Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
มะเร็งและโรคร้าย

การสู้รบในสงครามเพื่อความดี: ความก้าวหน้าเกี่ยวกับ HIV/AIDS ทั่วโลก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,286,347 คน

การสู้รบในสงครามเพื่อความดี: ความก้าวหน้าเกี่ยวกับ HIV/AIDS ทั่วโลก

สถิติและตราบาปจาก HIV

ผู้คน 35 ล้านคนทั่วโลกมีชีวิตอยู่โดยติดเชื้อ HIV ซึ่งแม้ว่า HIV (human immunodeficiency virus) จะไม่ใช่การพิพากษาประหารชีวิตอีกต่อไปแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นความกังวลทางสุขภาพทั่วโลก และยังคงมีผลกระทบต่อบุคคล ไม่ว่าจะมีอายุ เชื้อชาติ หรือพื้นฐานอย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลากหลายที่ซับซ้อน และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ปัจจัยทางชีววิทยาจนถึงทางเศรษฐกิจและสังคมยังคงเป็นอุปสรรคต่อเนื่องในการกำจัดไวรัสนี้ให้หมดสิ้น

ยิ่งไปกว่านั้น หลายคนที่ใช้ชีวิตโดยติดเชื้อ HIV ยังต้องเผชิญกับตราบาป และอาจเข้าไม่ถึงการรักษา ในขณะที่คนอื่น ๆ อาจไม่ได้รับการศึกษาเรื่องเพศอย่างเหมาะสม หรือไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นต่อการต่อสู้กับโรค อีกหลายคนถูกผูกมัดด้วยวิถีประชาและจารีตของสังคม ที่การพูดคุยเรื่อง HIV และหัวข้อที่เกี่ยวกับเพศเป็นสิ่งต้องห้าม ดังนั้น HIV จึงยังคงเป็นความกังวลด้านสุขภาพอย่างใหญ่หลวงในโลกยุคปัจจุบัน

แม้ว่าโดยภาพรวมจะดูหดหู่ แต่ก็มีองค์กร คลินิก และกลุ่มจำนวนมากทั่วโลกสร้างความก้าวหน้าอย่างมากในการต่อสู้กับ HIV และตราบาปของโรค ให้ความหวังและคำสัญญาต่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้คนหลายพันคน  มาดูบางตัวอย่างขององค์กรเหล่านี้จากทั่วโลก และสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้กัน

แอฟริกาและ HIV

แม้ HIV จะส่งผลต่อผู้คนทั่วโลก แต่กลุ่มประเทศที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาเผชิญกับการระบาดอย่างหนัก โดยมีความชุกของ HIV มากที่สุดในโลกคือ 1 ใน 20 คน จะติดเชื้อ HIV ความชุกของ HIV ในภูมิภาคนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การพัฒนา การศึกษา และการดูแลทางสุขภาพของเขตนี้ หลายประเทศเพิ่มมาตรการลดการระบาดในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เช่น การแจกจ่ายถุงยางอนามัย อาสาสมัครทำการทดสอบและให้คำปรึกษา และเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัส (ART)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คลินิก Oshaango ในนามิเบียได้รับการยอมรับจากสถานทูตอเมริกาในนามิเบียว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางแกนนำทางสุขภาพด้าน HIV/AIDs ในแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา ทางคลินิกเป็นแรงผลักดันอย่างมหาศาลในการจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับ HIV และการให้การศึกษาแก่สังคมอย่างกว้างขวาง การรักษา การดูแลที่บ้าน การเข้าถึงการตรวจ และการสนับสนุนผู้ติดเชื้อ HIV ในปัจจุบันนี้ Oshaango ควบคุมศูนย์จัดการดูแลความเจ็บป่วยในวัยรุ่นและผู้ใหญ่หกแห่ง และคลินิกยาต้านไวรัสอีกห้าแห่ง ซึ่งผู้ติดเชื้อจะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Oshaango ยังสร้างความก้าวหน้าอย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ในขณะนี้ทางคลินิกยังเป็นตัวอย่างให้แก่คลินิก HIV ในเขตนามิเบียและที่อื่น ๆ ด้วย

เซเนกัล: ตัวอย่างแม่แบบ

ในแอฟริกาตะวันตก เซเนกัลเป็นตัวอย่างแม่แบบในการต่อสู้กับ HIV ในประเทศที่มีทั้งชาวคริสต์และอิสลาม มีผู้นำทางการเมืองที่แข็งแกร่ง ร่วมกับการเคลื่อนไหวทางศาสนาและผู้นำชุมชน และองค์กรที่มีรากฐานจากชุมชน ได้ช่วยควบคุมการระบาดตั้งแต่เริ่มแรก ทาง NGO เช่น SIDA service นำโบสถ์และองค์การทางศาสนาอื่น ๆ ร่วมกันสร้างเครือข่ายให้การดูแล เพศศึกษา สนับสนุน และป้องกันHIV และผู้ติดเชื้อ ในปัจจุบัน SIDA มี 23 สาขาในเซเนกัล กีนีบอสโซ และแกมเบีย ซึ่งแนวทางจัดการการระบาดในเชิงรุกของเซเนกัลให้ผลแล้ว เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาราด้วยกัน เซเนกัลมีความชุกของ HIV ต่ำที่สุด และยังคงได้รับผลจากการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสอย่างต่อเนื่อง

เอเชียและ HIV

เอเชียเป็นแหล่งของผู้ติดเชื้อกว่าห้าล้านคน ซึ่งหนึ่งในห้าของประชากรดังกล่าวอาศัยอยู่ในอินเดีย อินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีประชากรที่หลากหลายกว่าหนึ่งพันล้านคน แม้จะมีความหลากหลายสูง แต่การพูดถึงเรื่องเพศและเรื่องทางเพศก็ยังเป็นข้อห้ามใหญ่หลวงของสังคมทั่วประเทศ

ในอินเดีย การระบาดของ HIV เริ่มมาจากผู้ให้บริการทางเพศและแพร่กระจายไปในประชากรทั้งชนบทและในเมือง ในสังคมปิตาธิปไตยที่ฝังรากลึก ผู้หญิงในอินเดียจึงเป็นประชากรที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อ HIV เช่นเดียวกับกลุ่มชายรักร่วมเพศ และผู้ให้บริการทางเพศ การเป็นตราบาป การขาดหลักสูตรเพศศึกษาที่เหมาะสม รวมทั้งจารีตและวิถีประชาต่างก็มีส่วนต่อการระบาดในอินเดีย

องค์กรสำหรับชาวเอเชียที่ติดเชื้อ HIV

โชคดีที่มีองค์กรจำนวนมากในอินเดียที่ทำงานเพื่อลดตราบาปและให้การดูแลผู้ติดเชื้อ Naz foundation trust ที่นิวเดลีตั้งเป้าหมายเรื่องผู้หญิงเป็นพิเศษ และมุ่งเรื่องประเด็นปัญหาที่ผู้หญิงอินเดียต้องเผชิญในเรื่องทางเพศ รวมถึง HIV/AIDs Naz ทำงานร่วมกับ NGO และใช้อำนาจทางสังคมเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ผู้หญิงและลดตราบาปจาก HIV นอกเหนือจากการมุ่งประเด็นเรื่องผู้หญิง Naz ยังทำงานกับกลุ่มคนชายขอบ เช่นสังคม LGBT และชายรักชาย และยังมีโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จในการช่วยให้วัยรุ่นผู้หญิงได้ทักษะความเป็นผู้นำในทางกีฬาด้วย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา NGO อีกองค์กรหนึ่งคือ YRG care ได้เกิดขึ้นในฐานะศูนย์ให้การดูแลเรื่อง HIV ระดับต้น ๆ ในอินเดีย ซึ่งจัดหาการรักษาที่สามารถจ่ายได้และสร้างความเชื่อมโยงสำหรับการดูแลเพื่อผู้ติดเชื้อ ทั้ง Naz และ YRG เป็นปากเสียงให้แก่สังคมและทั่วประเทศอินเดีย และผลักดันให้มีการป้องกันที่ดีกว่าสำหรับ HIV เพศศึกษา การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การสนับสนุนผู้ติดเชื้อ และการลดตราบาป

สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่อยู่นอกเอเชีย เช่น Banyan tree project ส่งเสริมให้ประชาคมเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกร่วมมือกัน และแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับ HIV เพื่อหวังว่าจะลดตราบาปของโรค และให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนผู้ติดเชื้อชาวเอเชียในทุกที่

ละตินอเมริกาและ HIV

ในละตินอเมริกา พบความชุกของ HIV มากที่สุดในบราซิล เม็กซิโก โคลัมเบีย เวเนซุเอลา และอาร์เจนตินา ซึ่งมีผู้ติดเชื้อกว่า 1.5 ล้านคน อุปสรรคของการกำจัดการระบาดในภูมิภาคนี้มักซับซ้อนและมีความเกี่ยวเนื่องกัน อัตราความยากจนและการอพยพที่สูง การใช้ยาเสพติด จารีตในสังคม ซึ่งรวมถึงการเหยียดกลุ่มรักร่วมเพศและการแสดงออกถึงความเป็นชายอย่างชัดเจน ร่วมกับตราบาปและการแบ่งแยกของ HIV ทำให้การกำจัดไวรัสอย่างสิ้นซากเป็นไปได้ยาก

สังคมชายรักชายในภูมิภาคนี้ยังมีความอ่อนไหวอย่างมาก เนื่องจากการเหยียดกลุ่มรักร่วมเพศนั้นรุนแรง และความชุกในสังคมนี้มักถูกมองข้ามและไม่ได้รับการกล่าวถึงเมื่อพูดถึงการป้องกัน

บราซิลเป็นผู้นำโดยการเป็นตัวอย่าง

บราซิลมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด แต่ได้สร้างและจัดเตรียมนโยบาย HIV ที่ครอบคลุมเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป้าหมายของการป้องกัน HIV ของบราซิลเน้นที่การศึกษา เพิ่มการเข้าถึงการทดสอบ จัดการกับตราบาปและการแบ่งแยก รวมทั้งจัดหายาต้านไวรัสฟรีสำหรับผู้ติดเชื้อ บราซิลยังมีนโยบายที่โดดเด่นในการส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยการเผยแพร่การศึกษาอย่างเปิดเผยและข้อความที่โจ่งแจ้งในการรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย แม้ประเทศอื่นจะยังคงไม่ค่อยเห็นด้วย แต่นโยบายที่ประสบความสำเร็จของบราซิลก็ได้รับการนำไปใช้ในประเทศกำลังพัฒนา 31 ประเทศทั่วโลก ในทุกวันนี้ 93% ของชาวบราซิลที่ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส ซึ่งลดการกระจายของ HIV โดยลดอัตราการแพร่เชื้อ

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

มีวิธีเดียวที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการกับการระบาดของ HIV ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อรายใหม่นั้นมีมากมาย ซับซ้อน และมักมีความเหลื่อมล้ำกัน และมีความยุ่งยากมากขึ้นไปอีกจากอุปสรรค เช่น วัฒนธรรม สังคม ศาสนา และภาษา อย่างไรก็ตาม มีความก้าวหน้าอย่างมากทั่วโลกในการต่อสู้กับ HIV ด้วยเพศศึกษาที่ถูกต้องชัดเจนทางการแพทย์  กำจัดอุปสรรคในการรักษา ส่งเสริมการป้องกัน และใช้นโยบายที่มีความอ่อนไหวต่อวัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เราเห็นว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ และแสดงให้เราเห็นว่าไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหน ก็ยังมีความหวังสำหรับอนาคตที่ดีกว่าและปราศจาก HIV อยู่


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป