Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ยา

ยา Losartan

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,367,037 คน

ยา Losartan

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Losartan ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Cozaar, Lanzaar, Loranta, Losacar 50, Tanzaril, Tosan

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจเบาหวาน เริ่มต้นที่ 644 บาท

ด้วยไลฟ์สไตล์ ทำให้คนไทยเป็นเบาหวานมากขึ้น และกว่า 40% ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเบาหวาน เพราะฉะนั้นควรตรวจเบาหวานอย่างน้อยปีละครั้ง

Istock 908625742

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Losartan

ลอซาร์แทน (losartan) เป็นยากลุ่มต้านการทำงานของแองจิโอเทนซิน 2 (angiotensin 2 antagonist) ยาสำหรับรับประทาน ยาเม็ดประกอบด้วยลอซาร์แทน ขนาด 50 และ 100 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Losartan

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ลอซาร์แทน ต้านการทำงานที่บริเวณตัวรับแองจิโอเทนซิน 2 ลอซาร์แทนยับยั้งการหดตัวของหลอดเลือดและการหลั่งอัลโดสเตอโรน แบบแข่งขันและจำเพาะเจาะจงจากฤทธิ์ของแองจิโอเทนซิน 2 โดยการแย่งจับกับตัวรับ AT1

ข้อบ่งใช้ของยา Losartan

ยาลอซาร์แทน ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาโรคความดันโลหิตสูง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 50 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้งตามความจำเป็น ขนาดการใช้ยาในผู้ป่วยภาวะ intravascular volume depletion ขนาดเริ่มต้น 25 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 75 ปี ขนาดการใช้ยาเริ่มต้น 25 มิลลิกรัมต่อวัน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจเบาหวาน เริ่มต้นที่ 644 บาท

ด้วยไลฟ์สไตล์ ทำให้คนไทยเป็นเบาหวานมากขึ้น และกว่า 40% ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเบาหวาน เพราะฉะนั้นควรตรวจเบาหวานอย่างน้อยปีละครั้ง

Istock 908625742

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคหัวใจล้มเหลว ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 12.5 มิลลิกรัม วันละครั้ง อาจเพิ่มขนาดได้เป็นสองเท่าหลังจากใช้ยาได้ 1 สัปดาห์ ขนาดยา maintenance 50 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 150 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคไตจากเบาหวาน ชนิดที่ 2 ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 50 มิลลิกรัม วันละครั้ง อาจเพิ่มขนาดยาได้ถึง 100 มลลิกรัม ขึ้นอยู่กับค่าความดันโลหิตที่ตอบสนองหลังจากการใช้ยา

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Losartan

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Losartan

  • ไม่ใช้ยานี้ร่วมกับยาอะลิสไคเรน (aliskiren) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  • ไม่ใช้ยานี้ในผุ้ป่วยโรคไต ที่มี GFR <60 mL/นาที
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับรุนแรง
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยตั้งครรภ์
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยของเหลวในร่างกายต่ำ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยาขับปัสาวะในขนาดสูง
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงไตตีบสองข้าง
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต และโรคตับ ความรุนแรงระดับน้อยถึงปานกลาง
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Losartan

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจเบาหวาน เริ่มต้นที่ 644 บาท

ด้วยไลฟ์สไตล์ ทำให้คนไทยเป็นเบาหวานมากขึ้น และกว่า 40% ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเบาหวาน เพราะฉะนั้นควรตรวจเบาหวานอย่างน้อยปีละครั้ง

Istock 908625742

อาจก่อให้เกิดอาการปวดหลัง มึนงง อาการไอ คัดจมูก การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ อาการวูบ การสลายตัวของกล้ามเนื้อลาย โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ไตวายเฉียบพลัน  

ข้อมูลการใช้ยา Losartan ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category D คือ ไม่แนะในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เว้นแต่ในกรณีช่วยชีวิตหรือรักษาอาการรุนแรงที่ยาที่ปลอดภัยกว่ารักษาไม่ได้ผล

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Losartan

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดด


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป