Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
ยา

ยาหัวใจกลุ่มไกลโคไซด์และยากระตุ้นหัวใจสําหรับภาวะหัวใจวาย

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ: 12 เม.ย. 2018 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ยาหัวใจกลุ่มไกลโคไซด์และยากระตุ้นหัวใจสําหรับภาวะหัวใจวาย

เลือดคั่ง (Cardiac glycoside and inotropic agents used for congestive heart failure) และ ยากระตุ้นหัวใจ ไม่รวมกลุ่มไกล โคไซด์ (Cardiac stimulants excluding cardiac glycosides)

อ่านข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับยาหัวใจกลุ่มไกลโคไซด์และยากระตุ้นหัวใจสําหรับภาวะหัวใจวาย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

เลือดคั่งยากระตุ้นหัวใจ ไม่รวมกลุ่มไกล โคไซด์ ได้แก่ Adrenaline/Epinephrine Amrinone Metaraminol Milrinone ตลอดจนข้อมูลอันเป็นประโยชน์เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลวโดยรวม หากคุณสนใจสามารถอ่านต่อได้ที่นี่

 Adrenaline/Epinephrine

ประเภท             Adrenaline/ Epinephrine

ชื่อสามัญ            Adrenaline Atlantic, Adrenotone, Epinephrine HCI, Epipen

ชื่อการค้า           Adrenaline Atlantic, Adrenotone, Epinephrine HCI, Epipen

ประเภท             ยากระตุ้นการทํางานของหัวใจ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

ข้อบ่งใช้             รักษาภาวะหัวใจวาย ทําให้หลอดเลือดหดตัว ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตต่ำ ช็อก และ

การไหลเวียนเลือดที่หัวใจและสมองลดลง

การออกฤทธิ์       กระตุ้นจุดรับ C และ B-adrenergic ภายในระบบซิมพาเธติค ทําให้เพิ่มทั้งความดัน

โลหิตค่าบนและค่าล่าง เพิ่มความแรงในการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมองมากขึ้น ผลข้างเคียง หากได้รับยาเป็นเวลานานๆ จะทําให้เกิดปฏิกิริยากับหัวใจและการไหลเวียน เช่น เกิดความดันโลหิตสูง ชีพจรเต้นเร็ว หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เป็นต้น

การพยาบาล       

 • ติดตามสังเกตสัญญาณชีพ และปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิด
 • รายงานแพทย์ทราบ เมื่อจังหวะการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ และเตรียมพร้อมให้การรักษาโดยการให้ Adrenaline ทางหลอดเลือดดํา อาจตามด้วยสารน้ำ 20 มิลลิลิตร เพื่อไม่ให้ยาเข้าไปใน Central compartment

 Amrinone

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

ชื่อสามัญ           Amrinone

ชื่อการค้า           Inocor

ประเภท             ยากระตุ้นหัวใจ

ข้อบ่งใช้             รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ในรายที่ใช้ยากลุ่ม Cardiac glycosides, Diuretic และยาขยาย

หลอดเลือดชนิดอื่นไม่ได้ผล

การออกฤทธิ์       เพิ่มแรงบีบตัวของเวนตริเคิล ซึ่งเป็นผลจากหลอดเลือดขยายตัวโดยผลการผ่อนคลาย

กล้ามเนื้อของหลอดเลือด เกล็ดเลือดต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เบื่ออาหาร หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ

ผลข้างเคียง        พิษต่อตับ ไต เจ็บหน้าอก ปวดบริเวณที่ฉีด

การพยาบาล      

 •  วัดความดันโลหิต ชีพจร
 • สังเกต EKG
 • ติดตามระดับยาในเลือด LFT, Platelet และ CBC
 • สังเกตอาการมีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ

 Metaraminol

ชื่อสามัญ            Metaraminol bitartrate

ชื่อการค้า            Aramine

ประเภท             ยากลุ่ม Adrenergics เป็น Sympathomimetic direct and indirect acting

ข้อบ่งใช้ รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตต่ำจากการผ่าตัด ให้ยาชาที่ไขสันหลัง เสียเลือด มีก้อนเนื้องอก และจากการแพ้ยา ใช้รักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หรือภาวะช็อกจากหัวใจ

การออกฤทธิ์       กระตุ้นตัวรับ α-adrenergic ภายใน Sympathetic nervous system ใช้รักษาภาวะ ความดันโลหิตต่ำ

ผลข้างเคียง        ปวดศีรษะ มือสั่น มึนงง คลื่นไส้ ความดันโลหิตสูง หรือหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ชีพจร

เต้นเร็ว

การพยาบาล      

 • สังเกตและบันทึกสัญญาณชีพ วัดความดันโลหิตทุก 5 นาที ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาที จํานวนปัสสาวะ ลักษณะสีผิว และรายงานแพทย์ทราบ เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น และผิดจังหวะ จํานวนปัสสาวะออกน้อยลง ความดันโลหิตลดลง ลักษณะสีผิวซีด เย็น เขียว เป็นต้น
 • ดูแลให้ได้รับสารน้ำหรือเลือดทดแทนอย่างเพียงพอก่อนใช้ยานี้ โดยเฉพาะในรายที่มีภาวะช็อกจากปริมาตรเลือดลดลง
 • สังเกตและบันทึกปริมาณสารน้ำเข้าและออกจากร่างกายของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

 Milrinone

ชื่อสามัญ            Milrinone lactate

ชื่อการค้า           Primacor

ประเภท             ยากระตุ้นหัวใจ

ข้อบ่งใช้             รักษา Acute heart failure ใช้เพิ่มการบีบตัวของหัวใจในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจใช้

ทดแทน Dopamine หรือ Dobutamine ใน Advanced heart failure

การออกฤทธิ์       Milrinone ยับยั้ง Phosphodiesterase เพิ่มระดับ Cyclic AMP และเพิ่มการบีบตัวของหัวใจให้แรงขึ้น และยานี้มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดด้วย

ผลข้างเคียง        การบีบตัวของเวนตริเคิลผิดจังหวะ (Ventricular anythmias) ความดันโลหิตต่ำปวดศีรษะ

การพยาบาล       

 • ฟังเสียงหัวใจให้เต็มนาที หยุดให้ยาหรือรายงานแพทย์หาก HR < 60 ครั้ง/นาที ในผู้ใหญ่ หรือ HR < 90-100 ครั้ง/ นาที ในเด็ก
 • วัดความดันโลหิต บันทึกปริมาณน้ำเข้า-ออก ชั่งน้ำหนัก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สําหรับผู้ป่วยหัวใจวาย ฟังเสียงปอด ดูเส้นเลือดดําที่คอ ตรวจบริเวณที่บวม

 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลวโดยรวม

 • ประเมินผลของยา เช่น หากใช้ยารับประทานแล้วไม่ได้ผลอาจต้องรายงานแพทย์เพื่อพิจารณาเปลี่ยนเป็นยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดํา
 • ผู้ป่วยที่ได้รับยาขับปัสสาวะจะต้องประเมินว่าได้ผลหรือไม่ หากไม่ได้ผลจะต้องสอบถามปัจจัยส่งเสริมด้วย เช่น การรับประทานอาหารเค็ม หรือได้รับโซเดียมจากอาหารหรือยา หรือมีปัญหาการดูดซึมยา เป็นต้น
 • การใช้ยากลุ่ม Cardiac glycosides จะต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หากมีอาการข้างเคียงของยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน การเห็นภาพสีเหลือง เป็นต้น รายงานแพทย์ทราบ เพื่อพิจารณาลดยา เพราะผู้ป่วยอาจได้รับยาเกินขนาด ซึ่งทําให้เกิดอาการพิษที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

 หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปราณี ทู้ไพเราะ  ได้โดยการซื้อหนังสือ “คู่มือยา (Handbook of Drugs)”


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป