Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพ

การคลอดยากในแมว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,375,791 คน

การคลอดยากในแมว

คำว่า Dystocia เป็นศัพท์ทางการแพทย์ในการวินิจฉัยภาวะการณ์คลอดยาก โดยการคลอดยากนี้อาจมีปัจจัยจากทางฝั่งแม่หรือฝั่งลูกก็ได้ อีกทั้งสามารถเกิดขึ้นได้กับขั้นตอนไหนของการคลอดก็เป็นได้ ความผิดปกติของท่าคลอด และตำแหน่งของตัวอ่อนภายในมดลูกสามารถส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวอ่อนและช่องคลอดของแม่

ภาวะมดลูกเฉื่อยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ สำหรับมดลูกเฉื่อยแบบปฐมภูมิ คือ การที่มดลูกไม่สามารถบีบตัวได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนมดลูกเฉื่อยแบบทุติยภูมิ คือการที่มดลูกหยุดบีบตัวเนื่องจากการล้าของมดลูก โดยจะพบเมื่อการคลอดเกิดขึ้นเป็นเวลานานมากกว่าการที่กล้ามเนื้อมดลูกจะสามารถทำงานได้

ขั้นตอนการคลอดจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ในช่วงแรกของการคลอดมดลูกจะมีการบีบตัว ปากช่องคลอดมีการคลายตัว และ ถุง Chrioallantoic มีการแตกออก หรือที่เรียกว่า น้ำแตก แม่แมวจะส่งเสียงร้องและเข้าสังคมมากขึ้น ซึ่งการร้องครางนั้นจะเป็นเทคนิกเพื่อช่วยในการผ่อนคลาย

ขั้นตอนที่สองของการคลอด จะเริ่มนับเมื่อพบเห็นตัวอ่อนออกมาจากมดลูกโดยการบีบตัวของมดลูก ในแมวค่าเฉลี่ยในการคลอดทั้งหมดอยู่ที่ 16 ชั่วโมง คุณเจ้าของควรคำนึงถึงเรื่องของความหลากหลายของระยะเวลาต่างๆเป็นสิ่งสำคัญก่อนการเกิดการคลอดจริง

ขั้นตอนสุดท้าย คือ การขับรกของลูกออกมาภายนอกตัวแม่ จะพบว่าแม่แมวจะมีขั้นตอนที่สองและสามสลับกันในรายที่มีลูกหลายตัว โดยจะมีการขับรกออกมาตามลูกแต่ละตัว หรือ ลูกออกมาสองตัวแล้วจึงมีการขับรกตามออกมาครั้งหนึ่งก็ได้

อาการและประเภทของการคลอด

อาการของการคลอดยาก

 • ช่องท้องมีการบีบตัวอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมากกว่า 30 นาที โดยที่ไม่พบว่ามีลูกออกมา
 • ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มขั้นตอนที่สองจนพบว่ามีลูกตัวแรกออกมานานกว่าสี่ชั้วโมง
 • ระยะเวลาการคลอดระหว่างลูกแต่ละตัวมากกว่า 2 ชั่วโมง
 • ไม่เกิดการคลอดภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 99 F
 • แม่แมวจะส่งเสียงร้องและมีการเลียบริเวณช่องคลอดเมื่อมีการบีบตัว
 • มีการตั้งท้องที่นานกว่า 68 วันหลังจากการผสม
 • พบเลือดก่อนที่จะคลอดลูกตัวแรกและระหว่างการคลอดแต่ละตัว
 • เฟอร์กูสันรีเฟล็กหายไป

สาเหตุ

จากทางฝั่งลูก

 • ลูกมีขนาดตัวที่ใหญ่จนเกินไป
 • ลูกอยู่ในท่าทางหรือตำแหน่งที่ผิดปกติ
 • ลูกตาย

จากทางฝั่งแม่

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย เคอร์รี่ ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

Medicine delivery 01
 • การบีบตัวของมดลูกไม่ดี
 • แรงดันในช่องท้องไม่มีประสิทธิภาพ
 • มดลูกอักเสบ โดยมากมักจะมาจากการติดเชื้อ
 • ครรภ์เป็นพิษ หรือ เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งท้อง
 • ช่องเชิงกรานมีความผิดปกติจากการไดรับการบาดเจ็บ โครงสร้างเชิงกรานมีความผิดปกติ หรือ พบว่ามีการไม่พัฒนาของช่องเชิงกราน
 • เชิงกรานแคบตั้งแต่กำเนิด
 • มีความผิดปกติของช่องคลอดและปากช่องคลอด
 • ปากช่องคลอดขยายขนาดไม่เพียงพอ
 • ขาดการหล่อลื่นที่เหมาะสม
 • มดลูกบิดตัว
 • มดลูกแตก
 • เป็นมะเร็ง ถุงน้ำ หรือมีการยึดติดที่บริเวณมดลูก เนื่องจากการอักเสบครั้งก่อน

ปัจจัยเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดภาวะคลอดยาก

 • อายุ
 • สุนัขพันธุ์หน้าสั้นหรือสุนัขพันธุ์เล็ก
 • ความอ้วน
 • มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทันทีก่อนที่แมวจะเข้าสู่การคลอด
 • มีประวัติการคลอดยากมาก่อน

การวินิจฉัย

 เจ้าของควรทำการเล่าประวัติสุขภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแมวให้สัตวแพทย์ฟัง โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ของแมว ประวัติการตั้งท้องคราวก่อน หรือปัญหาทางด้านระบบสืบพันธุ์ จากนั้น สัตวแพทย์จะทำการตรวจช่องคลอดและปากช่องคลอด

สัตวแพทย์จะมีการตรวจเก็บเลือดเพื่อนำไปตรวจค่าต่างๆ เช่น ค่า PCV , Total protein, BUN, glucoseและ ความเข้มข้นของแคลเซียม รวมถึงจะต้องมีการตรวจวัดระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจากเลือดด้วย

ภาพถ่ายทางรังสีถือเป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัย โดยจะสามารถบอกจำนวนลูกแมวได้อย่างคร่าวๆ ขนาดและตำแหน่งของลูกแมว นอกจากนี้ภาพถ่ายทางรังสีสามารถบอกได้ว่าลูกแมวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ แต่ว่าการอัลตราซาวน์จะสามารถบอกรายละเอียดได้มากกว่า เช่น ความเครียดของลูกแมว การแยกตัวของรก และลักษณะของน้ำของตัวอ่อน

การรักษา

ในแมวที่มีความเครียดและถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะคลอดยากจะทำการรักษาตัวในโรงพยาบาลจนกว่าจะทำการคลอดลูกแมวทั้งหมดออกมาได้หรือจนกว่าแม่แมวจะมีอาการคงที่ ถ้าหากว่ามดลูกเกิดการหยุดบีบตัวหรือไม่พบว่ามีความเครียดของตัวลูกเกิดขึ้น จะต้องมีการใช้การรักษาทางยา นอกยากนี้ยังสามารถพบได้ว่าแม่แมวมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ มีการผลิตฮอร์โมนออกซิโตซินไม่เพียงพอ หรืออาจไม่พบการตอบสนองต่อการผลิตฮอร์โมนออกซิโตซิน

การให้ยาเพื่อที่จะกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกนั้นไม่ควรให้ในกรณีที่มีการอุดตัน เนื่องจากจะไปทำการเร่งการแยกตัวของรกและทำให้ลูกเสียชีวิต หรือ อาจส่งผลทำให้มดลูกเกิดการแตกได้ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นสามารถให้ออกซิโตซิน กลูโคส และแคลเซียมเพิ่มเติมได้

การกระตุ้นโดยการไม่ใช้เครื่องมือนั้นจะจำเป็นสำหรับกรณีที่ตัวอ่อนติดอยู่ภายในช่องคลอด โดยสัตวแพทย์จะทำการกระตุ้นโดยใช้นิ้วมือล้วงเข้าไปเพื่อจัดท่าทางของตัวอ่อน เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่อันตรายน้อยที่สุดต่อตัวลูกและแม่แมว ในทุกขั้นตอนของวิธีการนี้สัตวแพทย์จะมีการใช้สารหล่อลื่นตลอด และวางนิ้วมืออยู่ที่บริเวณผนังช่องคลอดด้านบนเพื่อเป็นตัวบอกทางในการสอดเครื่องมือเข้าไปและยังปกป้องชีวิตของตัวแม่และลูกด้วย

ถ้าหากว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิดเกินขึ้น เช่น ลูกพิการ หรือมีการฉีกขาดของช่องคลอดหรือมดลูก และถ้าหากไม่สามารถนำตัวอ่อนออกมาได้ภายใน 30 นาที จะต้องทำการผ่าคลอดแทน

การจัดการและความเป็นอยู่

ถ้าหากว่าแมวของคุณเป็นสายพันธุ์ที่มีความโน้มนำในการคลอดยาก หรือแมวของคุณมีประวัติการคลอดยากอยู่แล้ว คุณเจ้าของควรสอบถามสัตวแพทย์เกี่ยวกับการวางแผนการผ่าคลอดก่อนที่แมวจะเข้าสู่การคลอดและ ถ้าหากเจ้าของสงสัยว่าแมวของคุณกำลังจะมีภาวะคลอดยาก ควรติดต่อสัตวแพทย์โดยทันที เพื่อเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลต่อตัวแม่และลูกแมวในอนาคต

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามสัตวแพทย์

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม