Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ยา

ยา Risperidone

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,094,426 คน

ยา Risperidone

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Risperidone ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Neuris, Risperidone GPO, Risperdal Consta, Risperdal Oral Solution/Risperdal Quicklet

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Risperidone

ริสเพอริโดน (risperidone) เป็นยากลุ่มยารักษาโรคจิตเภท ยาสำหรับรับประทาน ยาชนิดเม็ด ประกอบด้วยริสเพอริโดน ขนาด 0.5 1 และ 2 มิลลิกรัม ยาชนิดยาน้ำ ประกอบด้วยริสเพอริโดน ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และยาสำหรับฉีด ประกอบด้วยริสเพอริโดน ขนาด 25 และ 37.5 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Risperidone

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ริสเพอริโดน เป็นยารักษาโรคจิตเภทกลุ่ม benzisoxazole atypical ที่มีฤทธิ์ผสมระหว่างฤทธิ์ในการต้านการทำงานของเซโรโทนิน (serotonin) และโดปามีน (dopamine) ริสเพอริโดนเข้าจับกับตัวรับเซโรโทนิน (5-HT2-receptor) ในระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายอย่างแน่นหนา และจับกับตัวรับโดปามีน (dopamine-D2-receptor) ด้วยแรงที่น้อยกว่าตัวรับเซโรโทนิน

ข้อบ่งใช้ของยา Risperidone

ยาริสเพอริโดน ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาโรคจิตเภท (schizophrenia) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 2 มิลลิกรัมต่อวัน อาจเพิ่มขนาดยาเป็น 4 มิลลิกรัมต่อวันในวันที่สองของการได้รับยา ปรับขนาดยาตามความเหมาะสม อาจให้ยาแบบครั้งเดียวต่อวันหรือแบ่งให้ยา ขนาดยา maintenance 4-6 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 16 มิลลิกรัม ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ขนาดเริ่มต้น 0.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ค่อยเพิ่มขนาดยาครั้งละ 0.5  มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ไปจนถึง 1-2 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะมาเนีย (mania) ชนิดเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ (bipolar) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 2 มิลลิกรัมต่อวัน วันละครั้ง อาจเพิ่มขนาดยาครั้งละ 1 มิลลิกรัมต่อวัน ในช่วง 24 ชั่วโมงหลังได้รับยา ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 6 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ขนาดเริ่มต้น 0.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ค่อยเพิ่มขนาดยาครั้งละ 0.5  มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ไปจนถึง 1-2 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการความจำเสื่อม ระดับความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 0.25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ปรับขนาดยาครั้งละ 0.25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง โดยให้สลับวัน ขนาดปกติอยู่ที่ 0.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง (ให้ยาได้ถึง 1 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งหากจำเป็น) ระยะเวลาการใช้ยาสูงสุด คือ 6 สัปดาห์

ยาริสเพอริโดนสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Risperidone

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Risperidone

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่ทราบการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว การเหนี่ยวนำของหัวใจผิดปกติ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ เช่น ขาดน้ำ หรือมีปริมาณของเหลวในร่างกายต่ำ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติชัก หรืออยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการชัก
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีฮอร์โมนโปรแลคตินต่ำ
  • ไม่แนะนำให้หยุดการใช้ยาในทันที
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะทางจิตเกี่ยวข้องกับโรคความจำเสื่อม
  • ระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Risperidone

อาจก่อให้เกิดผื่น ภาวะฮอร์โมนโปรแลคตินสูง เพิ่มน้ำหนักตัว ท้องผูก ท้องเสีย เพิ่มการหลั่งของน้ำลาย เพิ่มความอยากอาหาร อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ ปวดท้องส่วนบน อาเจียน อ่อนเพลีย มึนงง กลุ่มอาการ parkinsonism อาการสั่น เห็นภาพไม่ชัด อาการไอ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน อาการปวด ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ ภาวะ QT prolongation อาการวูบ ภาวะ diabetic acidosis ตับอ่อนอักเสบ agranulocytosis thrombocytopenia หลอดเลือดสมอง อาการชัก tardive dyskinesia กลุ่มอาการนิวโรเลปติก

ข้อมูลการใช้ยา Risperidone ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือ ควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Risperidone

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส ป้องกันจากแสงแดดและความชื้น


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป