ภาวะครรภ์เป็นพิษและภาวะครรภ์แฝดหรือมากกว่า

ความหวังในการป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษในผู้มีภาวะครรภ์แฝดหรือมากกว่า

แฝดแท้หรือแฝดเทียม? การแยกประเภทของฝาแฝด
แฝดแท้หรือแฝดเทียม? การแยกประเภทของฝาแฝด

คุณไม่สามารถบอกได้แค่จากการดูเสมอไป

รหัสพันธุกรรมและ DNA ของแฝดแท้
รหัสพันธุกรรมและ DNA ของแฝดแท้

แฝดแท้จะมี DNA ที่เหมือนกันหรือไม่?

การเพิ่มขึ้นของฝาแฝด
การเพิ่มขึ้นของฝาแฝด

การสำรวจการเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิดฝาแฝด

10 ความเชื่อ (ผิด ๆ) เกี่ยวกับฝาแฝด
10 ความเชื่อ (ผิด ๆ) เกี่ยวกับฝาแฝด

จริงหรือไม่? 10 ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับแฝด

ถนัดมือซ้ายหรือมือขวา? – ฝาแฝดกับมือข้างที่ถนัด
ถนัดมือซ้ายหรือมือขวา? – ฝาแฝดกับมือข้างที่ถนัด

ฝาแฝดสามารถถนัดมือขวาหรือมือซ้ายก็ได้ หรือแต่ละคนอาจจะถนัดไม่เหมือนกัน

อาการและอาการแสดงของการตั้งครรภ์แฝด
อาการและอาการแสดงของการตั้งครรภ์แฝด

ฉันท้องแฝดอยู่หรือเปล่า (หรือมากกว่านั้น ?!?)

การเกิดฝาแฝดนั้นจำเป็นต้องมีการข้ามรุ่นหรือไม่?
การเกิดฝาแฝดนั้นจำเป็นต้องมีการข้ามรุ่นหรือไม่?

คำอธิบายสำหรับแนวคิดเรื่องการเกิดฝาแฝดในแต่ละรุ่น

คุณกำลังจะมีลูกแฝด ! คู่มือสำหรับการตั้งครรภ์แฝด
คุณกำลังจะมีลูกแฝด ! คู่มือสำหรับการตั้งครรภ์แฝด

สิ่งที่คุณอาจจะต้องเจอเมื่อพบว่าตนเองตั้งครรภ์แฝด