Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ยา

ยา Ranitidine

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,228,375 คน

ยา Ranitidine

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Ranitidine ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Acicare, Histac, Ranidine, Ratic, Ratica, Xanidine, Zantidon, Aciloc / Aciloc 300, Ranicid, Ranid, Ranin-25, Rantac 150, Rantodine, R-Loc

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Ranitidine

รานิทิดีน (ranitidine) เป็นยากลุ่ม ยายับยั้งการหลั่งกรด (gastric acid secretion inhibitor) ยาสำหรับรับประทาน ยาเม็ดประกอบด้วยรานิทิดีน ขนาด 150 และ 300 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Ranitidine

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ รานิทิดีนเข้ายับยั้งการจับของฮีสตามีนที่ตัวรับ H2 อย่างสมบูรณ์บริเวณ parietal cell ในกระเพาะอาหาร ซึ่งจะสามารถยับยั้งการหลั่งกรดได้ แต่ยาไม่มีผลต่อการหลั่งของเปปซิน การหลั่งของเพนตะแกสตริน-สติมูเลท อินทรินซิกแฟกเตอร์ (pentagastrin-stimulated intrinsic factor) และการหลั่งของแกสตริน (gastrin)

ข้อบ่งใช้ของยา Ranitidine

ยารานิทิดีน ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาโรคกรดไหลย้อน (GERD) ในผู้ใหญ่ ขนาดรับประทาน 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือขนาด 300 มิลลิกรัม ก่อนนอน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในผู้ป่วยกรดไหลย้อนรุนแรงอาจพิจารณาให้ยาขนาด 150 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อ H. pylori ขนาดรับประทานในผู้ใหญ่ ขนาด 300 มิลลิกรัม วันละครั้งก่อนนอน หรือขนาด 150 มิลลิกรัม วันละสองครั้งโดยใช้ร่วมกับอะม็อกซิซิลลิน (amoxicillin) ขนาด 750 มิลลิกรัม และ metronidazole-antibiotic' target='_blank'>เมโทรนิดาโซล (metronidazole) ขนาด 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ การรักษาการติดเชื้อด้วยยารานิทิดีนควรรักษาต่อเนื่องนานกว่า 2 สัปดาห์

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาแผล benign ที่กระเพาะอาหาร และที่ลำไส้เล็ก ขนาดรับประทานในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 300 มิลลิกรัม วันละครั้งก่อนนอน หรือขนาด 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ ขนาดการใช้ 300 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ใช้ในผู้ป่วยที่แผลในลำไส้ ขนาดยาสำหรับ maintenance 150 มิลลิกรัม วันละครั้ง ก่อนนอน ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 300 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการหลั่งกรดมากเกินไป ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 150 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง อาจเพิ่มขนาดยาได้ตามความจำเป็น ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 6000 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการอาหารไม่ย่อย ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ สำหรับบรรเทาอาการเรื้อรัง ขนาด 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สำหรับบรรเทาอาการครั้งคราว ขนาด 75 มิลลิกรัม รับประทานซ้ำหากอาการยังไม่ดีขึ้นได้ถึง 4 ครั้งต่อวัน ระยะเวลาสูงสุดในการรับประทานต่อเนื่อง คือ 2 สัปดาห์

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาแผลในทางเดินอาหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยากลุ่ม NSAID ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือขนาด 300 มิลลิกรัม วันละครั้ง ก่อนนอน เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ สำหรับขนาดยาเพื่อป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยากลุ่ม NSAID ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ไม่ควรสูบบุหรี่ในระหว่างใช้ยาเนื่องจากจะลดประสิทธิภาพของยา

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Ranitidine

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Ranitidine

  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติ porphyria ชนิดเฉียบพลัน
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอก เนื่องจากยาอาจทำให้การตรวจเนื้องอกในทางเดินอาหารตรวจพบได้ช้ากว่าปกติ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนลำบาก
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยตั้งครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Ranitidine

อาจก่อให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย ปวดศีรษะ ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ หัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ ผื่นแพ้ยา Steven-Johnson syndrome thrombocytopenia ตับอักเสบ ค่าการทำงานของตับผิดปกติ

ข้อมูลการใช้ยา Ranitidine ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category B คือ ยาค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Ranitidine ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดด

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่