ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

คณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ร่วมสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
คณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ร่วมสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

 

Website

จำนวนรับโดยประมาณ

01. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

www.md.kku.ac.th

20

02. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.md.chula.ac.th

200

03. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.med.cmu.ac.th

25

04. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

www.med.tu.ac.th

 

05. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

www.meded.nu.ac.th

 

06. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

www.med.mahidol.ac.th

148

07.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

www.si.mahidol.ac.th

260

08. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)

www.rsu.ac.th

50

09. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิศสิน)

www.rsu.ac.th

15

10. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

www.med.swu.ac.th

180

11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

medinfo.psu.ac.th

20

12. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

www.vajira.ac.th

70

13. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศชาย

www.pcm.ac.th

60

14. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศหญิง

www.pcrn.ac.th

40

15. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

www.siam.ac.th

15

16. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.dent.chula.ac.th

85

17. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

www.dt.mahidol.ac.th

80

18. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.dent.cmu.ac.th

40

19. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

www.dent.psu.ac.th

10

20. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

www.dent.swu.ac.th

25

21. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

www.dentistry.kku.ac.th

10

22. คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

www.dentistry.tu.ac.th

24

23.คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.vet.chula.ac.th

40

24. คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

www.vet.ku.ac.th

40

25. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

www.vet.kku.ac.th

10

26. คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.vet.cmu.ac.th

10

27. คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

www.vet.mut.ac.th

10

28. คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

www.vs.mahidol.ac.th

10

รวม*

 

1,592

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จำนวนรับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มหรือลดได้ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่