Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ยา

ยา Naproxen

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,731,531 คน

ยา Naproxen

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Naproxen ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Annoxen-S, Naprofazt Clearcap, Naproxen 250 community pharm, Soproxen, Buproxen, Naproflex, Naprosian, Naprosyn LE, Naproxen Utopian, Nasin, Naxene, Polyxen, Prodaril-N, Proxen, Sonap/Sonap, Forte Synflex, Synogin, Vinsen

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี ลดสูงสุด 30%

ตรวจคัดกรองโรคพบบ่อยในวัยก่อนเกษียณ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รู้ก่อน รักษาก่อน โอกาสหายขาดสูง

Istock 643564758

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Naproxen

นาพร็อกเซน (naproxen) เป็นยากลุ่ม ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) ยาสำหรับรับประทาน ยาเม็ด ประกอบด้วยไอบูโพรเฟน ขนาด 250 และขนาด 275 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Naproxen

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ นาพร็อกเซน เป็นอนุพันธ์ของกรดโพรพิโอนิก (propionic acid) ที่เป็นต้นแบบของยาในกลุ่ม NSAID ยับยั้งการสังเคราะห์ของพรอสตาแกลนดินส์ (prostaglandins) ในเนื้อเยื่อของร่างกายโดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนส 1 และ 2 (cyclooxygenase; COX-1 และ COX-2) แบบผันกลับได้ นาพร็อกเซนสามารถยับยั้งการแข็งตัวของเกร็ดเลือด มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ บรรเทาอาการปวด และลดไข้

ข้อบ่งใช้ของยา Naproxen

ยานาพร็อกเซน ชนิดยาเม็ดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ บรรเทาอาการปวดประจำเดือน หรืออาการปวดกล้ามเนื้อ ชนิดเฉียบพลัน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 500 มิลลิกรัม ตามด้วยขนาด 250 มิลลิกรัมทก 6-8 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 1250 มิลลิกรัมในวันแรก และขนาด 1000 มิลลิกรัมหลังจากวันแรกเป็นต้นไป ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ จำเป็นต้องลดขนาดยา

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี ลดสูงสุด 30%

ตรวจคัดกรองโรคพบบ่อยในวัยก่อนเกษียณ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รู้ก่อน รักษาก่อน โอกาสหายขาดสูง

Istock 643564758

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการปวดรูมาตอยด์ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 500-1000 มิลลกรัมวันละครั้ง หรือแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ จำเป็นต้องลดขนาดยา

ข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดข้อ ชนิดไม่ทราบสาเหตุ ในเด็ก ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี ขนาด 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งรับประทานวันละสองครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการปวดเกาท์ ชนิดเฉียบพลัน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 750 มิลลิกรัม ตามด้วยขนาด 250 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ จำเป็นต้องลดขนาดยา

ควรรับประทานยาพร้อมกับมื้ออาหาร หรือหลังอาหารเนื่องจากยาอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Naproxen

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

ข้อควรระวังของการใช้ยา Naproxen

  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ หรือมีการแพ้ยาแอสไพริน (aspirin) หรือยาในกลุ่ม NSAID
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีอาการปวดระหว่างผ่าตัด CABG
  • ไม่ใช้ยาผู้ป่วยโรคหอบหืด
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือเลือดออกในทางเดินอาหาร
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตรุนแรง
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออก
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยทารกที่มีบิลิรูบินสูง
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ และโรคไต
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร และหลีกเลี่ยงการใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานในผู้ป่วยสูงอายุ

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Naproxen

อาจก่อให้เกิดผื่นแดง ปวดท้อง ท้องผูก แสบยอดอก คลื่นไส้ มึนงง ปวดศีรษะ ง่วงนอน พิษต่อหู ได้ยินเสียงอื้อในหู หายใจลำบาก ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ บวมน้ำ หัวใจวาย ความดันเลือดสูง กล้ามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดอักเสบ โพแทสเซียมในเลือดสูง เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร แลในกระเพาะอาหาร agranulocytosis thrombocytopenia ตับอักเสบ ค่าการทำงานของตับ (LFT) เพิ่มขึ้น หลอดลมหดตัว

ข้อมูลการใช้ยา Naproxen ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือ ควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Naproxen

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ  15-30 องศาเซลเซียส เก็บยาให้พ้นจากแสงแดด

 


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป