Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพตา

สายตาของคนเรา และการมองเห็นของตา

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,722,166 คน

สายตาของคนเรา และการมองเห็นของตา

a16.gif ทุกคนคงเคยได้ยินการพูดถึงสายตาบ่อย ๆ สายตาหมายถึงความสามารถของตาที่จะมองเห็นภาพหรือวัตถุต่าง ๆ นั่นเอง การมองเห็นภาพจะชัดเจนหรือไม่ เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวของผู้นั้นผู้เดียว จึงเกิดปัญหาว่าบุคคลหรือผู้ป่วยที่มีอาการทางสายตา คือมองเห็นภาพไม่ชัดนั้นมองเห็นไม่ชัดเจนจริงหรือไม่ และถ้าจริงมองเห็นไม่ชัดมากน้อยแค่ไหน

a16.gif เพื่อให้เข้าใจการทำงานตาเราเกี่ยวกับเรื่องสายตา จะขออธิบายเพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้คือ
... เมื่อแสงมากระทบตาเรา แสงจะถูกหักเหโดยอวัยวะต่าง ๆ เพื่อแสงจะได้รวมเป็นจุดที่จอรับภาพ อวัยวะที่ทำหน้าที่หักเหแสงคือ

 1. ตาดำ หรือกระจกตา
 2. แก้วตา
 3. น้ำเลี้ยงในลูกตาและน้ำวุ้นลูกตา

แก้วตาเป็นอวัยวะเดียวที่สามารถปรับให้มีการเปลี่ยนแปลงกำลังในการหักเหแสงได้ตามความเหมาะสม


สายตาปกติ (EMETROPIA)

 • ตาในคนปกติเมื่อมีแสงมาจากระยะไกลเมื่อมากระทบตา แสงจะถูกหักเหทำให้เกิดจุดรวมภาพที่จอรับภาพพอดี ทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนดี
 • ตาในคนปกติเมื่อดูวัตถุระยะใกล้ หรือการอ่านหนังสือ แก้วตาสามารถปรับเพิ่มกำลังการหักเหแสงได้มากขึ้น ทำให้แสงถูกหักเหเกิดเป็นจุดรวมภาพที่จอรับภาพได้พอดี

a16.gif กล่าวโดยสรุปก็คือ คนที่สายตาปกติจะมองเห็นได้ชัดทั้งระยะไกลและระยะใกล้

สายตาสั้น (MYOPIA)

 • ตาที่เป็นสายตาสั้น หมายถึงตาที่เมื่อมีแสงมาจากที่ไกล เมื่อถูกหักเหแล้วทำให้เกิดจุดรวมภาพอยู่ข้างหน้าของจอรับภาพ ฉะนั้นภาพที่ไปตกที่จอรับภาพจะเป็นภาพไม่ชัดเจน
 • ตาที่สายตาสั้น จะเห็นของที่อยู่ใกล้ ๆ ชัดเจนดียิ่งสายตาสั้นมากยิ่งต้องดูใกล้ ๆ แต่มองของไกลจะเห็นไม่ชัด

สายตายาว (HYPERMETROPIA หรือ HYPEROPIA)

 • ตาที่เป็นสายตายาว หมายถึงตาที่เมื่อมีแสงมาจากที่ไกล เมื่อถูกหักเหแล้วทำให้เกิดจุดรวมภาพอยู่ข้างหลังของจอรับภาพ ฉะนั้นภาพที่ไปตกที่จอรับภาพจะเป็นภาพไม่ชัดเจน ตาต้องมีการเพิ่มกำลังของแก้วตาเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน
 • พวกสายตายาวจะมองของใกล้ ๆ ไม่ชัดเจน

สายตายาวในคนผู้มีอายุ (PRESBYOPIA)

 
 
 • ในคนปกติ เมื่ออายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป จะมีอาการทางตาอย่างหนึ่งคือ อ่านหนังสือพิมพ์หรือตัวหนังสือขนาดเล็กไม่ค่อยชัด ถ้าจะดูให้ชัดต้องถือหนังสือนั้นให้ห่างออกไปอีกสักหน่อย หรือต้องไปซื้อแว่นตาสำหรับอ่านหนังสือมาใส่

สายตาเอียง (ASTIGMATISM)

 • คำว่าสายตาเอียง มีการเข้าใจและใช้สับสนกับทางวิชาการถือว่า สายตาเอียง คือ การที่แสงเมื่อผ่านเข้าไปในตาจะถูกหักเหในแนวต่าง ๆ (เช่น ในแนวตั้ง หรือแนวนอน) ของลูกตาไม่เท่ากัน ทั้งนี้เกิดจากลูกตาของคนเราไม่ได้กลมโดยสมบูรณ์ แต่จะมีเบี้ยวบ้างเล็กน้อง โดยเฉพาะที่กระจกตาดำ ฉะนั้นคนเราทุกคนมีสายตาเอียงด้วยกันทั้งนั้น
 • สายตาเอียงเล็กน้อย จะไม่มีอาการอะไร ถ้าเป็นมากอาจมีอาการมองเห็นไม่ชัดเจน

สายตาสั้นและเอียงด้วย หรือสายตายาวและเอียงด้วย

 • คือทั้งหมดของระบบสายตาที่กล่าวถึงรวมกัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป