อาการและการวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 25, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ถึงแม้ว่าโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะไม่แสดงอาการเด่นชัดมาก แต่มันสามารถนำไปสู่โรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่ร้ายแรงได้

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นเบาหวานประเภทหนึ่งซึ่งจะเกิดในช่วงของการตั้งครรภ์ และจะแตกต่างจากโรคเบาหวานประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 โดยเกิดจากการมีระดับกลูโคส (น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว) ในเลือดสูง เหมือนกับเบาหวานรูปแบบอื่น และจะเกิดขึ้นเมื่อมีฮอร์โมนต่างๆ ในการตั้งครรภ์ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ซึ่งรวมถึงน้ำหนักที่มากขึ้น ทำให้เซลล์ใช้อินซูลิน (ฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระดับกลูโคสในเลือด) มีประสิทธิภาพลดน้อยลง

วารสาร Preventing Chronic Disease ได้รายงานในปี 2004 ว่ามีผู้หญิงตั้งครรภ์ถึง 9.2% ในสหรัฐอเมริกา มีภาวะโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

อาการต่าง ๆ ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้น มักจะไม่ค่อยมีสัญญาณหรืออาการที่ชัดเจนเท่าไหร่นัก แต่ถ้ามีอาการ (ซึ่งเกิดจากระดับกลูโคสในเลือดสูง) อาจจะแสดงอาการเหล่านี้

  • มีอาการตามัวและเมื่อยล้า
  • กระหายน้ำ และมีการปัสสาวะมากผิดปกติ
  • เวียนศีรษะ และอาเจียน ซึ่งไม่ได้เกิดจากภาวะปกติของการตั้งครรภ์
  • น้ำหนักลดลง
  • มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในทางเดินปัสสาวะ (กระเพาะปัสสาวะ) ช่องคลอด และ ผิวหนัง

และอาการเหล่านี้มักจะหายไปเมื่อระดับของกลูโคสในเลือดกลับมาเป็นปกติ หลังจากที่ได้คลอดบุตรไปแล้ว 

โรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

เมื่อเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ สามารถก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย ทั้งต่อตัวหญิงที่ตั้งครรภ์และบุตรในครรภ์ มีความเสี่ยงของภาวะครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia) ซึ่งเป็นภาวะที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต และอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น ถ้าหากมีความดันโลหิตสูง และมีโปรตีนในปัสสาวะมากเกินไป รวมไปถึงการบวมและอาการซึมเศร้าอีกด้วย

บางครั้งอาจจะต้องทำการผ่าตัดเพื่อคลอด (Cesarean section) เพราะทารกในครรภ์ตัวใหญ่มากกว่าปกติ ซึ่งเรียกว่า ภาวะทารกตัวโต (Macrosomia) และถ้าหากระหว่างการตั้งครรภ์ไม่สามารถควบคุมระดับกลูโคสในเลือดได้ ทารกในครรภ์ก็มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนหรือหลังคลอดมากขึ้น หรือไม่ก็อาจจะทำให้เด็กมีภาวะเหล่านี้ตามมา ได้แก่

  • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำชั่วคราว (Temporary hypoglycemia)
  • โรคดีซ่าน (Jaundice)
  • ปัญหาด้านการหายใจ เช่น ภาวะกดการหายใจในทารกแรกเกิด (Respiratory distress syndrome)

ทั้งนี้ มารดาและบุตรอาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ในภายหลังมากขึ้นอีกด้วย

การวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีการตรวจคัดกรองเพื่อที่จะช่วยค้นหาโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ แต่ก็ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าใครควรจะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง

ในปี 2014 The U.S. Preventative Services Task Force ได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์บทความต่าง ๆ เพื่อหาหลักฐานว่า การทำการตรวจคัดกรองมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร จากการที่ได้ศึกษาทบทวนแล้วนั้น หน่วยงานเฉพาะกิจนี้ได้แนะนำว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคนควรถูกตรวจคัดกรองเพื่อหาโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หลังจากอายุครรภ์ได้ 24 สัปดาห์ (โดยปกติอยู่ในช่วง 24-28 สัปดาห์) ซึ่งไม่พบหลักฐานที่จะแนะนำให้การตรวจคัดกรองในช่วงก่อนสัปดาห์ที่ 24 แต่แพทย์อาจจะแนะนำได้หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในการเป็นโรคดังกล่าวสูง

การตรวจคัดกรองเพื่อหาโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นการทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลกลูโคสแบบง่าย โดยไม่ต้องทำการอดอาหาร (Non-fasting oral glucose tolerance test) ในการทดสอบนี้ คุณจะได้ดื่มน้ำที่ถูกทำให้หวานด้วยกลูโคส หลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง แพทย์จะทำการตรวจระดับกลูโคสในเลือดเพื่อดูว่า ร่างกายคุณสามารถนำกลูโคสไปใช้ได้เท่าไหร่ ซึ่งถ้าหากพบว่าคุณมีระดับกลูโคสในเลือดสูง คุณจะต้องทำการทดสอบครั้งที่สอง ซึ่งเป็นการทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลกลูโคส โดยจะต้องทำการอดอาหาร (Fasting oral glucose tolerance test)

สำหรับการทดสอบโดยการอดอาหาร  คุณจะต้องอดอาหารก่อนมาพบแพทย์เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นเมื่อมาพบแพทย์จะต้องดื่มน้ำหวานเพื่อทำการทดสอบ แพทย์จะทำการตรวจวัดระดับกลูโคสในเลือดหลังจากที่คุณดื่มน้ำหวานเข้าไปแล้ว 1-3 ชั่วโมง เพื่อที่จะหาว่าคุณเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือไม่

แม้ว่าการทดสอบ A1C หรือการวัดและควบคุมระดับกลูโคสในเลือดระยะยาว จะถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวานประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ซึ่งก็ไม่ได้ถูกนำใช้ในการวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่