มะเร็งและโรคร้าย

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease)

ทำความรู้จักเบื้องต้นกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคทางเดินหายใจขั้นร้ายแรงที่เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตสาเหตุหนึ่งของประชากรโลก

ภาพรวม

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease:COPD) เป็นกลุ่มของโรคทางเดินหายใจของปอด ที่ทำให้เกิดปัญหากับทางเดินหายใจ และเกิดการอุดตันของทางเดินอากาศ โรค ได้แก่ โรคหอบหืดที่ดื้อต่อการรักษา (Refractory asthma), โรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) และโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic bronchitis)

อาการ

  • หายใจลำบาก
  • หายใจมีเสียงวี้ดคล้ายผิวปาก หรือเป่านกหวีด
  • ไอบ่อย
  • แน่นหน้าอก
  • ออกแรง หรือออกกำลังกายได้ไม่ทน

การวินิจฉัยโรค

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้รับการวินิจฉัยบ่อยที่สุดในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ดังนี้:

  • คนอายุตั้งแต่ 50 ถึง 74 ปี
  • เคยสูบบุหรี่ ทั้งคนที่ยังสูบอยู่ และเลิกบุหรี่แล้ว
  • คนที่มีประวัติอาการโรคหอบหืดรุนแรง
  • คนที่สัมผัสสารระคายเคืองในอากาศ สารเคมีทางอุตสาหกรรมและควันบุหรี่เป็นเวลานาน
  • คนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

แต่เดิม โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในเพศชายที่สูงอายุ แต่รายงานฉบับหนึ่งของสมาคมโรคปอดในอเมริการะบุว่าผู้หญิงมีโอกาสเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนี้ได้มากกว่าผู้ชายถึงร้อยละ 37 และผู้เสียชีวิตมากกว่าครึ่งหนึ่งของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั้นเป็นเพศหญิง

แม้ว่าอาการของโรคปอดอุดกั้นอาจไม่รุนแรงเสมอไป แต่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็เป็นการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงตายได้ การวินิจฉัยและการรักษาในระยะเริ่มแรกของโรค อาจเปลี่ยนแปลงการดำเนินไปของโรค และชะลอโรคไม่ให้พัฒนาไปรุนแรงได้ไวดังเดิม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้สามารถวินิจฉัยและรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น โรคหอบหืด ด้วยการประเมินสุขภาพด้านต่างๆ จากทั้งประวัติทางการแพทย์ การตรวจร่างกาย และการตรวจทดสอบอื่นๆที่เหมาะสม ถ้าคุณแจ้งแพทย์ว่า คุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ แพทย์ประจำตัวของคุณมักจะทำการทดสอบการหายใจเรียกว่า การทดสอบสมรรถภาพปอด ซึ่งเป็นการตรวจทดสอบที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบ่งบอกว่าปอดของคุณทำงานได้ดีเพียงใด โดยการวัดปริมาณอากาศที่ปอดสามารถรับได้ และความเร็วในการเคลื่อนเข้าและออกของอากาศจากปอดของคุณ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ของคุณอาจแนะนำการตรวจ CT scan บริเวณทรวงอก และสั่งถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) หลังจากที่วินิจฉัยได้แล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งแนวทางการรักษา และทางเลือกต่างๆให้กับคุณ และแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่อาจช่วยให้คุณอาการดีขึ้น

การดูแลรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

คนที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจไม่ทราบว่าเป็นโรคนี้ จนกว่าโรคของพวกเขาจะอยู่ในระดับ "ปานกลาง" ซึ่งหมายความว่า พวกเขาจะหายใจลำบาก ไอ และมีน้ำมูก เสมหะที่หนักกว่าปกติ การวินิจฉัยผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณีเนื่องจากอาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคล้ายคลึงกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น โรคหอบหืด ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) กล่าวว่าในปี พ.ศ. 2554 โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั้น เป็นสาเหตุอันดับที่สามของการเสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในขณะที่ชาวอเมริกันประมาณ 15 ล้านคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามสถิติจาก CDC ปี 2011 และสำหรับประเทศไทย อ้างอิงจากคณะทำงานแนวปฎิบัติการสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้ประมาณผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังว่ามีถึง 5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรอายุ 30 ปี และขึ้นไปถึง 7.1 เปอร์เซ็นต์สำหรับประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยที่สำคัญคือผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากกว่าครึ่งหนึ่งนั้นไม่ทราบว่าตนเองมีโรคซ่อนอยู่

การรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไม่ได้มีการรักษาหลักเพียงวิธีเดียวที่เหมาะสมกับทุกคน ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับแผนการรักษาที่ปรับแต่งตามสภาวะเฉพาะโรคของตน การรักษาอาจได้แก่ การใช้ยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการ การให้ออกซิเจนเสริม และการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตร่วมด้วยเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เช่น การออกกำลังกาย การฝึกเทคนิคการหายใจ และการหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศทั้งที่บ้านและที่ทำงาน สำหรับผู้สูบบุหรี่นั้น ส่วนที่สำคัญที่สุดในการรักษา คือ การเลิกบุหรี่

เนื่องจากโรคทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยเหล่านี้ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุก ๆ ปี และแนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมร่วมกันด้วย

ที่มา: http://acaai.org/asthma/chroni...


ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่