ลำไส้เล็กอุดกั้น (Intestinal obstruction)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 19, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ความหมาย เป็นการขัดขวางการไหลผ่านของอาหารและน้ำย่อยจากทางเดินอาหารส่วนต้นไปยังส่วนปลายของทางเดินอาหาร ทำให้กระบวนการย่อย การดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายผิดปกติ และไม่สามารถขับถ่ายกากอาหารส่วนที่เหลือจากการย่อยและการดูดซึม รวมทั้งสารพิษต่างๆ ออกไปได้

สาเหตุ เกิดจากมีอุจจาระอัดแน่น (Fecal impact) นิ่วในถุงน้ำดี (Gall stone ileus) ลำไส้ตีบแต่กำเนิด (Congenital atresia) ลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Crohn’s disease) ไส้เลื่อนแบบมีการขาดเลือด (Strangulated hemia) พังผืดรัด (Adhesion)

พยาธิสรีรภาพ การอุดกลั้นที่ลำไส้แบ่งเป็นส่วนต้นและส่วนปลาย การอุดกั้นที่ลำไส้ส่วนต้นมักพบบริเวณดูโอดีนัมหรือเจจูนัมส่วนต้น ทำให้มีอาการอาเจียนซึ่งจะมีน้ำดีปนออกมา การอุดกลั้นที่ลำไส้ส่วนเจจูนัมส่วนล่างและไอเลียมจะมีอาการอาเจียนออกมาคล้ายๆ อุจจาระ มักมีอาการปวดเกร็งรอบๆ สะดือ อาจมีอาการท้องผูก ท้องเสีย ผายลม การตรวจดูหน้าท้องอาจมองเห็นการเคลื่อนไหวของลำไส้ ฟังเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้จะได้ยินบ่อยครั้งและมีเสียงแหลม เคาะท้องได้เสียงก้อง อาจมีหน้าท้องแข็งเกร็งหรือกดเจ็บและมีท้องอืด ส่วนการอุดกั้นที่ลำไส้ส่วนปลายมักพบบริเวณไอเลียมทำให้มีน้ำและแก๊สคั่งค้างอยู่ในลำไส้ส่วนเหนือบริเวณที่อุดกั้นทำให้เกิดการยืดขยายและพองออก และขับหลั่งสารต่างๆ ออกมาจากผนังลำไส้มีการหดเกร็งของลำไส้เล็กทำให้มีเลือดมาเลี้ยงผนังลำไส้น้อยลง อาจมีแผลที่ผนังลำไส้และผนังแตกทะลุ และมีการเน่าตายของลำไส้เนื่องจากเลือดดำไหลกลับไม่สะดวกน้ำจากหลอดเลือดฝอยซึมเข้าไปในลำไส้ ช่องท้องและผนังลำไส้ทำให้ผนังลำไส้บวมเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหารจะเข้าไปในช่องท้องทำให้เกิดเยื่อบุในช่องท้องอักเสบและขับน้ำออกมาทำให้ลำไส้หยุดทำงานได้ หากเป็นเรื้อรังอาจเกิดภาวะทุพโภชนาการทั้งโปรตีนและแคลอรี แต่ในรายที่เป็นอย่างเฉียบพลันมักมีการเสียสมดุลของสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ เจาะเลือดตรวจจะพบเม็ดเลือดขาวสูงขึ้น มีอาการปวดแบบบิด ท้องโป่งตึง ไม่ถ่ายอุจจาระ ไม่ผายลม

อาการ หากเกิดจากลไส้ส่วนต้นอุดกั้นเมื่ออาเจียนจะมีน้ำดีปน ท้องอืด ลำไส้เคลื่อนไหวถี่ ปวดท้อง หน้าท้องเกร็ง กดเจ็บ ส่วนที่เกิดจากลำไส้ส่วนปลายอุดกั้นจะมีอาการปวดจนตัวงอ ชีพจรเต้นเร็ว มีไข้ ท้องโป่งตึง กดเจ็บ มีภาวะขาดน้ำ

การวินิจฉัยโรค มีประวัติปวดท้อง อาเจียนมีน้ำดีปน มีอาการท้องอืด หน้าท้องเกร็ง การถ่ายภาพรังสีหน้าท้องโดยให้ผู้ป่วยกลืนแป้งแบเรียม (Barium swallow) จะเห็นเงาแก๊สและน้ำแยกจากกัน เรียก Air-fluid level มีลักษณะคล้ายขึ้นบันได

การรักษา หากเป็นชนิดเฉียบพลันต้องรีบผ่าตัดด่วนเพื่อเอาลำไส้และเนื้อเยื่อส่วนที่ขาดเลือดและเน่าตายออกให้หมด แล้วนำส่วนที่ยังมีสภาพดีมาต่อกันและให้ยาปฏิชีวนะ ให้สารน้ำและเกลือแร่ทางหลอดเลือดดำเพื่อแก้ไขภาวะเสียสมดุลของน้ำและเกลือแร่ใส่สายยางลงสู่กระเพาะอาหารหรือลำไส้ดูดสารต่างๆ ซึ่งคั่งค้างในทางเดินอาหารออกในรายที่ลำไส้อุดกั้นบางส่วนอาจรักษาแบบประคับประคองโดยใช้วิธีใส่สายสวนจากจมูกลงสู่กระเพาะอาหารดูดสารที่คั่งค้างออกและพักกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้น งดอาหารและน้ำทางปากจนกว่าการอักเสบของลำไส้ส่วนที่อุดกั้นดีขึ้น ร่วมกับการให้ยาลดการขับหลั่งกรดจากกระเพาะอาหารให้สารน้ำสารอาหารชดเชยทางหลอดเลือดดำ หากยังไม่ดีขึ้นอาจต้องทำผ่าตัด

การพยาบาล ดูแลให้กระเพาะอาหารและลำไส้ได้รับเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ โดยฟังเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้ ประเมินอาการปวดท้อง ท้องอืด อาการคลื่นไส้ อาเจียน หน้าท้องแข็งเกร็ง ป้องกันการอักเสบติดเชื้อในช่องท้อง โดยให้ผู้ป่วยงดอาหารและน้ำทางปาก ใส่สายสวนจากจมูกลงสู่กระเพาะอาหารเพื่อระบายสิ่งที่คั่งค้างในกระเพาะอาหารออกให้มากที่สุด วัดสัญญาณชีพทุก 2-4 ชั่วโมง ติดตามผลการตรวจเม็ดเลือดขาวในเลือด และให้ยาปฏิชีวนะ ป้องกันการเสียสมดุลน้ำและเกลือแร่โดยสังเกตอาการอ่อนเพลีย ซึม ไม่มีแรง สับสน ผิวหนังแห้งความตึงตัวเสียไป กระหายน้ำ บันทึกจำนวนน้ำเข้า-ออกจากร่างกาย ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ติดตามผลการตรวจอิเล็กโทรไลต์ในเลือด หากผู้ป่วยรับประทานอาหารทางปากได้แล้ว แนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำอุ่นๆ หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีแก๊สให้ผู้ป่วยพยายามเรอหรือผายลม ให้ยาแก้ปวด ดูแลให้ผู้ป่วยทุเลาจากอาการปวดท้องและท้องอืดโดยเปลี่ยนท่าให้ผู้ป่วยบ่อยๆ ให้ลุกนั่งและเดินทันทีที่ทำได้ หลีกเลี่ยงการไอ การยกของหนัก การเบ่งถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ ฟังเสียงลำไส้บีบตัวเพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของลำไส้ ให้ยาระบายเพื่อป้องกันท้องผูก

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

อาการเรอไม่หายสักทีตลอดเวลา6เดือนคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อาการปวดท้องเหนือสะดือ คืออะไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ชอบเป็นไหลย้อนตัองรักษาแบบไหนค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อาการของโรคแสบร้อนกลางอกเกิดจากอะไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคกระเพาะอาหารอักเสบรักษาให้หายขาดได้หรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่