Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพผู้หญิง

ระวัง! แชทบ่อยๆ อาจเสียสุขภาพ ความสัมพันธ์ และเสี่ยงสมองรวน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,377,044 คน

ระวัง! แชทบ่อยๆ อาจเสียสุขภาพ ความสัมพันธ์ และเสี่ยงสมองรวน

The smart phones dominate. Look to see which way they play, but the bear phase, players chat a row. Since the class. 1 The elderly as well. Do not do it, then maybe! I would like to leave you lacking something. This would not be banned, but I remind the girls to look good. The girls often have the disadvantage of bad health. Broken relationship And it is also the brain go haywire again. If not, check out the information below before.

1. Risk is Computer Vision Syndrome.

This name is not used for disease The use of eye gaze square screen for too long. Whether it's a computer, smart phone or tablet will have symptoms of dry eye pain, blurred vision, eye pain, neck and the back seat, which is often the case with people looking at the screen long enough. The symptoms of this disease can not solve it just by a few hours to help relieve symptoms. But the symptoms often do not have a cure, so it would be nice if they prevent this disease, it would be better. By trying to take your eyes from the screen every 20 minutes and look around at the scenery or 20 seconds, then turns back to work or chat. It is much safer

โฆษณาจาก HonestDocs
เเพ็กเกจตรวจหัวใจ ❤️ ลด 30 - 50% ถึงวันที่ 24 ก.ย. นี้เท่านั้น 🔥

เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก หอบ ลองมาเช็คสมรรถภาพหัวใจกันดีกว่า ❤ เริ่มต้นที่ 1450 บาท

Internal ad heartcheck

2. slow brain development

Research from Monash University. To test the ability of the brain development of adolescents with behavioral chats found that those using smartphones. Quiz, memory and comprehension scores than those who did not use a smartphone. It is assumed that Smart phones make life simpler and faster. Neglect and not acclimated to concentrate on any one thing too much. Cause errors, often also psychological studies since 2009 have found that teens chat harder. There are likely more vulnerable to stress, anxiety and potential to decrease.

3. back pain, neck, shoulders.

Most human to sit all day, it's always aches or sore neck and shoulder already. And I have to sit and chat back, neck and shoulder, it would not hurt to get down frequently. Due to the nature of the chat was sitting posture. The move to mobile smart phones on the same level as the eyes. Spine from the neck down was tense because it was not in the proper posture. Which if left Spinal pain will spread disease, chronic tension headache, and constipation may lead to heart disease at all.

The solution for this condition Poor posture like standing at a new assembly. This is not just posture reduces muscle pain only. Also stimulate the body to produce serotonin. Or a brain neurotransmitter that helps the body to feel calm. With another

4. undermining relations

This relationship may be between parents and children or friends, though, because instead of talking to each other again. May sit on opposite corners, but then I got chatting. Worse than that Some families also use the chat to talk with each other in spite of the good relationship with so old it might disappear. The best way to put the smart phone and then talk. Look somewhat better.

5. short-lived!

The sitting posture during the chat may lead to shifting of the spine. This may affect the body's internal organs. It also obstructs the respiratory system. And may lead to increased crooked spine. Also, if you like to chat. During the drive Or walking on the street It may cause an accident causing short-lived.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป