Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

มะเร็งดวงตา (Eye cancer)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,657,717 คน

โรคมะเร็งดวงตาเป็นปัญหาร้ายแรงของดวงตา ชนิดที่พบบ่อยที่สุด คือมะเร็งเมลาโนมาที่ตา ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการชัดเจนจนกว่าจะลุกลาม หรือขยายขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง

โรคมะเร็งดวงตานั้น เป็นโรคมะเร็งที่คนไม่ค่อยรู้จัก เนื่องจากเป็นโรคที่พบได้น้อยมาก มักพบเพียงปีละประมาณ 5-6 คนต่อประชากร 1 ล้านคน มะเร็งดวงตาสามารถเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อรอบลูกตาเอง หรือแพร่กระจายมาจากส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ปอด หรือเต้านมก็ได้

ชนิดของโรคมะเร็งที่ส่งผลต่อดวงตา

 • มะเร็งเมลาโนมาที่ตา (Eye melanoma)
 • มะเร็งเยื่อบุชนิดสความัส (Squamous cell carcinoma)
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Lymphoma)
 • มะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma) เป็นมะเร็งชนิดที่พบในเด็ก

อาการของโรคมะเร็งดวงตา

มะเร็งดวงตามักไม่ก่อให้เกิดอาการที่สังเกตได้ชัดเจน และมักพบโดยบังเอิญระหว่างการตรวจตาเท่านั้น มีลักษณะอาการ ดังนี้

 • มีเงา แสงกระพริบ ของเส้นแสงเลื้อยในภาพที่มองเห็น
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • มีรอยคล้ำในดวงตา และค่อยๆ ขยายขนาดใหญ่ขึ้น
 • สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือทั้งหมด
 • ตาโป่งย้อยข้างหนึ่ง
 • พบก้อนเนื้อบนเปลือกตา หรือบริเวณในดวงตาที่เพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆ
 • อาการปวดในดวงตา หรือรอบดวงตา มักเป็นอาการที่พบได้น้อย

อาการเหล่านี้อาจเกิดจากความเหนื่อยล้า หรือสภาวะผิดปกติของดวงตาเพียงเล็กน้อยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องถือเป็นอาการแสดงของมะเร็งเสมอไป อย่างไรก็ตาม ควรเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจดวงตาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โรคมะเร็งเมลาโนมาที่ตา

มะเร็งเมลาโนมา (Melanoma) เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีซึ่งเรียกว่า เมลาโนไซต์ (Melanocyte) มะเร็งเมลาโนมาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณผิวหนัง แต่ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ดวงตา

มะเร็งเมลาโนมาที่ตา เป็นมะเร็งตาชนิดที่พบบ่อยที่สุด และมีผลต่อลูกตามากที่สุด ทางการแพทย์บางครั้งเรียกว่า เมลาโนมาที่ม่านตา (Uveal melanoma) หรือเมลาโนมาที่ชั้นคอรอยด์ (Choroidal melanoma) ขึ้นอยู่กับว่า ส่วนใดของตาที่ได้รับผลกระทบจากมะเร็ง

มะเร็งดวงตาชนิดนี้ บางครั้งอาจเกิดที่เยื่อบุตา (Conjuctiva) ซึ่งเป็นชั้นบางๆ ที่ปกคลุมบริเวณด้านหน้าของดวงตาได้อีกด้วย

สาเหตุของมะเร็งเมลาโนมาที่ตา

มะเร็งเมลาโนมาที่ตาเกิดขึ้นเมื่อเซลล์เมลาโนไซต์ที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดสีในสายตาแบ่งตัว และทวีคูณเร็วเกินไป จนไม่สามารถควบคุมได้ กระบวนการนี้จะทำให้เกิดก้อนเนื้อเยื่อที่รู้จักกันในชื่อว่า “เนื้องอก”

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดที่ทำให้เกิดมะเร็งเมลาโนมาที่ตา แต่ปัจจัยต่อไปนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเนื้องอกในดวงตาได้ เช่น

 • มีสีดวงตาที่อ่อน คนที่มีตาสีฟ้า สีเทา หรือสีเขียว มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเมลาโนมาสูงกว่าคนที่มีตาสีน้ำตาล หรือสีดำ
 • ผิวขาวหรือผิวซีด มะเร็งเมลาโนมาที่ตาส่วนใหญ่มีผลต่อคนผิวขาวมากกว่า
 • มีไฝที่ผิดปกติ ไฝที่ขอบไม่เรียบ หรือรูปทรงผิดปกติ หรือมีสีที่ไม่สม่ำเสมอ สามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือมะเร็งเมลาโนมาที่ตาได้
 • การใช้เตียงอาบแดด การสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากเตียงอาบแดด สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังในตาได้
 • สัมผัสกับแสงแดดมากเกินไป จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง และอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นเมลาโนมาที่ตาร่วมด้วย
 • อายุที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มะเร็งเมลาโนมาที่ตาจะได้รับการวินิจฉัยในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

การวินิจฉัยมะเร็งเมลาโนมาที่ตา

ถ้าแพทย์ประจำตัวสงสัยว่า คุณมีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับดวงตา พวกเขาจะส่งต่อคุณไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านตาซึ่งเรียกว่า “จักษุแพทย์” เพื่อประเมินดวงตาต่อไป

หากจักษุแพทย์สงสัยว่า คุณมีมะเร็งเมลาโนมาที่ตา เป็นไปได้ว่า จะได้รับการตรวจที่หลากหลาย ได้แก่

 • การตรวจตา เพื่อตรวจดูโครงสร้างของดวงตาโดยละเอียด และตรวจดูความผิดปกติ
 • การสแกนอัลตราซาวนด์ของดวงตา โดยปลายเครื่องมือขนาดเล็กจะวางอยู่เหนือดวงตาขณะปิดตา และจะใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อสร้างภาพภายในดวงตา การตรวจนี้จะช่วยให้แพทย์ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของเนื้องอก และขนาดของก้อนเนื้องอก
 • การตรวจจอประสาทตาโดยการฉีดสี (Fluorescein angiogram) โดยจะฉีดยาสีย้อมเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อเน้นบริเวณเนื้องอกให้ชัดขึ้น และถ่ายรูปบริเวณที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งด้วยกล้องถ่ายภาพพิเศษ
 • การตรวจชิ้นเนื้อโดยการเจาะดูดเซลล์  ใช้เข็มขนาดเล็กดูดเอาเซลล์ตัวอย่างเล็กๆ ออกจากเนื้องอก ซึ่งข้อมูลทางพันธุกรรมในเซลล์เหล่านี้จะถูกวิเคราะห์เพื่อบ่งบอกถึงโอกาสการแพร่กระจายของมะเร็ง หรือการกลับมาเป็นโรคมะเร็งซ้ำ

การรักษามะเร็งเมลาโนมาที่ตา

การรักษามะเร็งเมลาโนมาที่ตาขึ้นอยู่กับขนาด และตำแหน่งของก้อนมะเร็งดังกล่าว โดยการรักษาจะมุ่งไปที่การเก็บรักษาอนุรักษ์ดวงตาที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การรักษาหลักสำหรับมะเร็งเมลาโนมาที่ตา ได้แก่

 • การฝังแร่กัมมันตรังสี (Brachytherapy) แผ่นทางการแพทย์เล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสารกัมมันตภาพรังสีจะถูกแทรกให้อยู่ใกล้กับเนื้องอก และทิ้งไว้ในตำแหน่งนั้นนานถึงหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้รังสีแผ่ออกมาฆ่าเซลล์มะเร็ง
 • การฉายรังสีภายนอก (External radiotherapy) เครื่องฉายรังสีจะถูกใช้เพื่อยิงรังสีไปยังก้อนเนื้องอกเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง
 • การผ่าตัด เพื่อกำจัดก้อนเนื้องอก หรือส่วนหนึ่งของดวงตา ซึ่งเป็นไปได้ถ้าเนื้องอกยังมีขนาดเล็ก และผู้ป่วยยังสามารถมองเห็นด้วยดวงตาข้างนั้นได้อยู่
 • การควักกำจัดดวงตาออก (Enucleation) การรักษานี้อาจจำเป็น หากเนื้องอกมีขนาดใหญ่ หรือผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นโดยสิ้นเชิง ดวงตาข้างดังกล่าวจะถูกแทนที่ด้วยตาเทียมที่ลักษณะใกล้เคียงกับดวงตาอีกข้าง
 • ไม่ค่อยนิยมใช้ยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งเมลาโนมาที่ตา แต่อาจเหมาะสำหรับโรคมะเร็งตาชนิดอื่นๆ

การพยากรณ์โรคของมะเร็งเมลาโนมาที่ตา

แนวโน้มความสำเร็จในการรักษาของมะเร็งตาขึ้นอยู่กับภาวะของมะเร็งในขณะที่ได้รับการวินิจฉัย และขึ้นอยู่กับว่าก้อนมะเร็งเกิดตรงส่วนไหนของดวงตา มีการพยากรณ์โดยรวม ดังนี้

 • ประมาณ 8 ในทุกๆ 10 คน (80%) ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นมะเร็งเมลาโนมาที่ตาขนาดเล็ก จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างน้อย 5 ปีหลังจากการวินิจฉัย
 • ประมาณ 7 ในทุกๆ 10 คน (70%) ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นมะเร็งเมลาโนมาที่ตาขนาดกลาง จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างน้อย 5 ปีหลังจากการวินิจฉัย
 • ประมาณ 5 ในทุกๆ 10 คน (50%) ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นมะเร็งเมลาโนมาที่ตาขนาดใหญ่ จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างน้อย 5 ปีหลังจากการวินิจฉัย

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามสัตวแพทย์ที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม


ดูในแอป