กระดูกสะโพกหักเมื่อมีอายุมากนั้นมีอันตรายอย่างไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ย. 9, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

คำถาม : การที่กระดูกสะโพกหักขณะที่มีอายุมากนั้นอันตรายอย่างไร?

กระดูกหักอาจฟังดูรุนแรง แต่หากคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วล่ะก็ การที่กระดูกสะโพกหักนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรงได้ อันตรายที่เกิดขึ้นนั้นขนาดไหนและอัตราการเสียชีวิตหลังจากกระดูกสะโพกหักนั้นอยู่ที่เท่าไหร่?

 

คำตอบ

กระดูกสะโพกหักนั้นอาจทำให้เกิดความพิการรุนแรงหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้

ผลของการล้ม : การล้มนั้นเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการบาดเจ็บและการเสียชีวิตที่เกิดจากการบาดเจ็บในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

การล้มนั้นยังทำให้ผู้ที่ล้มมีอิสระลดลง : ผู้ที่มีกระดูกสะโพกหักนั้นอาจไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองคนเดียวอีกต่อไปและอาจจะต้องย้ายไปยังศูนย์ดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือสำหรับการทำกิจวัตรประจำวัน

อัตราการเสียชีวิตหลังกระดูกสะโพกหัก : มีความแตกต่างระหว่างผลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเสียชีวิตหลังจากกระดูกสะโพกหัก โดยการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Medical Association (Internal Medicine) ปี 2011 นั้นทำการศึกษาผู้หญิงสูงอายุ 5580 คนในช่วง 20 ปี ผู้หญิงเหล่านี้มาจากทั้ง 4 เขตของสหรัฐอเมริการะหว่างปี 1968 – 1988 เพื่อเข้าร่วมการศึกษาเกี่ยวกับกระดูกหักที่เกิดจากกระดูกพรุน

อัตราการเสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในปีแรกหลังจากที่ผู้หญิงเกิดกระดูกสะโพกหัก หรือหมายความว่าในช่วง 12 เดือนหลังจากที่พวกเขาเกิดกระดูกสะโพกหักนั้น ผู้หญิงเหล่านี้จะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีอายุเท่ากันซึ่งกระดูกไม่หัก

มากกว่าครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นภายในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากที่กระดูกหัก

การศึกษาก่อนหน้านั้นเช่นการศึกษาแบบ meta-analysis ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Annals of Internal Medicine ปี 2010 ได้แสดงว่าอัตราการเสียชีวิตในช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากที่กระดูกสะโพกหักนั้นอาจจะสูงกว่านั้น การศึกษานี้ทำการทบทวนการศึกษาที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1957 – 2009 (รวมศึกษาผู้หญิงทั้งหมด 578,436 คนและผู้ชาย 154/276 คนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี) นักวิจัยจากเบลเยี่ยมและสหรัฐอเมริกาพบว่าความเสี่ยงของการเสียชีวิตในทั้งผู้ชายและผู้หญิงในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากกระดูกสะโพกหักนั้นอยู่ระหว่าง 5-8 เท่าของผู้ที่ไม่มีกระดูกหัก

และแม้ว่าความเสี่ยงของการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้จะลดลงหลังจากที่กระดูกสะโพกหักไปแล้ว 2 ปี แต่อัตราการเสียชีวิตของผู้ที่มีกระดูกสะโพกหักนั้นก็ยังคงสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยมีกระดูกสะโพกหักแม้ว่าจะพิจารณาที่ 10 ปีหลังจากการหักก็ตาม ในการศึกษานี้พบว่าอัตราการเสียชีวิตในผู้ชายนั้นสูงกว่าผู้หญิง

สาเหตุของการเสียชีวิต : ทำไมผู้ป่วยจึงเสียชีวิตจากการที่กระดูกสะโพกหัก? การศึกษาในปี 2011 นั้นพบว่า ผู้หญิงจำนวนมากเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบและความผิดปกติทางการรับรู้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้มีกระดูกหักที่มีอายุเท่ากัน การศึกษาของ Annals of Internal Medicine นั้นพบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบได้นั้นเช่นปัญหาที่เกิดตามหาหลังจากการผ่าตัด (เช่น pulmonary embolism, การติดเชื้อ และหัวใจวาย) นอกจากนั้นปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการล้มตั้งแต่แรก เช่นโรคความจำเสื่อม โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตนั้นทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน นักวิจัยได้ระบุว่าโดยทั่วไป ผู้ที่กระดูกสะโพกหักนั้นมักจะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ก่อนที่กระดูกจะหักเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่มีกระดูกหัก

แม้ว่าอายุที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของการล้ม แต่ผู้ที่มีสุขภาพดีและแข็งแรงอาจมีอายุที่แท้จริงน้อยกว่า ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะล้มและเกิดกระดูกหักน้อยกว่าเช่นกัน

ความชุกของการเกิดกระดูกหักและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ : ภาวะนี้ได้กลายเป็นปัญหาทางสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูงในแง่ของการรักษาผู้ที่เจ็บป่วย ในสหรัฐอเมริกามีประชากรประมาณ 300,000 คนที่เกิดกระดูกหักในแต่ละปี ในประเทศแคนาดา มีผู้สูงอายุประมาณ 27,000 คนที่เกิดกระดูกสะโพกหักต่อปี และต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณอยู่ที่มากกว่า 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ยังคงมีการวิจัยที่พยายามศึกษาวิธีการป้องกันการล้มที่จะทำให้เกิดกระดูกหัก เช่นการออกแบบเครื่องมือช่วยเหลือเช่น walker พื้นชนิดนิ่ม และการทำกายภาพบำบัดเพื่อช่วยเรื่องการทรงตัวและความแข็งแร

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่