การสร้างวินัยให้เด็ก

เทคนิคออกแบบเพื่อฝึกระเบียบให้เหมาะกับนิสัยของลูก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
เทคนิคออกแบบเพื่อฝึกระเบียบให้เหมาะกับนิสัยของลูก

เคยสงสัยไหมว่าทำไมเด็กแต่ละคนที่ใช้วิธีการฝึกระเบียบวิธีเดียวกัน แต่กลับให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน นั่นก็เพราะลักษณะนิสัยที่แตกต่างของพวกเขานั่นเอง ดังนั้นการจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยได้จึงต้องคำนึงถึงนิสัยของเขาด้วย เพื่อจะได้เลือกวิธีการฝึกระเบียบได้อย่างเหมาะสมและให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

ทำความเข้าใจกับนิสัยของลูก

เนื่องจากการฝึกระเบียบมีความสัมพันธ์กันกับลักษณะนิสัยของเด็ก ดังนั้นอันดับแรกจึงต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพวกเขามีนิสัยอย่างไร โดยมี 9 ข้อที่จะต้องทำความเข้าใจเพื่อประเมินนิสัยของลูก ดังนี้

1.พฤติกรรม : สังเกตว่าลูกมักจะตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน

2.ความสม่ำเสมอ : ลูกมักจะกิน และนอนในเวลาเดียวกันทุกวันหรือไม่ ซึ่งหากไม่แน่นอนก็แสดงว่าเขามีนิสัยที่ขาดวินัยพอสมควร

3.ความสนใจ : ลูกมีความสนใจในสิ่งใหม่ๆ และชอบที่จะพบปะผู้คนใหม่ๆ หรือไม่

4.การปรับตัว : ลูกสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว หรือผิดหวังและเสียใจเมื่อเจอกับความเปลี่ยนแปลง

5.ความรุนแรงในการตอบสนอง : ลูกสามารถตอบสนองต่ออารมณ์ได้ดีหรือไม่ ทั้งในเรื่องดีและไม่ดี

6.ความไวในการตอบสนอง : ลูกมีความไวในกรตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากแค่ไหน เช่น รสชาติ กลิ่น และรูปร่างลักษณะ

7.สิ่งที่ทำให้ไข้เขว : ลูกมักจะมุ่งอยู่กับสิ่งที่สนใจโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง หรือไขว้เขวได้ง่ายเมื่อมีอะไรมารบกวน

8.ระยะเวลาของความสนใจ : เมื่อลูกให้ความสนใจกับบางสิ่ง เขาจะทำมันจนสำเร็จหรือล้มเลิกความสนใจไปได้โดยง่าย

9.อารมณ์ : ลูกสามารถปรับอารมณ์ไปตามสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ดีหรือปรับอารมณ์ได้ช้า

จาก 9 ข้อนี้จะทำให้เราสามารถจำแนกนิสัยของลูกได้โดยง่าย และทราบว่าลูกมีนิสัยที่จัดอยู่ในกลุ่มไหน ควรเลือกวิธีการฝึกระเบียบอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

นักวิจัยได้แบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

                กลุ่มที่ 1 : เด็กส่วนใหญ่จะมีนิสัยที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ประมาณ 40% ซึ่งพวกเขาจะมีอารมณ์ที่มั่นคงและมองโลกในแง่ดีเสมอ โดยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์และพฤติกรรมไปตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย หรืออาจเรียกได้ว่าพวกเขาสามารถที่จะปรับตัวได้เร็วนั่นเอง

                การฝึกระเบียบที่เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้ สามารถใช้วิธีการใดก็ได้ เพราะพวกเขามีการเรียนรู้และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายอยู่แล้ว แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด อาจใช้วิธีการให้รางวัลเมื่อพวกเขาทำสำเร็จและการลงโทษเมื่อทำผิดผสมกันไป

                กลุ่มที่ 2 : เด็กกลุ่มนี้จะมีประมาณ 15% โดยพวกเขามักจะไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างมากนักและสามารถเรียนรู้ได้ช้า ซึ่งก็จะมีการปรับตัวเข้าสู่สังคมได้ยากพอสมควร แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้จากการสังเกตเช่นกัน

                การฝึกระเบียบที่เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้ จะต้องใช้วิธีการกระตุ้นให้พวกเขาได้ลองสิ่งใหม่ๆ และใช้ระบบการให้รางวัลเป็นหลัก ซึ่งพบว่าพวกเขาจะมีการตอบสนองต่อการให้รางวัลมากที่สุด เพราะการให้รางวัลที่เขาสนใจ จะทำให้เขาเกิดแรงดึงดูดที่จะทำการฝึกระเบียบให้สำเร็จมากขึ้น

                กลุ่มที่ 3 : เด็กกลุ่มนี้จะมีประมาณ 10% ซึ่งพวกเขามักจะมีอารมณ์ที่รุนแรง หงุดหงิดง่าย มีความไวต่อสิ่งเร้า แต่กลัวที่จะพบปะกับผู้คนใหม่ๆ ทำให้เข้าสังคมได้ยากพอสมควร นอกจากนี้พวกเขาก็มักจะมีการตอบสนองอย่างรุนแรงต่อคนที่ไม่ชอบอีกด้วย

                การฝึกระเบียบที่เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้ จะต้องใช้วิธีการค่อยเป็นค่อยไป ให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ไปทีละนิด และที่สำคัญควรเลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านอารมณ์เป็นหลัก เพื่อลดความรุนแรงทางด้านอารมณ์ของลูกให้น้อยลงนั่นเอง

การฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม แต่จะฝึกอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่โดนใจและทำให้ลูกเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น จะต้องทำความเข้าใจกับลักษณะนิสัยของเขาให้ได้ก่อน เพื่อจะได้เลือกวิธีการฝึกได้อย่างเหมาะสมและให้ผลลัพธ์ที่ไม่ผิดหวังนั่นเอง นอกจากนี้การเลือกวิธีที่เหมาะสม ก็ไม่ทำให้ลูกรู้สึกแย่กับการฝึกระเบียบอีกด้วย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่