ความรู้สุขภาพ

บริจาคอวัยวะหรือบริจาคร่างกายต้องทำอย่างไรบ้าง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
บริจาคอวัยวะหรือบริจาคร่างกายต้องทำอย่างไรบ้าง

การเสียชีวิตเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถฝืนหรือหลีกเลี่ยงได้ และในชีวิตของมนุษย์ทุกคนก็ไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปได้แม้แต่ร่างกายของตนเอง นอกจากการทำความดีสะสมไว้ให้มากที่สุดก่อนเสียชีวิต ดังนั้นการบริจาคอวัยวะและบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาแพทย์ นับว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายในชีวิต ก่อนที่ร่างกายของเราจะสูญสลายไปจากโลกใบนี้   

 การบริจาคอวัยวะและบริจาคร่างกายติดต่อได้ที่ใดบ้าง

การบริจาคอวัยวะและบริจาคร่างกายสามารถทำได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสามารถสอบถามได้ที่

 • โรงพยาบาลศิริราช
 • ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือติดต่อที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันและเวลาราชการ
 • โรงเรียนการแพทย์ เช่น ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์

 การบริจาคอวัยวะต้องทำอย่างไร

 • คุณสมบัติผู้ที่ต้องการบริจาคอวัยวะ (ของสภากาชาดไทย)
 • ขั้นตอนการบริจาคอวัยวะ
 • เอกสารที่ใช้สมัคร (เฉพาะที่สภากาชาดไทย)
 • ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
 • เสียชีวิตจากสภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆ
 • ไม่เป็นโรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ และการติดสุราเรื้อรัง
 • อวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี
 • ปราศจากเชื้อโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเช่นโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคเอดส์ เป็นต้น

กรอกข้อมูลแสดงความจำนงให้ครบถ้วนและส่งไปรษณีย์ไปยังศูนย์ที่รับบริจาค เมื่อศูนย์ได้รับใบแสดงความจำนงแล้วจะส่งบัตรประจำตัวสำหรับพกติดตัว พอเราได้รับบัตรแล้วให้กรอกชื่อและรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเก็บบัตรพกติดตัวไว้ หากทำหายให้ติดต่อที่ศูนย์รับบริจาค

สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

 การบริจาคร่างกายต้องทำอย่างไร

 • คุณสมบัติผู้ที่ต้องการบริจาคร่างกาย (เฉพาะที่สภากาชาดไทย)
 • ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย
 • เอกสารที่ใช้สมัคร (เฉพาะที่สภากาชาดไทย)
 • การส่งมอบศพของผู้บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลที่รับบริจาค (เฉพาะที่สภากาชาดไทย)
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบบี โรควัณโรค โรคพิษสุนัขบ้า
 • ไม่เป็นผู้พิการแขนหรือขาลีบ คด งอจนเสียรูป
 • ไม่เคยผ่าตัดจนสูญเสียอวัยวะสำคัญไป
 • ไม่เจ็บป่วยที่เกิดมาจากอุบัติเหตุ
 • ไม่มีคดีติดตัวหรือเกี่ยวข้องกับคดี
 • หากมีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะสามารถเป็นผู้บริจาคได้

ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่ต้องการบริจาคร่างกายเพื่อขอแบบฟอร์ม เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งไปตามที่อยู่ของโรงพยาบาลได้เลย เวลากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา จะต้องกรอกด้วยตัวบรรจง ระบุเบอร์โทรที่ติดต่อได้สะดวกให้เรียบร้อย

เมื่อทางโรงพยาบาลที่รับบริจาคได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็จะออกบัตรประจำตัวให้ผู้ที่ต้องการบริจาคร่างกายสำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐาน พอผู้บริจาคร่างกายเสียชีวิตแล้ว ทางทายาทยังสามารถคัดค้านการมอบศพให้แก่โรงพยาบาลที่รับบริจาค และสามารถนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย อีกทั้งทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ จากร่างกายผู้บริจาคได้ทั้งสิ้น

สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

เมื่อผู้บริจาคร่างกายเสียชีวิตแล้ว โรงพยาบาลจะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้เสียชีวิต เฉพาะผู้บริจาคร่างกายที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม (บางอำเภอ) เท่านั้น

แต่ถ้าผู้บริจาคร่างกายอยู่ต่างจังหวัด ต้องให้ทางทายาทผู้บริจาคนำศพบรรจุในหีบเย็นและใช้ถุงน้ำแข็งอย่างน้อย 2 ถุง วางไว้บนหน้าท้องของศพผู้ที่บริจาคร่างกายด้วย แล้วนำมาส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจดู หากร่างกายของผู้บริจาคไม่สามาถนำมาใช้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ ทางโรงพยาบาลก็จะให้ทางญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามปกติ

 การบริจาคอวัยวะและบริจาคร่างกายนับว่าเป็นการทำบุญที่ให้ประโยชน์กับผู้ได้รับเป็นอย่างสูง ซึ่งเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ รวมทั้งให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ที่จะจบออกมาสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลทั่วไปและประเทศชาติ จึงเป็นการทำบุญที่ได้บุญใหญ่อย่างมากมายจนประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียว

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่