Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

พิษจากสารกันเยือกแข็งต่อแมว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,662,336 คน

พิษจากสาร ethylene glycol ต่อแมว

สาร ethylene glycol สามารถทำให้เกิดสภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งเป็นผลจากการได้รับสารที่มี ethylene glycol (สารประกอบอินทรีย์ที่พบได้ในสารกันเยือกแข็ง) ผ่านการกิน สารนี้พบได้ในระบบเบรคแบบไฮดอรลิกของรถยนต์เพื่อป้องกันการแข็งของน้ำและไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนเกินไป แมวมักจะได้รับจากนี้เมื่อเกิดการรั่วจากเครื่องยนต์หรือสารที่หกอยู่บนพื้นขณะเติม หรือเปิดฝากระโปรงรถทิ้งเอาไว้

สารกันเยือกแข็งมีสีเขียวสะท้อนแสงและมีรสหวาน แม้ว่าจะทิ้งรสชาติที่น่ารังเกียจเอาไว้หลังจากกินเข้าไป แต่รสชาตินั้นมักจะตามมาช้าเกินไป สารกันเยือกแข็งเพียงเล็กน้อยสามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษต่ออวัยวะในร่างกายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อวัยวะที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ สมอง ไต และตับ

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเหล่านี้สามารถพบได้ทั่วไปจากการได้รับสารกันเยือกแข็ง แมวทุกพันธุ์และทุกอายุมีความไวรับต่อสารพิษ การรับมือกรณีที่แมวได้รับสารพิษจากสารกันเยือกแข็งที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ ได้แก่ การช่วยเหลือแมวของคุณในเบื้องต้นและแนวทางการป้องกัน การช่วยเหลือนี้เป็นการปฏิบัติเบื้องต้นสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยสัตวแพทย์ที่จะทำให้คุณช่วยเหลือแมวได้ทันเวลา

อาการที่พบ

อาการมักพบได้ภายใน 30 นาทีถึง 12 ชั่วโมงหลังจากได้รับสารพิษผ่านการกิน

 • คลื่นไส้ และอาเจียน
 • ซึม
 • สูญเสียการทรงตัว เดินโซเซ (ataxia)
 • กล้ามเนื้อกระตุก
 • ลูกกระตาเคลื่อนไหวไปมาแบบสั้น ๆ และรวดเร็ว
 • หัวสั่น
 • รีเฟลกซ์ของร่างกายลดลง
 • ปัสสาวะมาก (polyuria) และดื่มน้ำมาก (polydipsia)

อาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใน 12 ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสารพิษผ่านการกิน

 • อาการขึ้นกับปริมาณของสารกันเยือกแข็งที่ได้รับ
 • อาการมักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
 • อาการที่เกิดจากสารกันเยือกแข็งและสารเมตาบอไลท์ที่เป็นพิษมักมีอันตรายถึงชีวิต (สารเมตาบอไลท์ที่เป็นพิษคือสารที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านกระบวนการทำลายสาร ethylene glycol ของร่างกาย)
 • แมวมักมีอาการซึมอย่างรุนแรง
 • แมวมักไม่ดื่มน้ำมากและปัสสาวะน้อย และจะไม่พบการผลิตปัสสาวะเลยภายใน 72 ถึง 96 ชั่วโมงหลังจากได้รับสารกันเยือกแข็งผ่านการกินหากไม่ได้รับการรักษา
 • อาจพบอุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง
 • มีอาการอ่อนแรงอย่างรุนแรงจนถึงโคม่า
 • ชัก
 • สูญเสียความอยากอาหาร (anorexia)
 • อาเจียน
 • พบแผลหลุมในช่องปาก
 • น้ำลายไหลมาก
 • ไตมักจะบวมและสร้างความเจ็บปวดให้กับแมว

สาเหตุ

ความเป็นพิษเกิดจากการได้รับสารกันเยือกแข็งจากการกินโดยตรง ซึ่งสารกันเยือกแข็งประกอบด้วย ethylene glycol ร้อยละ 95 ของสารละลายทั้งหมด

การวินิจฉัย

สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากคือคุณควรพาแมวไปพบสัตวแพทย์ให้เร็วที่สุดหลังจากพบหรือสงสัยว่าแมวได้กินอะไรก็ตามที่มีสาร ethylene glycol เป็นส่วนประกอบ หากแมวแสดงอาการจากการได้รับสารพิษจาก ethylene glycol และแมวของคุณมีโอกาสได้รับสารกันเยือกแข็ง (โดยเฉพาะแมวที่เจ้าของให้ออกไปนอกบ้านได้เอง) คุณควรพาแมวไปให้สัตว์แพทย์ทำการตรวจ หากแมวมีอาการอาเจียนหรือท้องเสียเจ้าของควรเก็บกองอาเจียนหรืออุจจาระไปด้วยเมื่อไปพบสัตวแพทย์ การวินิจฉัยจะทำได้รวดเร็วขึ้นและจะช่วยให้การรักษาเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะภายในก่อนที่จะสายเกินไปได้

สัตวแพทย์จะทำการซักถามประวัติทางการแพทย์และรายละเอียดเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นให้ได้มากที่สุด วิธีการทดสอบมาตรฐาน คือ การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและการตรวจนับเม็ดเลือด สัตวแพทย์อาจใช้เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน เช่น ตับและไต เพื่อหาความผิดปกติที่เกิดจากการกินสารกันเยือกแข็ง

การทำอัลตราซาวด์สามารถช่วยในการตรวจลักษณะเนื้อเยื่อชั้นนอกของไต เพื่อหาลักษณะที่มีการสะท้อนกลับของคลื่นมากกว่าเนื้อเยื่อปกติ (hyperechoic) ซึ่งเป็นผลจากผลึก (crystal) ที่เกิดขึ้น การสะท้อนกลับของคลื่นที่มากกว่าเนื้อเยื่อปกติเกิดจากผลึกที่ก่อตัวขึ้นในเนื้อเยื่อชั้นนอกของไตมีความหนาแน่นมากกว่าเนื้อเยื่อรอบบริเวณนั้น

การรักษา

แมวมักจะต้องเข้ารับการรักษาและอยู่เพื่อดูอาการที่โรงพยาบาล อย่างไรก็ตามหากสัตวแพทย์สามารถตรวจและรักษาภายในเวลา 5 ชั่วโมงหลังจากแมวได้รับสารพิษ แมวอาจไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน จุดมุ่งหมายของการรักษาคือการป้องกันไม่ให้ร่างกายดูดซึมสาร ethylene glycol และป้องกันไม่ให้สารผ่านกระบวนการทางเคมีภายในร่างกายจนกลายเป็นสารประกอบที่เป็นพิษ

การให้สารน้ำเข้าสู่กระแสเลือดจะช่วยแก้ไขหรือป้องกันสภาวะขาดน้ำ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังเนื้อเยื่อ และส่งเสริมการขับปัสสาวะ ช่วยเพิ่มโอกาสในการกำจัดสาร ethylene glycol จากร่างกายก่อนที่จะทำลายเนื้อเยื่อ การรักษาสามารถทำได้โดยการให้สารไบคาร์บอเนต (bicarbonate) เข้าทางกระแสเลือดช้า ๆ เพื่อแก้ไขสภาวะความเป็นกรดของร่างกาย (metabolic acidosis)

หากแมวของคุณมีระดับของยูเรีย (ยูเรียคือของเสียที่ร่างกายขับทิ้งทางปัสสาวะ) และของเสียอื่น ๆ ที่เป็นสารประกอบไนโตรเจนในกระแสเลือดและไตสูง อาจทำให้เกิดสภาวะไตวายตามมา สภาวะเหล่านี้สามารถสังเกตได้จากอาการที่แมวมีปัสสาวะลดลงเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าสาร ethylene glycol ส่วนมากถูกร่างกายนำไปผ่านกระบวนการ อาจรุนแรงจนถึงจุดที่การรักษาเฉพาะสำหรับการได้รับสารพิษจาก ethylene glycol ให้ผลเพียงเล็กน้อย ในกรณีนี้เป้าหมายของการรักษาคือการรักษาตามอาการ โดยแก้ไขสมดุลของเหลว อิเล็กโทรไลท์ และความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย ช่วยให้ร่างกายขับปัสสาวะทิ้งโดยการให้ยาเพื่อกระตุ้นการสร้างและขับปัสสาวะ การล้างช่องท้องจะช่วยกำจัดสารพิษจากร่างกาย (การล้างช่องท้องเป็นการใส่ของเหลวเข้าไปในช่องท้องและให้เนื่อเยื่อที่บุภายในช่องท้องทำหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อกำจัดของเสียจากเลือด หลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ของเหลวและของเสียจะถูกกำจัดออกจากช่องท้อง)

แมวของคุณอาจต้องการการรักษาเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ก่อนที่การทำงานของไตจะกลับมาเป็นปกติ ในหลายกรณีการเปลี่ยนถ่ายไตเป็นการรักษาที่ประสบความสำเร็จในแมวที่มีอาการไตวายจากสารพิษ ethylene glycol

การป้องกัน

สาร ethylene glycol มักพบได้ในสารกันเยือกแข็งหลายยี่ห้อและมักมีรสชาติที่ดึงดูดให้สัตว์กินเข้าไป สัตว์สามารถได้รับสารปริมาณมากพอที่ทำให้เกิดความเป็นพิษก่อนจะรับรู้ถึงรสชาติไม่ดีที่ตามมา ณ ขณะนั้นปริมาณของสารพิษจำนวนมากได้เข้าสู่ร่างกาย สาร ethylene glycol เพียงเล็กน้อยสามารถทำให้เสียชีวิตหรือทำให้อวัยวะถูกทำลายได้

ในฐานะเจ้าของสัตว์เลี้ยง คุณควรระมัดระวังการก่อพิษต่อร่างกายของสาร ethylene glycol ที่พบในสารกันเยือกแข็ง และควรเตรียมการป้องกันสำหรับสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่น ๆ ที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งของสาร ethylene glycol ได้  ควรให้ความรู้แก่ครอบครัว คนรอบข้างและชุมชนเกี่ยวกับอันตรายของสาร ethylene glycol และวิธีการป้องกันให้ได้มากที่สุด หากแมวของคุณมีแนวโน้มที่จะออกไปนอกบ้าน ควรตรวจสอบในละแวกเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอว่ามีสารเหล่านี้หกอยู่ตามพื้นถนนหรือมีคนทำหกไว้ในบริเวณใดหรือไม่ สารกันเยือกแข็งสามารถสังเกตได้ง่ายจากสีเขียวสะท้อนแสง การทำความสะอาดด้วยน้ำเพียงพอสำหรับการล้างสารกันเยือกแข็ง

หากเป็นไปได้ควรเลือกใช้สารกันเยือกแข็งที่มีส่วนประกอบหลักของ propylene glycol แทน ethylene glycol เนื่องจากสาร propylene glycol ไม่มีความเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยง แต่ก็ควรเก็บให้พ้นจากสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเป็นสารเคมี

การจัดการชีวิตประจำวัน

ในช่วงสองถึงสามวันแรก สัตวแพทย์จะทำการติดตามผลการวิเคราะห์ไต สถานะความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย และการขับปัสสาวะ ทำการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะเป็นการประเมินการตอบสนองต่อการรักษาและเพื่อปรับการรักษาตามสภาพของร่างกาย หากแมวของคุณได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมก่อนที่ยูเรียและของเสียที่เป็นสารประกอบไนโตรเจนชนิดอื่น ๆ จะเข้าสู่กระแสเลือดได้มักจะไม่พบสภาวะแทรกซ้อนและการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามสัตวแพทย์ที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม


ดูในแอป