Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สิทธิผู้ป่วย

ข้อยกเว้นของสิทธิในการปฏิเสธการรักษา

เมื่อไหร่ที่คุณจะไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,603,116 คน

ข้อยกเว้นของสิทธิในการปฏิเสธการรักษา

ชาวอเมริกันเกือบทั้งหมดมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับการรักษา แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสามอย่างสำหรับการปฏิเสธดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีผู้อื่นช่วยเหลือเรื่องรายได้ของผู้ป่วยขณะที่เขาหรือเธออยู่ในช่วงของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และไม่สามารถทำงานได้

ในกรณีเหล่านี้  ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่ปฏิเสธการรักษา หากการทำดังกล่าวจะยืดเวลาที่พวกเขาไม่ได้ทำงานและกระทบต่อการหาเลี้ยงตัวเอง จนเขาต้องพึ่งพาคนอื่นเรื่องรายได้ไปก่อน

โฆษณาจาก HonestDocs
กรนดัง ง่วงระหว่างวัน ปวดหัวตอนตื่น อาจต้องตรวจการนอนหลับ 😳 .

เราจัดดีลตรวจการนอนหลับมาลดราคาให้ 30-50% 💪🏻 เริ่มต้นเพียง 1950 บาท เท่านั้น

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9ainternal ad

เรื่องนี้อาจมีข้อยกเว้น แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวก็มักถูกตัดสินจากผู้พิพากษาหรือหน่วยงานรัฐ ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยเป็นโรคร้ายแรงอาจได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธการรักษาหากมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะกลับไปทำงานได้ ไม่ว่าจะได้รับการรักษาหรือไม่ก็ตาม

ต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นสามข้อหลักๆ ของสิทธิในการปฏิเสธการรักษา

การชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

หากคุณบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรายได้ของคุณขณะนั้นได้มาจากเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างแล้ว คุณก็อาจจะไม่มีสิทธิปฏิเสธการรักษา แม้ว่ากฎหมายเฉพาะจะระบุเรื่องนี้ไว้อย่างหลากหลายในแต่ละรัฐ แต่หลักๆ ก็คือลูกจ้างไม่สามารถได้รับประโยชน์ทางการเงินอย่างถูกกฏหมายได้จากการปฏิเสธการรักษา

แน่นอนว่าเรื่องนี้มีความไม่ชัดเจนอยู่ อาจมีบางครั้งที่ผู้ป่วยอยากจะปฏิเสธการรักษาสำหรับปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ทำให้เขาหรือเธอทำงานไม่ได้ เช่นการปฏิเสธไม่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ก็ไม่เหมือนกับการปฏิเสธไม่รับการผ่าตัดรักษาเพื่อแก้ไขร่างกาย

การติดยา ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการรักษาที่ลูกจ้างกำลังได้รับอยู่หรือไม่ก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของลูกจ้างในการปฏิเสธการรักษา ลูกจ้างอาจไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการบำบัดรักษา ซึ่งขึ้นกับผลของการทดสอบ และเรื่องนี้ก็แตกต่างกันไปในกฏหมายของแต่ละรัฐ

โฆษณาจาก HonestDocs
กรนดัง ง่วงระหว่างวัน ปวดหัวตอนตื่น อาจต้องตรวจการนอนหลับ 😳 .

เราจัดดีลตรวจการนอนหลับมาลดราคาให้ 30-50% 💪🏻 เริ่มต้นเพียง 1950 บาท เท่านั้น

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9ainternal ad

หากคุณกำลังได้รับเงินชดเชยสำหรับลูกจ้าง และอยากปฏิเสธการรักษาใดๆ ก็ตาม คุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณตัดสินใจถูก และเลือกปรึกษาคนที่ถูกต้องเพื่อจะได้ทำตามการตัดสินใจดังกล่าว

สวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้พิการ (Social Security Disability-SSD)

เช่นเดียวกับเงินชดเชยสำหรับลูกจ้าง ผู้ที่ได้รับสวัสดิการสังคมสำหรับผู้พิการก็อาจจะไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้อย่างถูกกฏหมายเช่นกัน เมื่อผู้จ่ายภาษีเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านรายได้ของคุณเนื่องจากคุณเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้นดีขึ้นได้ หรือสามารถรักษาให้ดีขึ้นจนพอจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ คุณก็จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ปฏิเสธการรักษา หากคุณปฏิเสธ คุณก็จะใช้สิทธิการรับสวัสดิการจากรัฐ

เช่นเดียวกับเงินชดเชยลูกจ้าง กฎนี้ก็มีกรณีที่คลุมเครือเช่นกัน ผู้รับสวัสดิการถูกคาดหวังว่าจะต้องรับการรักษาทุกอย่างที่สมเหตุสมผล ซึ่งเรื่องของความสมเหตุผลดังกล่าวก็ขึ้นกับการตีความ และผลการรักษาก็ไม่ได้แน่นอนด้วย

หากคุณได้รับเงินช่วยเหลือจากสวัสดิการรัฐและอยากจะปฏิเสธการรักษาใดๆ คุณควรจะแน่ใจว่าคุณทำถูกขั้นตอนในการปฏิเสธการรักษา

ความพิการส่วนบุคคล

โฆษณาจาก HonestDocs
กรนดัง ง่วงระหว่างวัน ปวดหัวตอนตื่น อาจต้องตรวจการนอนหลับ 😳 .

เราจัดดีลตรวจการนอนหลับมาลดราคาให้ 30-50% 💪🏻 เริ่มต้นเพียง 1950 บาท เท่านั้น

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9ainternal ad

คุณอาจมีการประกันความพิการส่วนบุคคลจากนายจ้าง หรืออาจทำเองผ่านบริษัทเช่น Aflac หรือ MassMutual หากการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยของคุณไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน แต่กระทบต่อความสามารถในการทำงานหรือการช่วยเหลือตัวเอง ประกันดังกล่าวก็จะช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินในช่วงที่คุณกำลังพักฟื้น ซึ่งการที่คุณจะสามารถปฏิเสธการรักษาได้หรือไม่ ก็จะขึ้นกับบริษัทประกัน

โดยทั่วไปแล้ว กฎสำหรับการปฏิเสธก็คล้ายๆ กันกับกฏที่ใช้สำหรับสวัสดิการรัฐและเงินชดเชยสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันความพิการย่อมจะไม่ยินยอมให้คุณเลือกไม่รับการรักษาหากนั้นหมายถึงว่าพวกเขาจะต้องจ่ายเงินให้คุณมากกว่าจากระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น หากคุณปฏิเสธการรักษา คุณอาจจะเสียสิทธิการได้รับเงินดังกล่าว

หากคุณกำลังได้รับเงินดังกล่าวอยู่และอยากจะปฏิเสธการรักษาใดๆ คุณควรจะแน่ใจว่าคุณทำถูกขั้นตอนในการปฏิเสธการรักษา

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่