การรักษาโรคอีโบลาสามารถหายได้หรือไม่?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ค. 1, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

การรักษาหลักของโรคอีโบลาคือการให้สารน้ำและเกลือแร่ทดแทน

ไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้ออีโบลาไวรัสหรือยาใดๆ ที่ได้รับการยืนยันว่ารักษาอีโบลาได้ การรักษาโรคอีโบลาเน้นที่การรักษาแบบประคับประคองและให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยต่อสู้กับไวรัสอีโบลา

อาการเด่นของการติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฉียบพลัน คือ อาเจียนและท้องเสียอย่างมาก ผู้ป่วยอาจเสียน้ำ 5-10 ควอทต่อวัน (1 ควอทเท่ากับ 946 มิลลิลิตร) หากไม่ชดเชยน้ำที่สูญเสียไปจะเกิดภาวะช๊อคความดันตกจากการขาดน้ำทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้และอวัยวะสำคัญต่างๆ จะหยุดทำงาน

ผู้ป่วยอีโบลามีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกที่รุนแรงอันตรายถึงชีวิตได้ คือ มีเลือดออกในอวัยวะภายในซึ่งเกิดจากเกล็ดเลือดต่ำและเกล็ดเลือดเสียความสามารถในการทำให้เลือดแข็งตัวที่เรียกว่า ภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย (disseminated intravascular coagulation) ดังนั้นการรักษาหลักของอีโบลา คือ การชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่เสียไป

หากผู้ป่วยกินไม่ได้ก็ต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกมากอาจต้องให้ส่วนประกอบของเลือด เช่น เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด หรือส่วนประกอบของเลือดอื่นๆ ที่มีปัจจัยที่ใช้ในการแข็งตัวของเลือด ผู้ป่วยบางรายอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือต้องฟอกไตหากมีภาวะหายใจล้มเหลมหรือไตวาย

การรักษาด้วยการให้องค์ประกอบของเลือด

การระบาดของอีโบลาในปี ค.ศ. 2014 และการระบาดครั้งก่อนๆ ผู้ป่วยบางรายได้รับการให้เซรัมจากเลือดของผู้ที่รอดจากการติดเชื่อไวรัสอีโบลา หลักการของการให้ส่วนประกอบของเลือดนี้ คือ เลือดของผู้ที่รอดจากการติดเชื้อจะมีแอนติบอดี (antibody) ที่จะช่วยให้ต่อสู้กับเชื้อไวรัสในผู้ที่กำลังติดเชื่ออยู่ได้ แต่วิธีนี้เคยใช้ในผู้ป่วยจำนวนไม่มาก ซึ่งยังเร็วเกินไปที่ใช้เป็นการรักษามาตรฐานหรือการรักษาในระยะยาว

การรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนตบอดี (Monoclonal Antibody)

มียาหลายตัวที่กำลังพัฒนาเพื่อรักษาอีโบลารวมถึงบาที่ชื่อว่า "ซีแมพ" (ZMapp) ซึ่งผลิตโดยบริษัทแมพฟาร์มาซูติคอล (Mapp Pharmaceuticals, Inc)

ยาซีแมพเป็นการผสมกันของโมโนโคลนอลแอนติบอดีสามชนิด ซึ่งจะจับกับโปรตีนของไวรัสอีโบลา ทำให้ไวรัสอีโบลาไม่ทำงาน โดยกระบวนการผลิตยาซีแมพ คือ ใช้วิธีใส่ยีนลงไปในไวรัสแล้วนำไวรัสไปติดต้นยาสูบ เซลล์ของต้นยาสูบจะสร้างโปรตีนไปสู้กับไวรัสอีโบลาจากนั้นนำโปรตีนมาทำให้บริสุทธิ์

การระบาดในปี ค.ศ. 2014 มีผู้ป่วยชาวอเมริกาสองคนได้รับการรักษาด้วยยาซีแมพและทั้งคู่ก็รอดชีวิต อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายาซีแมพทำงานอย่างไรให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและฟื้นตัวได้ องค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration หรือ FDA) จึงยังไม่อนุญาตให้ใช้ยาซีแมพและในปี ค.ศ. 2014 มีการผลิตยาซีแมพออกมาในจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น

การรอดชีวิตจากอีโบลา

อีโบลาไม่สามารถรักษาให้หายได้ การติดเชื่อไวรัสอีโบลามักจะทำให้เสียชีวิต อัตราตาย 50-90% ขึ้นกับสายพันธุ์ของไวรัสอีโบลาที่ระบาดขณะนั้น แต่ก็ยังมีผู้ป่วยบางรายรอดชีวิต ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตยังไม่ทราบแน่ชัดแต่อาจเกิดจากผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่เร็วและมีคุณภาพหรือมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง จากการระบาดเป็นวงกว้างในปี ค.ศ. 2014 จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มการวิจัยเกี่ยวกับไวรัสอีโบลารวมถึงวิธีรักษาใหม่ๆ และจะใช้วิธีรักษาที่มีอยุ่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างไร

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่