สิทธิผู้ป่วย

ข้อยกเว้นของสิทธิในการปฏิเสธการรักษา

เมื่อไหร่ที่คุณจะไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ข้อยกเว้นของสิทธิในการปฏิเสธการรักษา

ชาวอเมริกันเกือบทั้งหมดมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับการรักษา แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสามอย่างสำหรับการปฏิเสธดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีผู้อื่นช่วยเหลือเรื่องรายได้ของผู้ป่วยขณะที่เขาหรือเธออยู่ในช่วงของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และไม่สามารถทำงานได้

ในกรณีเหล่านี้  ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่ปฏิเสธการรักษา หากการทำดังกล่าวจะยืดเวลาที่พวกเขาไม่ได้ทำงานและกระทบต่อการหาเลี้ยงตัวเอง จนเขาต้องพึ่งพาคนอื่นเรื่องรายได้ไปก่อน

เรื่องนี้อาจมีข้อยกเว้น แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวก็มักถูกตัดสินจากผู้พิพากษาหรือหน่วยงานรัฐ ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยเป็นโรคร้ายแรงอาจได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธการรักษาหากมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะกลับไปทำงานได้ ไม่ว่าจะได้รับการรักษาหรือไม่ก็ตาม

ต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นสามข้อหลักๆ ของสิทธิในการปฏิเสธการรักษา

การชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

หากคุณบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรายได้ของคุณขณะนั้นได้มาจากเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างแล้ว คุณก็อาจจะไม่มีสิทธิปฏิเสธการรักษา แม้ว่ากฎหมายเฉพาะจะระบุเรื่องนี้ไว้อย่างหลากหลายในแต่ละรัฐ แต่หลักๆ ก็คือลูกจ้างไม่สามารถได้รับประโยชน์ทางการเงินอย่างถูกกฏหมายได้จากการปฏิเสธการรักษา

แน่นอนว่าเรื่องนี้มีความไม่ชัดเจนอยู่ อาจมีบางครั้งที่ผู้ป่วยอยากจะปฏิเสธการรักษาสำหรับปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ทำให้เขาหรือเธอทำงานไม่ได้ เช่นการปฏิเสธไม่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ก็ไม่เหมือนกับการปฏิเสธไม่รับการผ่าตัดรักษาเพื่อแก้ไขร่างกาย

การติดยา ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการรักษาที่ลูกจ้างกำลังได้รับอยู่หรือไม่ก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของลูกจ้างในการปฏิเสธการรักษา ลูกจ้างอาจไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการบำบัดรักษา ซึ่งขึ้นกับผลของการทดสอบ และเรื่องนี้ก็แตกต่างกันไปในกฏหมายของแต่ละรัฐ

หากคุณกำลังได้รับเงินชดเชยสำหรับลูกจ้าง และอยากปฏิเสธการรักษาใดๆ ก็ตาม คุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณตัดสินใจถูก และเลือกปรึกษาคนที่ถูกต้องเพื่อจะได้ทำตามการตัดสินใจดังกล่าว

สวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้พิการ (Social Security Disability-SSD)

เช่นเดียวกับเงินชดเชยสำหรับลูกจ้าง ผู้ที่ได้รับสวัสดิการสังคมสำหรับผู้พิการก็อาจจะไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้อย่างถูกกฏหมายเช่นกัน เมื่อผู้จ่ายภาษีเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านรายได้ของคุณเนื่องจากคุณเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้นดีขึ้นได้ หรือสามารถรักษาให้ดีขึ้นจนพอจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ คุณก็จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ปฏิเสธการรักษา หากคุณปฏิเสธ คุณก็จะใช้สิทธิการรับสวัสดิการจากรัฐ

เช่นเดียวกับเงินชดเชยลูกจ้าง กฎนี้ก็มีกรณีที่คลุมเครือเช่นกัน ผู้รับสวัสดิการถูกคาดหวังว่าจะต้องรับการรักษาทุกอย่างที่สมเหตุสมผล ซึ่งเรื่องของความสมเหตุผลดังกล่าวก็ขึ้นกับการตีความ และผลการรักษาก็ไม่ได้แน่นอนด้วย

หากคุณได้รับเงินช่วยเหลือจากสวัสดิการรัฐและอยากจะปฏิเสธการรักษาใดๆ คุณควรจะแน่ใจว่าคุณทำถูกขั้นตอนในการปฏิเสธการรักษา

ความพิการส่วนบุคคล

คุณอาจมีการประกันความพิการส่วนบุคคลจากนายจ้าง หรืออาจทำเองผ่านบริษัทเช่น Aflac หรือ MassMutual หากการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยของคุณไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน แต่กระทบต่อความสามารถในการทำงานหรือการช่วยเหลือตัวเอง ประกันดังกล่าวก็จะช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินในช่วงที่คุณกำลังพักฟื้น ซึ่งการที่คุณจะสามารถปฏิเสธการรักษาได้หรือไม่ ก็จะขึ้นกับบริษัทประกัน

โดยทั่วไปแล้ว กฎสำหรับการปฏิเสธก็คล้ายๆ กันกับกฏที่ใช้สำหรับสวัสดิการรัฐและเงินชดเชยสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันความพิการย่อมจะไม่ยินยอมให้คุณเลือกไม่รับการรักษาหากนั้นหมายถึงว่าพวกเขาจะต้องจ่ายเงินให้คุณมากกว่าจากระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น หากคุณปฏิเสธการรักษา คุณอาจจะเสียสิทธิการได้รับเงินดังกล่าว

หากคุณกำลังได้รับเงินดังกล่าวอยู่และอยากจะปฏิเสธการรักษาใดๆ คุณควรจะแน่ใจว่าคุณทำถูกขั้นตอนในการปฏิเสธการรักษา

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่