Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพผู้ชาย

สามารถรักษาโรคองคชาติไม่แข็งตัวด้วยยาที่ไม่ต้องให้แพทย์สั่งได้หรือไม่

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,493,811 คน

สามารถรักษาโรคองคชาติไม่แข็งตัวด้วยยาที่ไม่ต้องให้แพทย์สั่งได้หรือไม่

ภาวะองคชาติไม่แข็งตัวนั้นเป็นปัญหาสำหรับผู้ชายหลายล้านคนทั่วโลก โรคนี้พบได้บ่อยในผู้ชายที่อายุมากกว่า 70 ปีแต่ก็สามารถพบได้ในผู้ชายอายุน้อยเช่นกันแต่มียาที่สามารถรักษาโรคนี้ได้

ชนิดของการรักษา

มีทางเลือกในการรักษาโรคนี้หลายทาง เช่น

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย เคอร์รี่ ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

Medicine delivery 01
  • ยาสำหรับรับประทาน
  • ยาฉีดหรือยาเหน็บ
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์
  • การปลูกถ่ายองคชาติ
  • การผ่าตัด

มียา 3 ชนิดที่สามารถใช้รักษาโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ

  • Sildenafil (Viagra)
  • Tadalafil (Cialis)
  • Vardenafil (Levitra และ Staxyn)

การรักษาและวิธีที่เชื่อว่าสามารถช่วยในการรักษา

มีสมุนไพร 4 ชนิดที่มีผลในแง่บวกต่อการรักษาโรคนี้ในงานวิจัย ประกอบด้วย

DHEA

พบในผลิตภัณฑ์จากถ่ะวเหลืองและ yams สาร dihydroepiandrosterone (DHEA) นั้นพบว่าได้ผลในการรักษาที่เป็นบวกและปลอดภัยหากใช้ในปริมาณที่ไม่สูง สารนี้มีการใช้ในการรักาอาการของโรคอัลไซเมอร์และสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อได้

นอกเหนือจากการช่วยรักษาภาวะองคชาติไม่แข็งตัวแล้ว DHEA ยังสามารถช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศในผู้หญิง อย่างไรก็ตามมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่โฆษณาว่าใช้ DHEA ตามธรรมชาติ ร่างกายมนุษย์นั้นไม่สามารถผลิต DHEA ได้ตามธรรมชาติจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีสารดังกล่าว ดังนั้นการโฆษณาดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง

L-arginine

L-arginine นั้นอาจจะช่วยรักษาโรคนี้ได้ด้วยการเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังองคชาติ อย่างไรก็ตามมันอาจจะทำให้เกิดอาการปวดและคลื่นไส้เล็กน้อย

มีการทดลองที่สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ L-arginine .ในการรักษาโรคองคชาติไม่แข็งตัวนั้นมักจะใช้ L-arginine ร่วมกับยาที่มักใช้รักษาโรคนี้เช่น yohimbine และ glutamate ทำให้ประสิทธิภาพของ L-arginine ในการรักษาโรคนี้อย่างเดียวนั้นยังไม่มีการศึกษามากนัก L-arginine นั้นพบว่ามีประสิทธิภาพในการวัดระดับฮอร์โมนและรักษาผู้ที่มีภาวะ metabolic alkalosis อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้ L-arginine ในการรักษาโรคนี้ก่อนที่จะได้รับการรับรอง

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย เคอร์รี่ ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

Medicine delivery 01

จินเสง

มีงานวิจัยเล็กน้อยที่ทำการศึกษาความสามารถของจินเสงในการรักษาโรคองคชาติไม่แข็งตัว อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจินเสงนั้นให้ผลในแง่บวกต่อการศึกษาในมนุษย์และน่าจะปลอดภัยหากใช้ในระยะสั้น

Yohimbe

Yohimbe (หรือสาร Yohimbine) นั้นอาจจะมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคองคชาติไม่แข็งตัว แต่ยังไม่ชัดเจน การใช้ Yohimbe นั้นมีความเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงเช่นความดันโลหิตสูงและอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากอาหารเสริมและสมุนไพรเหล่านี้ไม่ใช่ยา ดังนั้นจึงไม่ได้มีการทดสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพอย่างครบถ้วนเหมือนยา นอกจากนั้นปริมาณของสารที่ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้นั้นก็อาจจะมีปริมาณไม่คงที่ได้

ยังมีสมุนไพรบางชนิดที่สามารถรักษาโรคนี้ในสัตว์ได้แต่ยังไม่ได้ทำการทดลองในคน เช่น Epimedium พบว่าสามารถช่วยในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในสัตว์แต่ยังไม่มีการทดสอบในมนุษย์   

คำเตือนและความเสี่ยง

สมุนไพรและอาหารเสริมเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนในทางการแพทย์ องค์การอาหารและยาได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะแอบซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีการขายกันทางออนไลน์เพื่อรักษาโรคนี้ และมีบางอย่างที่ควรหลีกเลี่ยง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาให้สามารถขายได้และหลายชนิดที่มีสารที่ทำให้เกิดอันตราย

ส่วนผสมที่แอบซ่อน

การรักษาด้วยอาหารเสริมและสมุนไพรในโรคนี้บางครั้งอาจจะมีประสิทธิภาพ แต่องค์การอาหารและยานั้นก็เตือนว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัย อาหารเสริมบางชนิดที่วางขายออนไลน์นั้นมีสารที่ไม่ได้ระบุอยู่บนฉลาก และสารเหล่านั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้

ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น

ส่วนผสมที่ไม่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์นั้นอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ในผู้บริโคภ นอกจากนั้นอาหารเสริมและสมุนไพรเหล่านี้ยังอาจจะทำปฏิกิริยากับยาที่ใช้รักษาโรคนี้ซึ่งทำให้อาหารเสริมนั้นไม่ปลอดภัยที่จะรับประทาน ส่วนผสมที่อยู่ในอาหารเสริมเหล่านี้ยังอาจจะมีปฏิกิริยาที่ไม่ปลอดภัยกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคอื่นได้เช่นกัน การใช้อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของ sildenafil ในขณะที่รับประทานยาที่มีสาร nitrate เช่นยารักษาโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจนั้นอาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำจนเป็นอันตรายได้

ยาที่ใช้รักษาโรคองคชาติไม่แข็งตัวเช่น sildenafil, vardenafil และ tadalafil นั้นมักจะสามารถใช้รักษาโรคความดันโลหิตในปอดสูงได้เช่นกัน งานวิจัยพบว่าการใช้ยาในกลุ่มนี้ร่วมกับยากลุ่ม nitrate หรือ alpha-blockers นั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้

สรุป

ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มใช้ยา, อาหารเสริม หรือสมุนไพรในการรักษาโรคนี้และศึกษาให้แน่ชัดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา หรือผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ทางเลือกในการรักษาบางอย่างนั้นอาจจะช่วยรักษาโรคได้ แต่ถ้าหากไม่มีงานวิจัยสนับสนุนหรือการปรึกษาทางการแพทย์ คุณก็อาจจะไม่สามารถรักษาโรคนี้ได้สำเร็จ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่