มะเร็งและโรคร้าย

โรคท้องร่วง (Diarrhea) และอาการที่มักพบบ่อย

Istock 485092464 m

a1.gif คำว่าท้องเดิน ท้องร่วง หรือท้องเสีย หมายถึง ภาวะที่คนเราถ่ายอุจจาระออกมาเป็นน้ำ หรือถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน แต่ปกติอาจจะถ่ายอุจจาระเหลวบ่อย ๆ ครั้งได้ แต่ถ้าถ่ายเป็นน้ำบ่อยครั้งกว่าที่เคยเป็น ก็อาจจะเป็นภาวะของท้องเดินได้

a1.gif ท้องเสียที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ เป็นสาเหตุที่พบบ่อย โดยทั่วไปมักจะมีอาการหลังได้รับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง ถึง 5 วัน แล้วแต่ชนิดของแบคทีเรียนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียเอง หรือพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้น หรือเป็นพิษจากอาหารบางชนิด เช่น อาหารทะเล เห็ดป่า เป็นต้น ซึ่งอาการก็แตกต่างกันไป

อาการที่มักพบได้บ่อย ๆ

  1. คลื่นไส้ อาเจียน
  2. ท้องเสีย ถ่ายบ่อย อาจจะถ่ายเป็นน้ำหลาย ๆ ครั้ง ถ้าเกิดจากพิษของแบคทีเรีย หรือถ่ายเป็นมูกเลือด ถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนั้นจะทำลายผนังลำไส้โดยตรง
  3. ปวดท้องมักจะปวดเป็นพัก ๆ ปวดจนตัวงอ เนื่องมาจากผนังลำไส้บีบตัวอย่างรุนแรง
  4. ถ้าลำไส้อักเสบ อาจจะมีไข้ด้วย
  5. อ่อนเพลียเนื่องจากสูญเสียน้ำ และเกลือแร่ที่สูญเสียไปกับการถ่ายอุจจาระ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


บทความต่อไป