การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารเพียงพอ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
การพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารเพียงพอ

1. ประเมินปริมาณการรับประทานอาหารของผู้ป่วย ปริมาณแคลอรีที่ผู้ป่วยได้รับในแต่ละมื้อแต่ละวันว่าเพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือไม่ โดยติดตามค่าอัลบูมิน (Albumin) และค่าอีโมโกลบิน(Hemoglobin)
2. ค้นหาสาเหตุของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เช่น อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บในช่องปาก กลืนลำบาก ถ่ายเหลว
3. แก้ไขสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ดังนี้
3.1 มีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน

- ดูแลความสะอาดปากฟันก่อนให้ผู้ป่วยรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรง
- หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนตามแผนการรักษา
- ให้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
- จัดให้อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทดี
- หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำก่อนและระหว่างรับประทานอาหาร จะช่วยให้การย่อยและการดูดซึมดีขึ้น
- หลีกเลี่ยงการนอนหลับหลังรับประทานอาหาร หากผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จัดท่าให้อยู่ในท่าศีรษะสูง
- ให้ยาแก้อาเจียนตามแผนการรักษาก่อนให้อาหาร
3.2 มีอาการเจ็บในช่องปาก
- ให้บ้วนปากด้วยยาชาก่อนรับประทานอาหาร เพื่อลดความเจ็บปวด

- หมั่นดูแลทำความสะอาดช่องปากอยู่เสมอ กระตุ้นให้ผู้ป่วยบ้วนปากก่อนและหลังอาหารทุกครั้งและก่อนนอน เพื่อลดและป้องกันการติดเชื้อในช่องปาก แนะนำอาหารที่เหมาะสม มีคุณค่าทางอาหาร สะอาดและปลอดภัย
- ชั่งน้ำหนักตัวทุกวัน/สัปดาห์ เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ
- หากผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อย หรือระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง อาจพิจารณาให้อาหารเหลวทางสายยางแทน
- ก่อนให้อาหารผู้ป่วย ควรดูดเสมหะให้โล่งก่อน และจัดให้นอนศีรษะสูง และหลังจากให้อาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงให้ดูดเสมหะอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันการสำลักอาหารลงปอด และหากมี Gastric content มากกว่า 50 มิลลิลิตร ควรเลื่อนเวลาอาหารออกไปสักระยะหนึ่ง
- สังเกตการณ์ดูดซึมของอาหาร เพื่อพิจารณาการให้อาหารในมื้อต่อไป

4. ติดตามผลการตรวจหาระดับอัลบูมินในเลือด เมื่อพบอาการผิดปกติต้องรายงานให้แพทย์ทราบ

5. ในกรณีผู้ป่วยตับอักเสบมาก ควรให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย มีไขมันต่ำหรือไม่มีเลย ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารจำพวกแป้งหรือน้ำตาลเพื่อทดแทนแคลอรี่ที่เสียไป เมื่อมีอาการดีขึ้น หรือตับอยู่ในระยะฟื้นตัว (Regeneration) ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีโปรตีนมากๆ เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเร็วขึ้น
6. จัดสิ่งแวดล้อมและจัดอาหารให้น่ารับประทาน และกระตุ้นความอยากอาหารโดยให้รับประทานอาหารที่มีรสจัดเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความอยากรับประทานอาหารมากขึ้น
7. แนะนำให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความอยากรับประทานอาหารมากขึ้น
8. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ (Total parenteral nutrition, TPN) ตามแผนการรักษา
9. บันทึกการได้อาหารและ TPN เพื่อประเมินการได้รับอาหารของผู้ป่วยว่าเพียงพอหรือไม่

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่