มะเร็งและโรคร้าย

การสู้รบในสงครามเพื่อความดี: ความก้าวหน้าเกี่ยวกับ HIV/AIDS ทั่วโลก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 316,601 คน

การสู้รบในสงครามเพื่อความดี: ความก้าวหน้าเกี่ยวกับ HIV/AIDS ทั่วโลก

สถิติและตราบาปจาก HIV

ผู้คน 35 ล้านคนทั่วโลกมีชีวิตอยู่โดยติดเชื้อ HIV ซึ่งแม้ว่า HIV (human immunodeficiency virus) จะไม่ใช่การพิพากษาประหารชีวิตอีกต่อไปแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นความกังวลทางสุขภาพทั่วโลก และยังคงมีผลกระทบต่อบุคคล ไม่ว่าจะมีอายุ เชื้อชาติ หรือพื้นฐานอย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลากหลายที่ซับซ้อน และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ปัจจัยทางชีววิทยาจนถึงทางเศรษฐกิจและสังคมยังคงเป็นอุปสรรคต่อเนื่องในการกำจัดไวรัสนี้ให้หมดสิ้น

ยิ่งไปกว่านั้น หลายคนที่ใช้ชีวิตโดยติดเชื้อ HIV ยังต้องเผชิญกับตราบาป และอาจเข้าไม่ถึงการรักษา ในขณะที่คนอื่น ๆ อาจไม่ได้รับการศึกษาเรื่องเพศอย่างเหมาะสม หรือไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นต่อการต่อสู้กับโรค อีกหลายคนถูกผูกมัดด้วยวิถีประชาและจารีตของสังคม ที่การพูดคุยเรื่อง HIV และหัวข้อที่เกี่ยวกับเพศเป็นสิ่งต้องห้าม ดังนั้น HIV จึงยังคงเป็นความกังวลด้านสุขภาพอย่างใหญ่หลวงในโลกยุคปัจจุบัน

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย EMS ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

คลิก

แม้ว่าโดยภาพรวมจะดูหดหู่ แต่ก็มีองค์กร คลินิก และกลุ่มจำนวนมากทั่วโลกสร้างความก้าวหน้าอย่างมากในการต่อสู้กับ HIV และตราบาปของโรค ให้ความหวังและคำสัญญาต่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้คนหลายพันคน  มาดูบางตัวอย่างขององค์กรเหล่านี้จากทั่วโลก และสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้กัน

แอฟริกาและ HIV

แม้ HIV จะส่งผลต่อผู้คนทั่วโลก แต่กลุ่มประเทศที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาเผชิญกับการระบาดอย่างหนัก โดยมีความชุกของ HIV มากที่สุดในโลกคือ 1 ใน 20 คน จะติดเชื้อ HIV ความชุกของ HIV ในภูมิภาคนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การพัฒนา การศึกษา และการดูแลทางสุขภาพของเขตนี้ หลายประเทศเพิ่มมาตรการลดการระบาดในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เช่น การแจกจ่ายถุงยางอนามัย อาสาสมัครทำการทดสอบและให้คำปรึกษา และเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัส (ART)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คลินิก Oshaango ในนามิเบียได้รับการยอมรับจากสถานทูตอเมริกาในนามิเบียว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางแกนนำทางสุขภาพด้าน HIV/AIDs ในแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา ทางคลินิกเป็นแรงผลักดันอย่างมหาศาลในการจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับ HIV และการให้การศึกษาแก่สังคมอย่างกว้างขวาง การรักษา การดูแลที่บ้าน การเข้าถึงการตรวจ และการสนับสนุนผู้ติดเชื้อ HIV ในปัจจุบันนี้ Oshaango ควบคุมศูนย์จัดการดูแลความเจ็บป่วยในวัยรุ่นและผู้ใหญ่หกแห่ง และคลินิกยาต้านไวรัสอีกห้าแห่ง ซึ่งผู้ติดเชื้อจะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Oshaango ยังสร้างความก้าวหน้าอย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ในขณะนี้ทางคลินิกยังเป็นตัวอย่างให้แก่คลินิก HIV ในเขตนามิเบียและที่อื่น ๆ ด้วย

เซเนกัล: ตัวอย่างแม่แบบ

ในแอฟริกาตะวันตก เซเนกัลเป็นตัวอย่างแม่แบบในการต่อสู้กับ HIV ในประเทศที่มีทั้งชาวคริสต์และอิสลาม มีผู้นำทางการเมืองที่แข็งแกร่ง ร่วมกับการเคลื่อนไหวทางศาสนาและผู้นำชุมชน และองค์กรที่มีรากฐานจากชุมชน ได้ช่วยควบคุมการระบาดตั้งแต่เริ่มแรก ทาง NGO เช่น SIDA service นำโบสถ์และองค์การทางศาสนาอื่น ๆ ร่วมกันสร้างเครือข่ายให้การดูแล เพศศึกษา สนับสนุน และป้องกันHIV และผู้ติดเชื้อ ในปัจจุบัน SIDA มี 23 สาขาในเซเนกัล กีนีบอสโซ และแกมเบีย ซึ่งแนวทางจัดการการระบาดในเชิงรุกของเซเนกัลให้ผลแล้ว เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาราด้วยกัน เซเนกัลมีความชุกของ HIV ต่ำที่สุด และยังคงได้รับผลจากการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสอย่างต่อเนื่อง

เอเชียและ HIV

เอเชียเป็นแหล่งของผู้ติดเชื้อกว่าห้าล้านคน ซึ่งหนึ่งในห้าของประชากรดังกล่าวอาศัยอยู่ในอินเดีย อินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีประชากรที่หลากหลายกว่าหนึ่งพันล้านคน แม้จะมีความหลากหลายสูง แต่การพูดถึงเรื่องเพศและเรื่องทางเพศก็ยังเป็นข้อห้ามใหญ่หลวงของสังคมทั่วประเทศ

ในอินเดีย การระบาดของ HIV เริ่มมาจากผู้ให้บริการทางเพศและแพร่กระจายไปในประชากรทั้งชนบทและในเมือง ในสังคมปิตาธิปไตยที่ฝังรากลึก ผู้หญิงในอินเดียจึงเป็นประชากรที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อ HIV เช่นเดียวกับกลุ่มชายรักร่วมเพศ และผู้ให้บริการทางเพศ การเป็นตราบาป การขาดหลักสูตรเพศศึกษาที่เหมาะสม รวมทั้งจารีตและวิถีประชาต่างก็มีส่วนต่อการระบาดในอินเดีย

องค์กรสำหรับชาวเอเชียที่ติดเชื้อ HIV

โชคดีที่มีองค์กรจำนวนมากในอินเดียที่ทำงานเพื่อลดตราบาปและให้การดูแลผู้ติดเชื้อ Naz foundation trust ที่นิวเดลีตั้งเป้าหมายเรื่องผู้หญิงเป็นพิเศษ และมุ่งเรื่องประเด็นปัญหาที่ผู้หญิงอินเดียต้องเผชิญในเรื่องทางเพศ รวมถึง HIV/AIDs Naz ทำงานร่วมกับ NGO และใช้อำนาจทางสังคมเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ผู้หญิงและลดตราบาปจาก HIV นอกเหนือจากการมุ่งประเด็นเรื่องผู้หญิง Naz ยังทำงานกับกลุ่มคนชายขอบ เช่นสังคม LGBT และชายรักชาย และยังมีโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จในการช่วยให้วัยรุ่นผู้หญิงได้ทักษะความเป็นผู้นำในทางกีฬาด้วย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา NGO อีกองค์กรหนึ่งคือ YRG care ได้เกิดขึ้นในฐานะศูนย์ให้การดูแลเรื่อง HIV ระดับต้น ๆ ในอินเดีย ซึ่งจัดหาการรักษาที่สามารถจ่ายได้และสร้างความเชื่อมโยงสำหรับการดูแลเพื่อผู้ติดเชื้อ ทั้ง Naz และ YRG เป็นปากเสียงให้แก่สังคมและทั่วประเทศอินเดีย และผลักดันให้มีการป้องกันที่ดีกว่าสำหรับ HIV เพศศึกษา การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การสนับสนุนผู้ติดเชื้อ และการลดตราบาป

สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่อยู่นอกเอเชีย เช่น Banyan tree project ส่งเสริมให้ประชาคมเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกร่วมมือกัน และแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับ HIV เพื่อหวังว่าจะลดตราบาปของโรค และให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนผู้ติดเชื้อชาวเอเชียในทุกที่

ละตินอเมริกาและ HIV

ในละตินอเมริกา พบความชุกของ HIV มากที่สุดในบราซิล เม็กซิโก โคลัมเบีย เวเนซุเอลา และอาร์เจนตินา ซึ่งมีผู้ติดเชื้อกว่า 1.5 ล้านคน อุปสรรคของการกำจัดการระบาดในภูมิภาคนี้มักซับซ้อนและมีความเกี่ยวเนื่องกัน อัตราความยากจนและการอพยพที่สูง การใช้ยาเสพติด จารีตในสังคม ซึ่งรวมถึงการเหยียดกลุ่มรักร่วมเพศและการแสดงออกถึงความเป็นชายอย่างชัดเจน ร่วมกับตราบาปและการแบ่งแยกของ HIV ทำให้การกำจัดไวรัสอย่างสิ้นซากเป็นไปได้ยาก

สังคมชายรักชายในภูมิภาคนี้ยังมีความอ่อนไหวอย่างมาก เนื่องจากการเหยียดกลุ่มรักร่วมเพศนั้นรุนแรง และความชุกในสังคมนี้มักถูกมองข้ามและไม่ได้รับการกล่าวถึงเมื่อพูดถึงการป้องกัน

บราซิลเป็นผู้นำโดยการเป็นตัวอย่าง

บราซิลมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด แต่ได้สร้างและจัดเตรียมนโยบาย HIV ที่ครอบคลุมเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป้าหมายของการป้องกัน HIV ของบราซิลเน้นที่การศึกษา เพิ่มการเข้าถึงการทดสอบ จัดการกับตราบาปและการแบ่งแยก รวมทั้งจัดหายาต้านไวรัสฟรีสำหรับผู้ติดเชื้อ บราซิลยังมีนโยบายที่โดดเด่นในการส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยการเผยแพร่การศึกษาอย่างเปิดเผยและข้อความที่โจ่งแจ้งในการรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย แม้ประเทศอื่นจะยังคงไม่ค่อยเห็นด้วย แต่นโยบายที่ประสบความสำเร็จของบราซิลก็ได้รับการนำไปใช้ในประเทศกำลังพัฒนา 31 ประเทศทั่วโลก ในทุกวันนี้ 93% ของชาวบราซิลที่ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส ซึ่งลดการกระจายของ HIV โดยลดอัตราการแพร่เชื้อ

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

มีวิธีเดียวที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการกับการระบาดของ HIV ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อรายใหม่นั้นมีมากมาย ซับซ้อน และมักมีความเหลื่อมล้ำกัน และมีความยุ่งยากมากขึ้นไปอีกจากอุปสรรค เช่น วัฒนธรรม สังคม ศาสนา และภาษา อย่างไรก็ตาม มีความก้าวหน้าอย่างมากทั่วโลกในการต่อสู้กับ HIV ด้วยเพศศึกษาที่ถูกต้องชัดเจนทางการแพทย์  กำจัดอุปสรรคในการรักษา ส่งเสริมการป้องกัน และใช้นโยบายที่มีความอ่อนไหวต่อวัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เราเห็นว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ และแสดงให้เราเห็นว่าไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหน ก็ยังมีความหวังสำหรับอนาคตที่ดีกว่าและปราศจาก HIV อยู่

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่