โภชนาการ

อาหารจำกัดโซเดียมสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
อาหารจำกัดโซเดียมสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาหนึ่งที่คุกคามคุณภาพของคนไทย โดยพบว่ากว่า 1 ใน 4 ของคนไทยที่มีอายุมากกว่า 35 ปีมีปัญหาความดันโลหิตสูง ในจำนวนนี้ 50 เปอร์เซ็นต์ รู้ว่ามีปัญหาภาวะความดันโลหิตสูง แต่ 20 เปอร์เซ็นต์ ของคนที่รู้ตัวไม่ได้ควบคุมความดันของตนเองในขณะที่ 13 เปอร์เซ็นต์ มีการควบคุมความดันแต่ได้ผลไม่ดี และมีเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่สามารถควบคุมความดันได้ดี ในขณะที่ส่วนที่เหลือกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่รู้ตัวว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะอันตราย เนื่องจากความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคเส้นเลือดแขนขาตีบหรืออุดตัน เส้นเลือดในสมองแตก และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น (อรุณี, 2549) ปัจจุบันความดันโลหิตสูงถือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับที่ 3 ของคนไทยรองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุ จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 18.9 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2543 เป็น 34.8 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2547 (กองการแพทย์ทางเลือก, 2551)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่