Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ยา

ยา Gabapentin

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,964,156 คน

ยา Gabapentin

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Gabapentin ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Berlontin, Gabapentin GPO, Gabapentin Sandoz, Gabtin, Gabutin, Gapentin, G-Pentin, Neupentin 600, Neurontin, Rontin, Vultin/Vultin 600, Gabantin, Gabapentin Teva

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
3 โรคอันตราย ไข้หวัดใหญ่ มะเร็งปากมดลูก และ งูสวัด ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 💪🏻

สามารถเปรียบเทียบราคาจากคลินิกเเละโรงพยาบาลทั่วประเทศได้เเล้วที่นี่

Vaccineinternal ad

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Gabapentin

กาบาเพนติน (gabapentin) เป็นยากลุ่มยาบรรเทาอาการปวดของระบบเส้นประสาท (neuropathic pain) และยาต้านชัก (anticonvulsant) ยาสำหรับรับประทาน ยาเม็ด ประกอบด้วยกาบาเพนติน ขนาด 600 มิลลิกรัม และยาแคปซูล ประกอบด้วยกาบาเพนติน ขนาด 100 300 และ 400 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Gabapentin

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ กาบาเพนตินมีโครงสร้างคล้ายกันกับสารสื่อประสาท ที่ชื่อว่า กาบา (GABA) แต่กาบาเพนติน ไม่ได้ออกฤทธิ์ทั้งกาบาอะโกนิส (agonist) หรือกาบาแอนทาโกนิส (antagonist) กาบาเพนตินจับกับตัวรับอย่างแน่นหนาในบริเวณสมอง บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีโวลเทจเกท แคลเซียมแชนเนล (voltage-gated  calcium channel) ที่เป็นทางผ่านของแคลเซียม ควบคุมหน่วยย่อย แอลฟ่า-2/เดลต้า-1 ทางผ่านนี้เป็นตัวควบคุมการหลั่งออกของสารสื่อประสาทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดการชักและการเกิดความเจ็บปวด

ข้อบ่งใช้ของยา Gabapentin

ยากาบาเพนติน ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ ใช้รักษาโรคลมชัก ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 300 มิลลิกรัมในวันแรก ขนาด 300 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ในวันที่สอง และขนาด 300 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง ในวันที่สาม หรือรับประทาน 300 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง ในวันแรก อาจเพิ่มขนาดยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม ทุก 2-3 วันจนกว่าฤทธิ์ต้านอาการลมชักจะเห็นผล โดยปกติขนาดการใช้ยาจะอยู่ในช่วง 900-3600 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้งโดยระยะห่างระหว่างโดสสูงสุด คือ 12 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 4800 มิลลิกรัม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
3 โรคอันตราย ไข้หวัดใหญ่ มะเร็งปากมดลูก และ งูสวัด ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 💪🏻

สามารถเปรียบเทียบราคาจากคลินิกเเละโรงพยาบาลทั่วประเทศได้เเล้วที่นี่

Vaccineinternal ad

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการปวดของระบบเส้นประสาท (neuropathic pain) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 300 มิลลิกรัมในวันแรก ขนาด 300 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ในวันที่สอง และขนาด 300 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง ในวันที่สาม หรือรับประทาน 300 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง อาจเพิ่มขนาดยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม ทุก 2-3 วัน ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 3600 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัด (postherpetic neuralgia) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ยาในรูปแบบ modified-release ขนาดเริ่มต้น 600 มิลลิกรัม วันละครั้ง ในตอนเช้าเป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นเพิ่มขนาดยาเป็น 600 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการขาอยู่ไม่สุข (restless leg syndrome) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ยาในรูปแบบ modified release ระดับความรุนแรงของโรคระดับปานกลางถึงรุนแรง ขนาด 600 มิลลิกรัม วันละครั้ง

ตัวยาอาจก่อให้เกิดอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักร

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Gabapentin

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนงูสวัด เริ่มต้นที่ 4,775 บาท

งูสวัดเกิดขึ้นได้ทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเข็มเดียวจบ

Istock 178635431

ข้อควรระวังของการใช้ยา Gabapentin

  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีอาการชักแบบผสม
  • ให้หยุดการใช้ยาหากมีการเกิดตับอ่อนอักเสบ ชนิดเฉียบพลัน
  • ไม่แนะนำการใช้ยาสำหรับผู้ที่ต้องการนอนหลับในเวลากลางวัน และต้องการตื่นในเวลาหลางคืน
  • ไม่แนะนำให้หยุดการใช้ยาในทันที อาจทำให้อาการชักกำเริบ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยที่ต้องทำการฟอกไต
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Gabapentin

อาจก่อให้เกิดอาการบวมบริเวณอวัยวะส่วนปลาย คลื่นไส้ อาเจียน อาการเซ อ่อนเพลีย เป็นไข้ ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ ผื่นแพ้ Steven-Johnson syndrome ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ มึนงง ง่วงซึม ความผิดปกติด้านการคิด ความคิดฆ่าตัวตาย ไม่อยู่นิ่ง (hyperactive) angioedema 

ข้อมูลการใช้ยา Gabapentin ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือ ควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Gabapentin

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิต่ำว่า 30 องศาเซลเซียส


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป