Doctor men
เขียนโดย
ทีมเภสัชกร HONESTDOCS
Doctor men
รีวิวโดย
ทีมแพทย์ HONESTDOCS
มะเร็งและโรคร้าย

Xyzal®

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2019 รีวิวเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,214,573 คน

Xyzal®

Xyzal เป็นชื่อการค้าของยาสามัญเลโวเซทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine Dihydrochloride) ในประเทศไทย ผลิตโดยบริษัท GlaxoSmithKline จัดเป็นยากลุ่มยาต้านอาการแพ้รุ่นที่สาม ที่มีโครงสร้างในกลุ่มไพเพอเรซีน (Piperazine) กลไกการออกฤทธิ์ของยา คือ Levocetirizine เป็นโครงสร้างไอโซเมอร์ออกฤทธิ์ของ Cetirizine ยาเข้าจับกับตัวรับฮิสตามีน ชนิด H1 แบบแข่งขันกับสารฮิสตามีนซึ่งเป็นสารก่อการแพ้ บริเวณเซลล์ออกฤทธิ์ที่กระเพาะอาหาร หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ Levocetirizine สามารถจับกับตัวรับได้แน่นหนามากกว่า Cetirizine ประมาณ 2 เท่า ยา Levocetirizine มีผลข้างเคียงต่อระบบประสาทส่วนกลาง (เช่น อาการง่วงซึม) อยู่บ้าง แต่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Cetirizine และยาแก้แพ้ในรุ่นที่ 1

Xyzal จัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย ตามการจำแนกโดยคณะกรรมการอาหารและยา มีจำหน่ายเฉพาะร้านยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งควบคุมการขายยา ต้องมีการจัดทำบัญชียาอันตราย และสำหรับบุคคลทั่วไปเภสัชกรสามารถจำหน่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพฯ รูปแบบยาที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่

 • รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม (Film-coated tablet) ขนาด 5 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ของยา Xyzal®

โรคที่เป็นข้อบ่งใช้ของยานี้ ได้แก่

 • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
 • ผื่นลมพิษในผู้ใหญ่ และในเด็กอายุมากกว่า 6 ปี

ขนาดและวิธีการใช้ยา Xyzal®

Xyzal ในรูปแบบยาเดี่ยว มีขนาดและวิธีการใช้ตามข้อบ่งใช้ ดังนี้

 • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ การใช้ยาในรูปแบบยารับประทาน
  • ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ และเด็กโตอายุ 10-19 ปี ขนาด 5 มิลลิกรัม (1 เม็ด) ต่อวัน วันละครั้ง
  • ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 6-12 ปี ขนาด 5 มิลลิกรัม (1 เม็ด) ต่อวัน วันละครั้ง
  • ไม่แนะนำให้ใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เนื่องจากยาเป็นยาเคลือบฟิล์ม ไม่สามารถหักแบ่งเพื่อลดขนาดยาได้ จึงแนะนำให้ใช้ยาสูตรอื่นที่พัฒนาสำหรับใช้ในเด็กเล็ก
  • ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ เนื่องจากยาถูกขับออกทางไต จึงพิจารณาขนาดการใช้ยาดังนี้
   • ผู้สูงอายุที่มีการทำงานของไตระดับปกติ และโรคไตบกพร่องระดับเล็กน้อย ขนาด 5 มิลลิกรัม (1 เม็ด) ต่อวัน วันละครั้ง
   • ผู้สูงอายุที่มีการทำงานของไตบกพร่องระดับปานกลางขึ้นไป ให้ปรับลดขนาดยาตามค่าการทำงานของไต
 • ผื่นลมพิษ การใช้ยาในรูปแบบยารับประทาน
  • ขนาดการใช้ยาในเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ขนาดเดียวกันกับข้อบ่งใช้สำหรับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

ข้อควรระวังและผลข้างเคียงของการใช้ Xyzal®

ข้อควรระวังในการใช้ Xyzal ได้แก่

 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ Levocetirizine Dihydrochloride หรือยาอื่นในกลุ่มโครงสร้าง Piperazine เช่น Cetirizine, Cinnarizine, Hydroxyzine
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยไตบกพร่องระดับรุนแรง ที่มีค่าการกำจัดครีอะทีนิน (CrCl) น้อยกว่า 10 มิลลิลิตรต่อนาที
 • ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยลมชัก หรือมีความเสี่ยงในการเกิดอาการชัก
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่มีการดูดซึมของแลคโตสผิดปกติ เนื่องจากตัวยาไม่สำคัญมีส่วนประกอบของแลคโตส
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไตบกพร่อง
 • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงของการใช้ Xyzal ได้แก่

 • ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย ได้แก่ อาการปากแห้ง ปวดศีรษะ เหนื่อย ง่วงซึม
 • ผลข้างเคียงที่พบได้น้อย ได้แก่ อ่อนเพลีย ปวดท้อง  
 • ผลข้างเคียงอื่นๆที่อาจพบ ได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว มึนงง วูบ อาการสั่น รบกวนการรับรส รบกวนการทรงตัว  รบกวนการมองเห็น ปัสสาวะขัด ปัสสาวะไม่สุด บวมน้ำ ผื่นคัน ผื่นลมพิษ หายใจสั้น น้ำหนักตัวเพิ่ม ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ส่งผลต่อพฤติกรรม ก้าวร้าว ซึมเศร้า เห็นภาพหลอน ฝันร้าย มีความคิดฆ่าตัวตาย ตับอักเสบ การทำงานของตับผิดปกติ อาเจียน เพิ่มความอยากอาหาร คลื่นไส้ ถ่ายท้อง เกิดผื่นเมื่อหยุดใช้ยา

ข้อควรทราบอื่นๆของยา Xyzal®

 • ยาชนิดสำหรับใช้ทางจมูก ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม category B ตามดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index) ยาค่อนข้างมีควรปลอดภัยกับทารกในครรภ์
 • ยาอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม ลดความสามารถในการตัดสินใจ การคิด และการเคลื่อนไหว ดังนั้นเมื่อใช้ยาจึงควรหลีกเลี่ยงการทำงานกับเครื่องจักร การขับขี่ยานพาหนะ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย
 • ยาสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ กรณีเกิดผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารแนะนำให้รับประทานพร้อมหรือหลังอาหาร
 • ยานี้ขับออกทางไตเป็นหลัก จึงอาจมีความจำเป็นในการปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยบางรายที่ไตบกพร่อง ดังนี้

ค่าการกำจัดครีอะทินิน (CrCl)

ขนาดและความถี่ในการใช้ยา

มากกว่าหรือเท่ากับ 80

วันละ 1 เม็ด

50-79

วันละ 1 เม็ด

30-49

1 เม็ด ทุก 2 วัน

น้อยกว่า 30

1 เม็ด ทุก 3 วัน

น้อยกว่า 10

ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้

 • ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับแอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์การกดประสาท ทำให้อาการง่วงซึมรุนแรงมากยิ่งขึ้น
 • ยานี้แนะนำให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสง

ที่มาของข้อมูล

MIMS Thailand, Xyzal (https://www.mims.com/thailand/drug/info/xyzal), April 2019.

RxList, Xyzal (https://www.rxlist.com/xyzal-drug.htm#description), April 2019.

UCB Pharma Limited, Xyzal 5mg Tablets in Summary of Product Characteristics, March 2019.


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป