การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารเพียงพอ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
Istock 511798944 %281%29

1. ประเมินปริมาณการรับประทานอาหารของผู้ป่วย ปริมาณแคลอรีที่ผู้ป่วยได้รับในแต่ละมื้อแต่ละวันว่าเพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือไม่ โดยติดตามค่าอัลบูมิน (Albumin) และค่าอีโมโกลบิน(Hemoglobin)
2. ค้นหาสาเหตุของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เช่น อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บในช่องปาก กลืนลำบาก ถ่ายเหลว
3. แก้ไขสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ดังนี้
3.1 มีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน

- ดูแลความสะอาดปากฟันก่อนให้ผู้ป่วยรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรง
- หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนตามแผนการรักษา
- ให้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
- จัดให้อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทดี
- หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำก่อนและระหว่างรับประทานอาหาร จะช่วยให้การย่อยและการดูดซึมดีขึ้น
- หลีกเลี่ยงการนอนหลับหลังรับประทานอาหาร หากผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จัดท่าให้อยู่ในท่าศีรษะสูง
- ให้ยาแก้อาเจียนตามแผนการรักษาก่อนให้อาหาร
3.2 มีอาการเจ็บในช่องปาก
- ให้บ้วนปากด้วยยาชาก่อนรับประทานอาหาร เพื่อลดความเจ็บปวด

- หมั่นดูแลทำความสะอาดช่องปากอยู่เสมอ กระตุ้นให้ผู้ป่วยบ้วนปากก่อนและหลังอาหารทุกครั้งและก่อนนอน เพื่อลดและป้องกันการติดเชื้อในช่องปาก แนะนำอาหารที่เหมาะสม มีคุณค่าทางอาหาร สะอาดและปลอดภัย
- ชั่งน้ำหนักตัวทุกวัน/สัปดาห์ เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ
- หากผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อย หรือระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง อาจพิจารณาให้อาหารเหลวทางสายยางแทน
- ก่อนให้อาหารผู้ป่วย ควรดูดเสมหะให้โล่งก่อน และจัดให้นอนศีรษะสูง และหลังจากให้อาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงให้ดูดเสมหะอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันการสำลักอาหารลงปอด และหากมี Gastric content มากกว่า 50 มิลลิลิตร ควรเลื่อนเวลาอาหารออกไปสักระยะหนึ่ง
- สังเกตการณ์ดูดซึมของอาหาร เพื่อพิจารณาการให้อาหารในมื้อต่อไป

4. ติดตามผลการตรวจหาระดับอัลบูมินในเลือด เมื่อพบอาการผิดปกติต้องรายงานให้แพทย์ทราบ

5. ในกรณีผู้ป่วยตับอักเสบมาก ควรให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย มีไขมันต่ำหรือไม่มีเลย ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารจำพวกแป้งหรือน้ำตาลเพื่อทดแทนแคลอรี่ที่เสียไป เมื่อมีอาการดีขึ้น หรือตับอยู่ในระยะฟื้นตัว (Regeneration) ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีโปรตีนมากๆ เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเร็วขึ้น
6. จัดสิ่งแวดล้อมและจัดอาหารให้น่ารับประทาน และกระตุ้นความอยากอาหารโดยให้รับประทานอาหารที่มีรสจัดเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความอยากรับประทานอาหารมากขึ้น
7. แนะนำให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความอยากรับประทานอาหารมากขึ้น
8. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ (Total parenteral nutrition, TPN) ตามแผนการรักษา
9. บันทึกการได้อาหารและ TPN เพื่อประเมินการได้รับอาหารของผู้ป่วยว่าเพียงพอหรือไม่

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่