โภชนาการ

สรุปการจัดอาหาร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
สรุปการจัดอาหาร

การจัดอาหารเพื่อให้บุคคลทั่วไปและผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ควรจัดอาหารที่มีสารอาหารครบสมดุลทั้งปริมาณและสัดส่วนของสารอาหารที่แต่ละคนควรได้รับ ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดปริมาณอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน จึงมีการแยกอาหารออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งแต่ละหมวดจะแสดงปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และพลังงานหรือที่รู้จักกันในชื่อของรายการอาหารแลกเปลี่ยน (food exchange list) ซึ่งเป็นรายการอาหารที่แยกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของอาหารที่ให้พลังงาน และสารอาหารใกล้เคียงกันจะถูกจัดให้อยู่ในหมู่เดียวกัน เพื่อใช้ในการคำนวณหาปริมาณสารอาหาร โดยในรายการอาหารแลกเปลี่ยนแบ่งได้เป็น 6 หมวด คือ หมวดน้ำนม หมวดผัก หมวดผลไม้ หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์ หมวดเนื้อสัตว์ และหมวดไขมัน โดยอาหารที่อยู่ในหมวดเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ เพื่อให้ได้รับอาหารที่หลากหลายชนิดทุกมื้อในทุกวันโดยไม่จำเจ ซึ่งการกำหนดรายการอาหารแลกเปลี่ยนได้จากการคำนวณปริมาณแคลอรีและสารอาหารที่แต่ละบุคคลควรได้รับในแต่ละวันตามวิธีการเลขคณิต เมื่อทราบปริมาณสารอาหารที่ต้องการต่อวันแล้วจึงนำไปกำหนดชนิด และปริมาณของอาหารเพื่อบริโภคต่อไปในแต่ละมื้อของแต่ละวัน ซึ่งการจัดรายการอาหารจากข้อมูลที่คำนวณได้ ควรคำนึงถึงสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารของแต่ละบุคคลด้วย โดยเน้นเรื่อง สีสัน ลักษณะอาหารที่น่ารับประทาน กลิ่น รสชาติ ตลอดจนเนื้อสัมผัสของอาหารที่ควรเป็นในอาหารแต่ละประเภท เพื่อช่วยส่งเสริมความอยากอาหารของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่