กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
ยา

ยา Atenolol

เผยแพร่ครั้งแรก 12 มิ.ย. 2018 อัปเดตล่าสุด 4 ส.ค. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
ยา Atenolol

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Atenolol ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Atenol, Betaday-50, Prenolol, Tenolol, Tenrol, Tetalin, Atcard, Atenolol Community Pharm, Atenolol Kopran, Catenol, Enolol, Eutensin, Oraday, Tenocard, Tenormin, Tolol, Velorin

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 370 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

Ads h 27

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Atenolol

อะทีโนลอล (atenolol) เป็นยากลุ่มบีต้า-บล็อกเกอร์ (beta-blocker) ยาสำหรับรับประทาน ยาเม็ดประกอบด้วยอะทีโนลอลขนาด 25 50 และ 100 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Atenolol

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ อะทีโนลอล เป็นยากลุ่มบีต้า-บล็อกเกอร์ ที่ยับยั้งแบบแข่งขัน ที่จำเพาะเจาะจงในการยับยั้งที่ตัวรับ บีต้า-1 และไม่มีผลต่อตัวรับ บีต้า-2 เว้นแต่ได้รับยาในขนาดสูงจึงจะมีผลต่อตัวรับ บีต้า-2 การยับยั้งที่ตัวรับเป็นผลให้เกิดการลดลงของอัตราการเต้นของหัวใจ การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ความดันโลหิต และความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ

ข้อบ่งใช้ของยา Atenolol

ยาโพรพราโนลอล ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาโรคความดันในเลือดสูง ขนาดรับประทานในผู้ใหญ่ ขาด 25-100 มิลลิกรัมต่อวัน วันละครั้ง ใช้เวลาในการออกฤทธิ์อย่างเต็มที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากเริ่มใช้ยา

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการเจ็บเค้นหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด (angina pectoris) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 50-100 มิลลิกรัมต่อวัน โดยให้ยาแบบครั้งเดียวหรือแบ่งรับประทาน ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 200 มิลลิกรัม

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Atenolol

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Atenolol

 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็น cardiogenic shock กลุ่มอาการ sick sinus ภาวะ AV block ระยะที่ 2 และ 3  
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่หัวใจเต้นช้าระดับรุนแรง
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ชนิด uncompensated
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคหอบหืด หรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วย pheochromocytoma ที่ยังไม่ได้รับการรักษา
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วย metabolic acidosis
 • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลายระดับรุนแรง
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของหัวใจผิดปกติ โรคที่เกี่ยวข้องกับการหดตัวของหลอดลม โรคเบาหวาน ฮอร์โมนไธรอยด์ต่ำ
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดใหญ่ ที่ต้องได้รับการดมยาสลบ
 • ยานี้อาจทำให้ตรวจไม่พบความผิดปกติของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และระดับฮอร์โมนไธรอยด์สูง
 • ไม่แนะนำให้หยุดการใช้ยาในทันที เนื่องจากอาจทำให้เกิดการกำเริบของอาการเจ็บเค้นหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดออกซิเจน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายแย่ลง หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือทำให้เกิด thyroid storm
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต
 • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Atenolol

อาจก่อให้เกิดอาการหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ มือเท้าเย็น ความดันโลหิตต่ำ มึนงง ภาวะซึมเศ้รา อ่อนเพลีย ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ ไธรอยด์เป็นพิษ anaphylaxis อาการถอนยา

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 370 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

Ads h 27

ข้อมูลการใช้ยา Atenolol ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category D คือ ไม่แนะในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เว้นแต่ในกรณีช่วยชีวิตหรือรักษาอาการรุนแรงที่ยาที่ปลอดภัยกว่ารักษาไม่ได้ผล

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Atenolol

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส  


7 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Atenolol: for high blood pressure, irregular heartbeats and chest pain. NHS (National Health Service). (https://www.nhs.uk/medicines/atenolol/)
Atenolol (Tenormin): Side Effects, Dosages, Treatment, Interactions, Warnings (https://www.rxlist.com/consumer_atenolol_tenormin/drugs-condition.htm)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง

ภาวะนี้คืออะไร อันตรายหรือไม่ และเมื่อไหร่ที่ต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

อ่านเพิ่ม
ประวัติของ การแพทย์แผนโบราณ ในประเทศไทย ในอดีต จนถึงปัจจุบัน
ประวัติของ การแพทย์แผนโบราณ ในประเทศไทย ในอดีต จนถึงปัจจุบัน

ประวัติ และการเปลี่ยนแปลงของแพทย์แผนโบราณในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่ม