Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal cancer)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 130,634 คน

ความหมาย เป็นเนื้องอกชนิดร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณส่วนกลางของหลอดอาหาร ซึ่งอยู่ในช่องอก

สาเหตุ ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน เชื่อว่าเกิดจากการระคายเคืองเรื้อรังในบริเวณหลอดอาหาร อาจเป็นปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญ เช่น การดื่มเครื่องดื่มร้อนๆ การสูบบุหรี่ ดื่มสุราเป็นประจำ รับประทานอาหารรสจัด มีการขย้อนอาหาร เป็นต้น มักพบในวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุ พบในชายมากกว่าหญิง

โฆษณาจาก HonestDocs
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

พยาธิสรีรภาพ มะเร็งหลอดอาหาร เป็นเซลล์ 2 ชนิด คือ Adenocarcinoma และ Squamous cell carcinoma ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็วหลอดอาหารชนิด Adenocarcinoma คือ Gastroesophageal reflux disease (GERD) ซึ่ง GERD จะกลายเป็น Barrett’s esophagus (เป็นภาวะที่เนื้อเยื่อบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารเปลี่ยนแปลงจากชนิด Stratified squamous epithelium เป็นชนิด Columnar epithelium ซึ่งเป็นผลจากโรคกรดไหลย้อน) ซึ่งเป็นเซลล์ที่ผิดปกติ ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งหลอดอาหารชนิด Squamous cell carcinoma คือ การดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารร้อนๆ รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ช่องปากสกปรก ได้รับ Nitrosamine ในสิ่งแวดล้อมหรืออาหาร สูบบุหรี่ ดื่มสุราเรื้อรัง ได้รับยาที่กัดหลอดอาหาร เซลล์ก้อนเนื้องอกชนิด Adenocarcinoma และ Squamous cell carcinoma อาจจะแพร่กระจายไปยังเยื่อเมือกที่อยู่ใกล้ๆ และไปยังต่อมน้ำเหลือง ต่อมาทำให้เกิดการอุดตันหลอดอาหาร ทะลุไปยัง Mediastinum และเป็นแผลในหลอดเลือดใหญ่

อาการ หากมะเร็วลุกลามไปอวัยวะอื่นๆ จะมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต ตัวและตาเหลือง ตับโต เสียงแหบ อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ไอเป็นเลือด หายใจลำบาก ผอม น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ซีด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง มีรูรั่วทะลุ ระหว่างหลอดอาหารกับหลอดลม (Tracheo-esophageal fistula; TE fistula) เป็นต้น มีอาการกลืนลำบากแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นอาการที่นำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล เริ่มด้วยกลืนของแข็งลำบาก ต่อมากลืนของเหลวหรือน้ำได้ลำบากทำให้ผอมลงอย่างรวดเร็ว ซีด อาจมีอาการเจ็บ ปวดแสบปวดร้อนและจุกในอก ต่อไปอาจกลื่นไม่ได้เลยเมื่อก้อนมะเร็วอุดกั้นอย่างสมบูรณ์ มีอาการอาเจียนและสำลำได้

การวินิจฉัยโรค จากการซักประวัติ มีอาการกลืนลำบาก ผอม กลืนอาหารแล้วติดที่คอ กลืนแล้วมีอาการเจ็บคอบริเวณลิ้นปี่ แน่นหน้าอก อึดอัด อาเจียนเป็นเศษอาหาร ซีด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ตรวจร่างกาย พบต่อมน้ำเหลืองที่คอโต และต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าโต ตับม้ามโต ตรวจเลือดพบโลหิตจาง โปรตีนในเลือดต่ำ การส่องกล้องตรวจหลอดลม (Bronchoscopy) เพื่อตรวจดูการลุกลามของมะเร็วเข้าหลอดลม การถ่ายภาพรังสีทรวงอก พบมะเร็วกดเบียดหลอดลม ร่วมกับการส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร (Esophagoscopy) เห็นรอยโรคหรือแผล และตัดชิ้นเนื้อตรวจ อาจพบลักษณะเซลล์เป็น Squamous cell carcinoma ตรวจโดยการกลืนแป้ง (Barium swallowing) จะพบเงาก้อนบริเวณหลอดอาหาร เห็นรอยตีบแคบของหลอดอาหารบริเวณที่เป็นเยื่อเมือก การตรวจอัลตราซาวนด์ ผ่านกล้อง (Endoscopic ultrasonography; EUS) เพื่อตรวจดูการลุกลามของมะเร็ว ดูความลึกในการลุกลามและกระจายไปต่อมน้ำเหลืองของมะเร็ว ตรวจด้วยเครื่อง PET scan (Positron emission tomography scanning) เพื่อตรวจหารอยโรคของมะเร็วที่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ผิวขรุขระยื่นเข้ามาในโพรงหลอดอาหาร

การรักษา โอยการผ่าตัดออกให้หมด ฉายรังสีและเคมีบำบัด รักษาตามอาการและรักษาแบบประดับประคอง โดยใส่ท่อเข้าทางหลอดอาหาร (NG-tube) หรือเจาะท่อลงสู่กระเพาะโดยตรง (Gastrotomy)

การพยาบาล สังเกตอาการหายใจไม่สะดวกที่มีสาเหตุจากการกดจากก้อนเนื้องอกที่หลอดคอโดยจัดให้นอนท่าศีรษะสูง (Semi-Fowler’s หรือ High-Fowler’s position) เพื่อช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น บันทึกสัญญาณชีพโดยเฉพาะการหายใจ ดูแลความสะอาดช่องปากเพราะการกลืนลำบากอาจจะมีผลทำให้มีน้ำลายในปากมากขึ้น ให้อาหารทางหลอดเลือดดำ ทางสายยาง เป็นอาหารเหลวโปรตีน วิตามิน เกลือแร่สูง หมั่นดูดน้ำลายในปากตามความจำเป็น

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

กดไหลย้อนเกิดจากสาเหตุอะไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ชอบมีรมในกระเพาะท่้องอืดบ่อยๆ ชอบมีลมที่คอเปงเพราะสาเหตุอะไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
การดูแลรักษาอาการกรดไหลย้อน
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
อยากทราบอาการของกรดไหลย้อนคะ เกิดจากอะไร และรักษาอย่างไรถึงหายขาดคะกลัวเป็นมะเร็งคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ถ้ามีอาการอาเจียนเป็นเลือดมาจากสาเหตุอะไรบ้าง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
จุกท้องย่อยๆเหมือนอาหารไม่ย่อยแบบนี้เรียกว่ากรดไหลน้อยมั้ยคะคุณหมอ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป