โรคเบาหวาน

แบบประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 272,761 คน

แบบประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา

หนึ่งในสี่คนของชาวอเมริกาเป็นโรคเบาหวานโดยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย คุณอาจเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้นที่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรค ทำแบบประเมินนี้และทราบโอกาสเสี่ยงของคุณเองในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2

1. คุณอายุเท่าไหร่

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

          ก. น้อยกว่า 40 ปี        ​(0 คะแนน)                         ข. 40 - 49 ปี             ​(1 คะแนน)

          ค. 50 - 59                (2 คะแนน)                         ง. มากกว่า 60 ปี         (3 คะแนน)

2. เพศของคุณ

          ก. เพศชาย               (1 คะแนน)                         ข. เพศหญิง               (0 คะแนน)

3. คุณเป็นผู้หญิงที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือให้กำเนิดทารกที่มีน้ำหนัก 9 ปอนด์ ขึ้นไปหรือไม่

          ก. ใช่                      (1 คะแนน)                         ข. ไม่ใช่                   (0 คะแนน)

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

4. แม่ หรือพ่อ หรือพี่น้องสายตรงของคุณเป็นเบาหวานหรือไม่

          ก. ใช่                      (1 คะแนน)                         ข. ไม่ใช่                   (0 คะแนน)

5. คุณเคยได้รับวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูงหรือไม่

          ก. ใช่                      (1 คะแนน)                         ข. ไม่ใช่                   (0 คะแนน)

6. คุณออกกำลังกายเป็นประจำหรือไม่

          ก. ใช่                      (0 คะแนน)                         ข. ไม่ใช่                   (1 คะแนน)

7. น้ำหนักของคุณเมื่อเทียบกับความสูงเป็นอย่างไร

 ส่วนสูง (ซม.)

น้ำหนัก (กก.)

น้ำหนัก (กก.)

น้ำหนัก (กก.)

147

54.0 - 64.4

64.9 - 89.2

86.6+

150

56.2 - 66.7

67.1 - 89.3

89.9+

152

58.1 - 68.9

69.5 - 92.1

92.5+

155

59.9 - 71.2

71.7 - 95.3

95.7+

157

61.7 - 73.9

74.4 - 98.4

98.9+

160

64.0 - 76.2

76.7 - 101.6

102.1+

163

65.8 - 78.5

78.9 - 104.8

105.2+

165

68.0 - 81.2

81.6 - 108.2

108.9+

168

70.3 - 83.9

84.4 - 111.6

112.0+

170

76.7 - 91.6

89.4 - 118.4

115.7+

173

78.9 - 94.3

92.1 - 122.0

118.8+

175

81.2 - 97.1

94.8 - 125.6

122.5+

178

83.5 - 99.8

97.5 - 129.3

126.1+

181

85.7 - 102.5

100.2 - 132.9

129.7+

183

90.7 - 108.4

103.0 - 136.5

133.4+

 

(แถวนี้ได้ 1 คะแนน)

(แถวนี้ได้ 2 คะแนน)

(แถวนี้ได้ 3 คะแนน)

 

หากมีน้ำหนักต่ำกว่าที่มีในตาราง  (0 คะแนน)

 

รวมคะแนนที่คุณได้ทั้งหมดแล้วแปลผล - ยิ่งคะแนนมากยิ่งเสี่ยง

หากคุณได้คะแนนตั้งแต่ 5 ขึ้นไป 

  • คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ค่อนข้างมาก เข้าตรวจและปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณ เช่น การเจาะตรวจเลือดอย่างง่ายเพื่อตรวจหาโรคเบาหวานหรือ ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน การวินิจฉัยและการรักษาแต่เนิ่นๆนั้น สามารถป้องกันหรือระงับอาการหัวใจวายโรคหลอดเลือด สมอง โรคตาบอด โรคไต และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่จะตามมากับโรคเบาหวานได้

หากคุณได้คะแนนต่ำกว่า 5

  • แม้ว่าคะแนนของคุณจะต่ำกว่า 5 แต่จริงๆแล้วคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าระดับปกติ แต่ไม่สูงพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นโรคเบาหวาน ข่าวดีสำหรับผู้ที่เป็นภาวะก่อนเป็นเบาหวานนี้ คือ คุณสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ด้วยตนเอง โดยการเข้าปรึกษาแพทย์ประจำตัว โรงพยาบาล หรือคลินิกเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณอายุเกิน 45 ปี มีน้ำหนักเกิน หรือมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวาน ปฏิบัติตามวิธีดูแลสุขภาพต่างๆที่คุณสามารถทำได้เพื่อป้องกัน หรือชะลอการโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีชีวิตที่สุขภาพดียืนยาว

 

ที่มา https://www.niddk.nih.gov/-/media/Files/Health-Information/Communication-Programs/NDEP/am-i-at-risk/2017_NDEP_Risk_for_Type_2_Diabetes_508.pdf?la=en

 

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่