ่งสูงกว่า 

จากสถิตย้อนหลัง 5 ปีพบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มีมากขึ้น แต่อัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง เป็นเพราะประชาชนมีความตื่นตัวประกอบกับมีการเฝ้าระวังโรคจากหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น และมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัว 

โฆษณาจาก HonestDocs
ทำรีเทนเนอร์วันนี้ ลดสูงสุด 50% ถึงวันที่ 17 ก.ย. นี้เท่านั้น

จองคิววันนี้ได้เลย คลีนิกดีมีคุณภาพ ไม่ต้องรอหมอนาน เริ่มต้นเพียง 600 บาท เท่านั้น

Internal ad retainer

จากภาพรวมของประเทศ การระบาดจะอยู่ในช่วงต้นปี (ฤดูหนาว) และช่วงกลางปี (ฤดูฝน) โดยช่วงกลางปีจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุด

 25562557255825592560*
จำนวนผู้ติดเชื้อ (คน)43,8677,176175,114167,22043,082
จำนวนเสียชีวิต (คน)08128445
จังหวัดที่ป่วยสูงสุดต่อประชากรภูเก็ตลำปางเชียงใหม่กรุงเทพลำพูน
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดเหนือกลางกลางกลางเหนือ
กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด25-34 ปี25-34 ปี25-34 ปี25-34 ปี15-24 ปี

*ข้อมูลถึงวันที่ 17 กค.60

ไข้หวัดใหญ่ H1N1 คืออะไร

ชนิดไข้หวัดใหญ่สามารถแบ่งย่อยได้เป็นชนิด  A B และ C สำหรับไข้หวัดใหญ่ H1N1 นั้น เป็นที่รู้จักกันในปี 2009 เป็นไวรัสสายพันธ์ A มีการระบาดได้ปกติตามฤดูกาล เกิดจากเชื้อไวรัสที่ผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง คน หมู และนก 

เมื่อเชื้อติดในคนสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วผ่านทางระบบทางเดินหายใจ หรือเชื้อเข้าเยื่อบุตาจากการสัมผัส การขยี้ตาและพบในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันมาก เช่น โรงเรียน เป็นต้น 

หลังจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย จะเข้าไปอยู่ในเซลล์แล้วแบ่งตัวโดยจะนำส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล์มาสร้างเป็นไวรัสตัวใหม่ จนเซลล์สลายตัว และปลดปล่อยไวรัสอีกมากมายออกมาทำลายเซลล์อื่นๆ ต่อไป 

หากผู้ติดเชื้อไม่เคยมีภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่มาก่อน หรือเชื้อไวรัสเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้าง ในกรณีเช่นนี้ผู้ที่ติดเชื้อจะไม่มีภูมิต้านทานที่จะทำลายเชื้อไวรัสเลย ส่งผลให้เกิดอาการและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้

โฆษณาจาก HonestDocs
ทำรีเทนเนอร์วันนี้ ลดสูงสุด 50% ถึงวันที่ 17 ก.ย. นี้เท่านั้น

จองคิววันนี้ได้เลย คลีนิกดีมีคุณภาพ ไม่ต้องรอหมอนาน เริ่มต้นเพียง 600 บาท เท่านั้น

Internal ad retainer

ลักษณะอาการไข้หวัดใหญ่

การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดใหญ่ H1N1 ไม่สามารถแยกกันด้วยอาการได้อย่างชัดเจน อาการที่แสดงออกจะเริ่มจากมีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอเจ็บคอ มีเสมหะและน้ำมูก อย่างไรก็ตาม หากมีอาการต่อไปนี้จะทำให้สงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มากกว่าเป็นหวัดธรรมดา

 • อาการเกิดขึ้นเร็ว
 • มักมีไข้สูง
 • ปวดกล้ามเนื้อมาก
 • อ่อนเพลียไม่มีแรง บางครั้งเป็นนานถึง 2 สัปดาห์
 • ไอเยอะและหายช้าแม้หายป่วยแล้ว
 • ปวดหัวมาก
 • อาการน้ำมูกไหล จามหรือเจ็บคอ พบน้อยกว่า
 • คลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเหลวมากกว่า

อาการระดับรุนแรง

 • ผู้ป่วยที่มีอาการแย่ลงอย่างรวดเร็วใน 2 วัน 
 • มีอาการไอถี่ 
 • หายใจเหนื่อย 
 • หัวใจเต้นเร็ว 
 • กินอาหารและน้ำไม่ได้ 
 • ในเด็กอาจมีอาการซึมมาก ปากแห้ง ตาโหล 
 • ภาพเอกซเรย์ปอดเห็นฝ้าขาวผิดปกติ 

หากมีอาการรุนแรง ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง ต้องเฝ้าติดตามใกล้ชิด และให้การรักษาเร็วที่สุด

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยว่าได้รับเชื้อตัวใด ต้องใช้การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถตรวจชนิดไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (seasonal influenza) ประกอบด้วย ไวรัสชนิด A เช่น H1N1 H3N2 และไวรัสชนิด B วิธีการตรวจจะนำไม้ swab เข้าไปป้ายในโพรงจมูกหรือลำคอ จากนั้นเก็บในภาชนะที่มีความเย็นระหว่างรอส่งตรวจ โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสแบ่งได้ 2 วิธี

 • ตรวจคัดกรองเบื้องต้น สามารถตรวจได้ตามโรงพยาบาลทั่วไป สามารถรับผลตรวจใน 1 วัน วิธีนี้มีความแม่นยำมากกว่าร้อยละ 80 มีประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจให้การรักษาเบื้องต้นได้ดี อย่างไรก็ตามผู้ที่มีผลการตรวจไม่พบว่าติดเชื้อ แต่มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มาก่อน แพทย์ก็อาจพิจารณาให้รักษาได้เลย  เนื่องจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่มีน้อย เมื่อเทียบกับการปล่อยให้ผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อน
 • ตรวจยืนยันผล เป็นการตรวจเชื้อไวรัสที่ต้องใช้ขั้นตอนซับซ้อนกว่า และให้ผลที่แม่นยำกว่า ด้วยวิธี PCR สามารถทำได้ในโรงพยาบาลใหญ่ๆ และสถาบันวิจัยต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 3 วันจึงจะทราบผลการทดสอบ  การตรวจยืนยันผล มีประโยชน์ในการยืนยันชนิดไวรัสในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากรัฐจะต้องดำเนินการสอบสวนหาผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ให้การเฝ้าระวัง และควบคุมการติดเชื้อในพื้นที่นั้นๆ

การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

สถานศึกษา เป็นหนึ่งในที่ต้องระวัง เพราะการระบาดของไข้หวัดใหญ่มักพบในช่วงเปิดเทอมกลางปี ซึ่งเป็นฤดูฝน และมีการติดเชื้อในเด็กวัยเรียนจำนวนมาก

 • ควรจัดให้มีระบบการคัดกรองเด็กป่วย
 • หากพบว่ามีนักเรียนป่วย ให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย หากมีการระบาดจำนวนมาก ควรพิจารณาปิดสถานศึกษา 5-7 วันเพื่อลดการระบาดของโรคและการแพร่เชื้อ
 • เตรียมจุดล้างมือให้เพียงพอ
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ
 • ให้นักเรียนที่สงสัยว่าป่วยสวมหน้ากากอนามัย และกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างเหมาะสม
 • แยกแก้วน้ำดื่ม และของให้ส่วนตัว

สถานประกอบการและที่ทำงาน

 • จัดจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ ลูกบิดประตู ราวบันได
 • ตรวจสุขภาพลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน
 • หากพบพนักงานขาดงานตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปในแผนกเดียวกันและสงสัยว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องรีบตรวจสอบทันที

สำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือเดินทางไปยัง วัด โบสถ์ มัสยิด ค่ายทหาร โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุ สถาบันกวดวิชา ทัณฑสถาน สถานพินิจ หอพักหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากสามารถดูแลตนเองได้ดังนี้

 • ล้างมือบ่อยๆ
 • หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้กระดาษหรือผ้าปิดปากปิดจมูก หากไม่มีหรือหยิบไม่ทัน ไม่ควรใช้มือป้องจมูก เพราะเชื้อจะติดอยู่ที่มือ ให้ไอจามใส่แขนเสื้อแทน
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • ผู้ที่มีอาการป่วย หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง และภูมิต้านทานต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ดังกล่าว เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกปี เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีระดับที่สูงอยู่ตลอดเวลา เตรียมพร้อมรับมือกับเชื้อที่จะเข้ามาสู่ร่างกาย เพราะทุกๆ ปี เชื้อไวรัสจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตลอด ทำให้ภูมิต้านทานเดิมไม่สามารถป้องกันโรคได้  แม้การฉีดวัคซีนจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด แต่จะช่วยลดโอกาสติดเชื้อรุนแรง เช่น โรคปอดบวม ระบบการหายใจล้มเหลว ลดการเข้ารักษาใน ICU และลดอัตราการเสียชีวิตได้

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล
ดูในแอป