Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
โภชนาการ

อาหารจำกัดโซเดียมสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 2,118,788 คน

อาหารจำกัดโซเดียมสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาหนึ่งที่คุกคามคุณภาพของคนไทย โดยพบว่ากว่า 1 ใน 4 ของคนไทยที่มีอายุมากกว่า 35 ปีมีปัญหาความดันโลหิตสูง ในจำนวนนี้ 50 เปอร์เซ็นต์ รู้ว่ามีปัญหาภาวะความดันโลหิตสูง แต่ 20 เปอร์เซ็นต์ ของคนที่รู้ตัวไม่ได้ควบคุมความดันของตนเองในขณะที่ 13 เปอร์เซ็นต์ มีการควบคุมความดันแต่ได้ผลไม่ดี และมีเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่สามารถควบคุมความดันได้ดี ในขณะที่ส่วนที่เหลือกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่รู้ตัวว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะอันตราย เนื่องจากความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคเส้นเลือดแขนขาตีบหรืออุดตัน เส้นเลือดในสมองแตก และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น (อรุณี, 2549) ปัจจุบันความดันโลหิตสูงถือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับที่ 3 ของคนไทยรองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุ จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 18.9 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2543 เป็น 34.8 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2547 (กองการแพทย์ทางเลือก, 2551)


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป