มะเร็งและโรคร้าย

การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 16, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์

อาการขี้หลงขี้ลืม หรือปัญหาความจำอาจไม่ได้มาจากโรคอัลไซเมอร์เสมอไป หากคุณหรือคนใกล้ตัวมีปัญหาดังกล่าว ควรเข้าตรวจกับแพทย์ซึ่งสามารถใช้แบบตรวจพิเศษ และสามารถส่งต่อคุณไปรับการตรวจเพิ่มเติมหรือรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้หากจำเป็น

ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณหากคุณกังวลเกี่ยวกับปัญหาความจำของคุณหรือคิดว่าคุณอาจเป็นโรคสมองเสื่อม (dementia)

หากคุณกังวลเกี่ยวกับคนใกล้ตัวว่าอาจจะเป็นโรคนี้ คุณควรกระตุ้น และชักชวนให้พวกเขาทำการนัดหมายและไปส่งพบแพทย์พร้อมกัน จะเป็นประโยชน์มากขึ้น และอุ่นใจขึ้นกับผู้เข้าตรวจถ้ามีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวไปด้วย

การวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีช่วยให้คุณมีโอกาสที่ดีที่สุดในการปรับเปลี่ยน และวางแผนวิถีชีวิตสำหรับอนาคต ตลอดจนการเข้ารับการรักษาและการสนับสนุนต่าง ๆ ที่อาจช่วยได้

การเข้าพบแพทย์

ปัญหาความจำ หรือการขี้หลงขี้ลืมไม่ได้เกิดจากภาวะสมองเสื่อมเท่านั้นซึ่งอาจเกิดได้จากสาเหตุอื่นๆ ดังต่อไปนี้:

 • ภาวะซึมเศร้า หรือความวิตกกังวล
 • ความเครียด
 • ยาบางชนิด
 • การติดแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติด
 • ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น ปัญหาเรื่องฮอร์โมนไม่สมดุล หรือภาวะขาดสารอาหาร

แพทย์ของคุณสามารถทำการตรวจง่าย ๆ เพื่อหาถึงสาเหตุที่อาจเกี่ยวข้อง จากนั้น พวกเขาสามารถแนะนำ ส่งต่อคุณให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลได้หากจำเป็น

แพทย์ของคุณจะซักถามถึงความกังวลของคุณและสิ่งที่คุณหรือครอบครัวของคุณสังเกตเห็น นอกจากนี้ จะทำการตรวจสอบด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ และทำการตรวจร่างกายร่วมด้วย แพทย์ยังอาจส่งตรวจเลือดบางอย่าง และซักถามเกี่ยวกับยาที่คุณกำลังใช้อยู่เพื่อหาสาเหตุอื่นที่เป็นไปได้ของอาการของคุณ

คุณมักจะถูกถามด้วยคำถามบางคำถาม และตรวจสอบทดลองเรื่องความจำ ความคิด และการเขียนด้วยปากกาและกระดาษ เพื่อตรวจสอบว่าส่วนต่างๆของสมองทำงานได้ดีเช่นเดิมหรือไม่ วิธีเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์ของคุณสามารถตัดสินใจได้ว่า คุณจำเป็นต้องถูกส่งไปตรวจต่อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่

การส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  อาจส่งต่อคุณไปยังศูนย์ประเมินความจำหรือ คลินิกความจำซึ่งจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันการวินิจฉัยของคุณ คลินิกความจำ (Memory clinic) จะมีบุคลากรมืออาชีพจากหลากหลายสาขาวิชาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัย ดูแล และให้คำปรึกษากับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมรวมถึงครอบครัวของพวกเขา

บุคลากรภายในคลินิกความจำอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ท้องถิ่นของคุณ:

 • พยาบาล - โดยปกติจะเป็นพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางมาแล้ว ซึ่งชำนาญในการวินิจฉัยและดูแลคนที่มีภาวะสมองเสื่อม
 • นักจิตวิทยา - บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เชี่ยวชาญในการประเมินและรักษาภาวะผิดปกติของสุขภาพจิตต่าง ๆ
 • จิตแพทย์ - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมในการรักษาภาวะสุขภาพจิตต่าง ๆ
 • แพทย์ประสาทวิทยา - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาภาวะต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบประสาท (เช่น สมอง และเส้นประสาทไขสันหลัง)
 • แพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุ - แพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ
 • นักสังคมสงเคราะห์ - พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการทางสังคมภายในพื้นที่ได้
 • นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist) - บุคลากรซึ่งมีทักษะเฉพาะทางในการประเมินภาวะและสนับสนุนผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและครอบครัวของพวกเขา โดยการช่วยให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม และปรับตัวให้เข้ากับผู้ป่วย

ไม่มีการทดสอบใดที่เรียบง่าย และน่าเชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ แต่บุคลากรดังกล่าวจะฟังความกังวลของทั้งคุณและครอบครัวเกี่ยวกับปัญหาความจำหรือความคิดของคุณ พวกเขาจะประเมินทักษะของคุณ และทำการตรวจหรือทดสอบเพิ่มเติมเพื่อหาตัดสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นไปได้ออกไปให้ได้วินิจฉัยที่แม่นยำ

การประเมินความสามารถของสมอง

แพทย์หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมักจะทำการประเมินความสามารถทางสมองของคุณโดยใช้ชุดคำถามพิเศษชุดหนึ่ง

การทดสอบหนึ่งที่มักใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ แบบการตรวจสุขภาวะทางจิตแบบย่อ (Mini-Mental State Examination : MMSE) การตรวจนี้จะขอให้คุณดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จดจำรายการสิ่งของรายการสั้น ๆ ให้ได้ถูกต้อง และระบุวันเดือนปีปัจจุบันให้ได้ คลินิกความจำในโรงพยาบาลแต่ละแห่งนั้นอาจใช้การทดสอบอื่น ๆ แตกต่างกันไป ซึ่งอาจจะซับซ้อน หรือยาวกว่านี้ก็เป็นได้

แบบการตรวจสุขภาวะทางจิตแบบย่อนี้ไม่ใช้ในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์โดยตรง แต่ก็มีประโยชน์ในการประเมินส่วนการทำงานของสมองที่บกพร่องซึ่งอาจเป็นภาวะที่แฝงอยู่ในบางคน และจะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจในการวินิจฉัย รักษา รวมถึงตัดสินใจว่าต้องมีการตรวจเพิ่มเติมใดอีกหรือไม่

การทดสอบทางสมอง

เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้อื่น ๆ ของอาการขี้หลงขี้ลืม หรือปัญหาเรื่องความจำของคุณ และมองหาอาการแสดงที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายด้วยโรคอัลไซเมอร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคุณอาจแนะนำให้มีการสแกนสมอง ซึ่งอาจจะเป็น:

 • การตรวจสแกนด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) - จะมีถ่ายภาพรังสีเอกซ์หลายครั้งในมุมที่แตกต่างกันเล็กน้อย และภาพจะถูกนำมารวมกันและสร้างเป็นภาพรวมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • การตรวจสแกนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) – หลักการสร้างภาพจะใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อผลิตภาพที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ตามโครงสร้างสมองของคุณ

ศูนย์เชี่ยวชาญความจำบางแห่งจะมีเครื่องมือซึ่งสามารถสแกนจำเพาะเจาะจงถึงลักษณะการทำงานของสมอง และการสะสมของโปรตีนโดยเฉพาะได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเครื่องมือเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในการทดลองและใช้เฉพาะเมื่อการวินิจฉัยด้วยวิธีอื่น ๆ นั้นไม่ชัดเจน

หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์

อาจต้องมาตามนัดหมายหลายครั้ง และทำการตรวจทดสอบในช่วงหลายเดือนหรือหลายปีก่อนที่จะสามารถยืนยันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้ป่วยแต่ละคนได้

ในบางคน การวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมาก เพราะปกติแล้ว คนที่มีภาวะสมองเสื่อมมักไม่สังเกตเห็นถึงปัญหาความจำที่ค่อย ๆ เป็นรุนแรงมากขึ้นของพวกเขา

แต่สำหรับบางคน การวินิจฉัยโรคอาจเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการช่วยให้พวกเขาและครอบครัวทำความเข้าใจถึงอาการและสาเหตุที่พวกเขากังวลมาเป็นเวลานาน

หากคุณเพิ่งได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นภาวะสมองเสื่อม คุณอาจจะรู้สึกตกใจ มึนงง หวาดกลัว และอาจจะรับข้อมูลต่าง ๆ ที่แพทย์กล่าวไม่ได้ จึงอาจดีกว่าหากขอให้แพทย์พูดถึงการวินิจฉัยอีกครั้งเพื่อช่วยให้สามารถทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นเมื่อได้สติ นอกจากนี้ อาจขอให้แพทย์ช่วยอธิบายกับครอบครัวและเพื่อนฝูงอีกครั้งหนึ่ง

ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเรื่องการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมที่ได้รับทั้งคุณและครอบครัว บางคนอาจเริ่มคิดได้ทันทีเลยว่าการหาข้อมูลและเริ่มวางแผนสำหรับอนาคตอาจมีประโยชน์ แต่คนอื่นอาจต้องใช้เวลานานกว่านั้นในการทำใจ และประมวลผลข้อมูล

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาวะสมองเสื่อมเป็นความเจ็บป่วยที่ค่อยเป็นค่อยไป ช่วงเวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนหลังจากได้รับการวินิจฉัยมักเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคิดและพิจารณาเรื่องทางกฎหมาย เรื่องวางแผนการเงิน และเรื่องประกันหรือการดูแลสุขภาพในอนาคต

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/brain-nerves-and-spinal-cord/alzheimers-disease#diagnosis

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่