Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ยา

ยา Lorazepam

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,286,883 คน

ยา Lorazepam

ตัวอย่างยี่ห้อของยา lorazepams' target='_blank'>Lorazepam ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Anta, Lonza, Lora, Loramed, Medifive, Tranavan, Anxira, Hawkcopax, Kemora, Lizavan, Loramed, Lora-P, Lorapine, Loravan, Lorazep, Lorazepam Acdhon, Lorazin, Lozepam, Ora, Razepam, Vemed

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ อายุมากกว่า 50 ปี ลด 15%

เริ่มที่ 2,541 บาท คัดกรองโรคที่เจอบ่อย พร้อมจองคิวให้ ไม่ต้องรอนาน เลือกดูและสอบถามเราวันนี้

Istock 643564758

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Lorazepam

ลอราซีแพม (lorazepam) เป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ใช้เป็นยาคลายกังวล (anxiolytic) ยานอนหลับ (sedative / hypnotics) ยาสำหรับรับประทาน ยาเม็ด มี 3 ขนาด ประกอบด้วยลอราซีแพม ขนาด 0.5 1 และ 2 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Lorazepam

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ลอราซีแพมเป็นยากลุ่มเบนโซไดอะซีพีน (benzodiazepine) ที่ออกฤทธิ์สั้น ลอราซีแพมเข้าจับกับตัวรับเบนโซไดอะซีพีน เพิ่มคุณสมบัติการยอมให้สารผ่านของเยื่อเมมเบรนในระบบประสาท โดยยอมให้คลอไรด์ไอออนผ่านได้มากยิ่งขึ้นภายในระบบประสาท่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย ระบบลิมบิก และการสร้างเรติคูลาร์ ลอราซีแพมช่วยเพิ่มการยับยั้งกาบา (GABA) เป็นผลให้เกิด hyperpolarization และ stabilization ของความต่างศักย์ของเซลล์ประสาท

ข้อบ่งใช้ของยา Lorazepam

ยาลอราซีแพม ชนิดยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาอาการชักชนิด status epilepticus ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 4 มิลลิกรัม ครั้งเดียว โดยไม่ฉีดในอัตราเร็วเกินกว่า 2 มิลลิกรัมต่อนาที อาจให้ยาซ้ำหลังจากให้ยาครั้งแรก 10-15 นาทีหากอาการชักกลับมาแสดงอาการอีกครั้ง ขนาดการใช้ยาในเด็ก ขนาด 2 มิลลิกรัม ครั้งเดียว ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ขนาดครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่หรือต่ำกว่า

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

ยาลอราซีแพม ชนิดยาเม็ด สำหรับรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ ใช้ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 2-3 มิลลิกรัม ให้ยาในคืนก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัด ตามด้วยขนาด 2-4 มิลลิกรัม โดยให้ยา 1-2 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ขนาดครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่หรือต่ำกว่า

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะกังวล ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 1-4 มิลลิกรัม แบ่งให้ยา เป็นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ ไม่แนะนำให้ใช้ข้อบ่งใช้ยานี้ในเด็ก ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ขนาดครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่หรือต่ำกว่า

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับภาวะกังวล ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 1-2 มิลลิกรัม ก่อนนอน ไม่แนะนำให้ใช้ข้อบ่งใช้ยานี้ในเด็ก ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ขนาดครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่หรือต่ำกว่า

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Lorazepam

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Lorazepam

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยต้อหินมุมปิด
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับระดับรุนแรง
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วย myasthenia gravis ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติใช่สารเสพติด หรือมีอาการเสพติดแอลกอฮอล์
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ หรือโรคไต
  • ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้เพื่อรักษาภาวะซึมเศร้าชนิดปฐมภูมิ หรือโรคจิตเภท
  • ไม่แนะนำให้หยุดยาทันที
  • ระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุ เด็ก
  • ระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

อาจก่อให้เกิดอาการอ่อนแรง มึนงง สลบ ซึมเศร้า ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ ภาวะเลือดเป็นกรด อาการเพ้อ

ข้อมูลการใช้ยา Lorazepam ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category D คือ ไม่แนะในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เว้นแต่ในกรณีช่วยชีวิตหรือรักษาอาการรุนแรงที่ยาที่ปลอดภัยกว่ารักษาไม่ได้ผล

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 4 ห้ามมิให้มีการขายเว้นแต่ได้รับอนุญาต ยกเว้นกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาทันตกรรมขายให้แก่เฉพาะคนไข้ของตน

ข้อมูลการเก็บรักษายา Lorazepam

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดด ยาฉีดควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาสเซลเซียส


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป