กายภาพบำบัด

แนวทางใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าของนักกายภาพบำบัด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
แนวทางใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าของนักกายภาพบำบัด

1. E-Stim ที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัด

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเป็นแนวทางการรักษาอย่างหนึ่งในการทำกายภาพบำบัดอย่างครอบคลุม การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่า E-stim นั้นมีหลายชนิด การกระตุ้นชนิดต่าง ๆ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกันไปในแผนการทำกายภาพบำบัด

หากคุณมีปัญหาในการเคลื่อนไหวหลังจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย คุณอาจได้รับประโยชน์จากการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้กลับมาเคลื่อนไหวได้ตามปกติอีกครั้ง นักกายภาพบำบัดของคุณอาจเลือกใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นหรือรู้สึกดีขึ้น

นี่เป็นบางตัวอย่างของการใช้การกระตุ้นไฟฟ้าของนักกายภาพบำบัด หากคุณมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่นักกายภาพบำบัดของคุณใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการแล้ว คุณจะไม่ลังเลใจที่จะสละเวลามาทำกายภาพบำบัดเลย

สิ่งแรก: การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด

2. TENS เพื่อควบคุมอาการปวดเรื้อรังและฉับพลัน

(นักกายภาพบำบัดอาจใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากับกล้ามเนื้อและเส้นประสาทของคุณเพื่อช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น)

การกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านทางผิวหนัง (Transcutaneous electrical neuromuscular stimulation หรือ TENS) เป็นรูปแบบหนึ่งที่นักกายภาพบำบัดใช้เพื่อควบคุมอาการปวด กระแสไฟฟ้าจะกระตุ้นปลายประสาทในผิวหนังซึ่งส่งต่อสัญญาณของความเจ็บปวดไปยังสมอง สัญญาณเหล่านี้สามารถถูกขัดขวางเพื่อช่วยลดอาการเจ็บปวดที่คุณรู้สึกได้

คำเตือน: TENS เป็นการรักษาแบบ passive therapy (หมายเหตุผู้แปล: การรักษาที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยตรง เช่น ด้วยความร้อน การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า เป็นต้น โดยไม่ได้ออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ) และการทำกายภาพบำบัดที่ได้ผลดีคือใช้การออกกำลังกายเป็นหลัก คุณต้องแน่ใจว่าคุณใช้ TENS เป็นเพียงการควบคุมอาการปวดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำกายภาพบำบัดที่ต้องออกกำลังกายด้วย

3. NMES เพื่อให้การทำงานของกล้ามเนื้อดีขึ้น

การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าสามารถใช้เพื่อทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อดีขึ้น

นักกายภาพบำบัดของคุณอาจใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อช่วยให้การหดตัวของกล้ามเนื้อของคุณดีขึ้น นี่อาจมีความสำคัญโดยเฉพาะหลังการผ่าตัด การบาดเจ็บ หรือการไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆ

Russian Stimulation หรือการกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า (neuromuscular electrical stimulation-NMES) มักถูกใช้เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณกลับมาหดตัวได้ดีอีกครั้ง ในการทำ NMES นักกายภาพบำบัดจะติดขั้วไฟฟ้าที่บริเวณกล้ามเนื้อที่หดตัวได้ไม่ดี จากนั้นจะกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้กล้ามเนื้อหดตัว ในช่วงที่กระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อของคุณ คุณอาจออกแรงร่วมกับการกระตุ้นเพื่อช่วยให้มีการรวมตัวกันของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทของกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บได้ดีขึ้น

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านการกระตุ้น เช่น Bioness ใช้ functional NMES ซึ่งจะมีสวิตช์เล็ก ๆ เพิ่มเข้ามาในวงจรซึ่งสามารถเปิดและปิดได้ในขณะที่มีการใช้งานกล้ามเนื้อ เช่น การเดินหรือเอื้อมหยิบของ ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้งานกล้ามเนื้อได้ด้วยตนเองหลังจากเป็นอัมพาต หรือมีอาการบาดเจ็บที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือฝ่อลีบ

4. E-stim สำหรับการควบคุมการกลั้นปัสสาวะ

นักกายภาพบำบัดสามารถช่วยคุณได้หากคุณมีปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสาวะ

หากคุณมีปัญหาเรื่องกลั้นปัสสาวะไม่ได้ นักกายภาพบำบัดอาจใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อทำให้คุณใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยให้กลั้นปัสสาวะไว้ได้ นักกายภาพบำบัดอาจใช้การกระตุ้นกระแสไฟฟ้าเป็นการรักษาแบบ biofeedback คือการใช้กระแสไฟฟ้าตรวจดูการหดตัวของกล้ามเนื้อ เพื่อดูว่าคุณใช้กล้ามเนื้อได้เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งอาจตรวจได้ยากด้วยตาเปล่าหรือด้วยนิ้วมือเนื่องจากตำแหน่งของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการขับถ่าย

5. การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อลดจุดกดเจ็บ (trigger points)

นักกายภาพบำบัดอาจจัดการกับจุดกดเจ็บของคุณด้วยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า

หากคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหดเกร็งและมีจุดกดเจ็บ นักกายภาพบำบัดอาจใช้การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ากระแสสลับ interferential current เพื่อทำให้อาการของคุณลดลง กระแสไฟฟ้าสามารถทำให้กล้ามเนื้อหดและคลายตัว และช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อนั้นได้

จำไว้ว่าการยืดกล้ามเนื้อหลังจากการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ามีความจำเป็นเพื่อช่วยให้ไม่เกิดจุดกดเจ็บ และงานวิจัยส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าแม้กระแสไฟฟ้าอาจลดอาการของคุณได้ แต่จุดกดเจ็บในกล้ามเนื้อของคุณอาจยังคงอยู่

6. การให้ยาร่วมกับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า

นักกายภาพบำบัดอาจใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่เรียกว่า iontophoresis เพื่อให้ยา

Iontophoresis เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่นักกายภาพบำบัดของคุณใช้เพื่อให้ยา กระแสไฟฟ้าจะนำยาเข้าทางผิวหนังและเข้าสู่เนื้อเยื่อที่บาดเจ็บของคุณ

Iontophoresis มักใช้ในการให้ยาต้านการอักเสบ เช่น dexamethasone และยังอาจใช้ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ หรือสลายแคลเซียมที่อาจสะสมในกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอีกด้วย

7. การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อรักษาบาดแผล

นักกายภาพบำบัดอาจใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อรักษาแผลของคุณ

นักกายภาพบำบัดบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแผล และพวกเขาอาจใช้การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยให้แผลหายดีขึ้น การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงแสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์ต่อแผลที่จัดการได้ยากและไม่หายดีตามปกติ กระแสไฟฟ้าช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ขอบแผลเพื่อช่วยให้แผลหาย

นักกายภาพบำบัดเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งสามารถจัดการออกกำลังกายและการรักษาที่บ้านเพื่อช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและรู้สึกดีขึ้น ในบางครั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือและรักษา เช่น การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าอาจใช้เพื่อช่วยในการออกกำลังกายจากการทำกายภาพบำบัดของคุณ หากได้เรียนรู้การใช้การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าในแนวทางต่าง ๆ แล้ว คุณก็จะไม่รู้สึกประหลาดใจที่นักกายภาพบำบัดนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ในการทำกายภาพบำบัดของคุณอีกต่อไป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
พอกันทีกับการซิทอัพ ถึงเวลาเล่นโยคะและพีลาทีสเพื่อกล้ามเนื้อหน้าท้อง
พอกันทีกับการซิทอัพ ถึงเวลาเล่นโยคะและพีลาทีสเพื่อกล้ามเนื้อหน้าท้อง

หลากหลายวิธีเพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหน้าท้อง

7 วิธีเดินเผาผลาญพลังงาน
7 วิธีเดินเผาผลาญพลังงาน

ใช้เทคนิคต่อไปนี้มาช่วยเผาผลาญพลังงานระหว่างการเดินกันเถอะ