Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพตา

แว่นตา และรูปแบบของเลนส์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 2,000,179 คน

แว่นตา และรูปแบบของเลนส์

a8.gif แว่นตาและสายตาดูจะเป็นของคู่กันเสมอ แว่นตาจะมีประโยชน์เฉพาะในรายที่มีความผิดปกติของสายตาเนื่องจากการหักเหของแสงเท่านั้น

a8.gif กระจกแว่นตา (LENS เลนส์) ทำด้วยแก้ว หรือพลาสติกในรูปต่าง ๆ ซึ่งนำมาใช้ในการแก้ความผิดปกติของสายตา ที่นำมาใช้อยู่เสมอในทางวิชาการแล้วมี 4 รูปแบบ คือ

1. เลนส์เว้า (SPHERICAL CONCAVE LENS)
2. เลนส์นูน (SPHERICAL CONVEX LENS)
3. เลนส์รูปส่วนหนึ่งของทรงกระบอก

  • ชนิดนูนมีคุณสมบัติรวมแสงเฉพาะแนวหนึ่งเท่านั้น
  • ชนิดเว้ามีคุณสมบัติกระจายแสงเฉพาะแนวหนึ่งเท่านั้น

4. เลนส์ชนิดเกิดจากการรวมระหว่างเลนส์ชนิดที่ 1, 2, 3 

a8.gif เลนส์ชนิดต่าง ๆ นี้ได้นำมาใช้ทำเป็นแว่นสำหรับสายตาดังต่อไปนี้คือ

  1. เลนส์เว้าใช้สำหรับสายตาสั้น
  2. เลนส์นูนให้สำหรับสายตายาว และสำหรับช่วยในการอ่านหนังสือ
  3. เลนส์รูปส่วนหนึ่งของทรงกระบอกให้สำหรับตาเอียง
  4. เลนส์รวมชนิดเว้าและเลนส์รูปส่วนหนึ่งของทรงกระบอกใช้แก้สายตาสั้นที่มีสายตาเอียงด้วย

a8.gif เลนส์รวมชนิดนูนและเลนส์รูปส่วนหนึ่งทรงกระบอกใช้แก้สายตายาวที่มีสายตาเอียงด้วย

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป