Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ยา

ยา Atenolol

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,484,144 คน

ยา Atenolol

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Atenolol ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Atenol, Betaday-50, Prenolol, Tenolol, Tenrol, Tetalin, Atcard, Atenolol Community Pharm, Atenolol Kopran, Catenol, Enolol, Eutensin, Oraday, Tenocard, Tenormin, Tolol, Velorin

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจเบาหวาน เริ่มต้นที่ 644 บาท

ด้วยไลฟ์สไตล์ ทำให้คนไทยเป็นเบาหวานมากขึ้น และกว่า 40% ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเบาหวาน เพราะฉะนั้นควรตรวจเบาหวานอย่างน้อยปีละครั้ง

Istock 908625742

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Atenolol

อะทีโนลอล (atenolol) เป็นยากลุ่มบีต้า-บล็อกเกอร์ (beta-blocker) ยาสำหรับรับประทาน ยาเม็ดประกอบด้วยอะทีโนลอลขนาด 25 50 และ 100 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Atenolol

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ อะทีโนลอล เป็นยากลุ่มบีต้า-บล็อกเกอร์ ที่ยับยั้งแบบแข่งขัน ที่จำเพาะเจาะจงในการยับยั้งที่ตัวรับ บีต้า-1 และไม่มีผลต่อตัวรับ บีต้า-2 เว้นแต่ได้รับยาในขนาดสูงจึงจะมีผลต่อตัวรับ บีต้า-2 การยับยั้งที่ตัวรับเป็นผลให้เกิดการลดลงของอัตราการเต้นของหัวใจ การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ความดันโลหิต และความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ

ข้อบ่งใช้ของยา Atenolol

ยาโพรพราโนลอล ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาโรคความดันในเลือดสูง ขนาดรับประทานในผู้ใหญ่ ขาด 25-100 มิลลิกรัมต่อวัน วันละครั้ง ใช้เวลาในการออกฤทธิ์อย่างเต็มที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากเริ่มใช้ยา

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจเบาหวาน เริ่มต้นที่ 644 บาท

ด้วยไลฟ์สไตล์ ทำให้คนไทยเป็นเบาหวานมากขึ้น และกว่า 40% ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเบาหวาน เพราะฉะนั้นควรตรวจเบาหวานอย่างน้อยปีละครั้ง

Istock 908625742

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการเจ็บเค้นหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด (angina pectoris) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 50-100 มิลลิกรัมต่อวัน โดยให้ยาแบบครั้งเดียวหรือแบ่งรับประทาน ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 200 มิลลิกรัม

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Atenolol

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Atenolol

 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็น cardiogenic shock กลุ่มอาการ sick sinus ภาวะ AV block ระยะที่ 2 และ 3  
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่หัวใจเต้นช้าระดับรุนแรง
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ชนิด uncompensated
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคหอบหืด หรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วย pheochromocytoma ที่ยังไม่ได้รับการรักษา
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วย metabolic acidosis
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลายระดับรุนแรง
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของหัวใจผิดปกติ โรคที่เกี่ยวข้องกับการหดตัวของหลอดลม โรคเบาหวาน ฮอร์โมนไธรอยด์ต่ำ
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดใหญ่ ที่ต้องได้รับการดมยาสลบ
 • ยานี้อาจทำให้ตรวจไม่พบความผิดปกติของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และระดับฮอร์โมนไธรอยด์สูง
 • ไม่แนะนำให้หยุดการใช้ยาในทันที เนื่องจากอาจทำให้เกิดการกำเริบของอาการเจ็บเค้นหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดออกซิเจน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายแย่ลง หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือทำให้เกิด thyroid storm
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Atenolol

อาจก่อให้เกิดอาการหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ มือเท้าเย็น ความดันโลหิตต่ำ มึนงง ภาวะซึมเศ้รา อ่อนเพลีย ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ ไธรอยด์เป็นพิษ anaphylaxis อาการถอนยา

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

ข้อมูลการใช้ยา Atenolol ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category D คือ ไม่แนะในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เว้นแต่ในกรณีช่วยชีวิตหรือรักษาอาการรุนแรงที่ยาที่ปลอดภัยกว่ารักษาไม่ได้ผล

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Atenolol

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส

 


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป