Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
โรคเบาหวาน

แบบประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,546,544 คน

แบบประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา

หนึ่งในสี่คนของชาวอเมริกาเป็นโรคเบาหวานโดยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย คุณอาจเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้นที่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรค ทำแบบประเมินนี้และทราบโอกาสเสี่ยงของคุณเองในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2

1. คุณอายุเท่าไหร่

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

          ก. น้อยกว่า 40 ปี        ​(0 คะแนน)                         ข. 40 - 49 ปี             ​(1 คะแนน)

          ค. 50 - 59                (2 คะแนน)                         ง. มากกว่า 60 ปี         (3 คะแนน)

2. เพศของคุณ

          ก. เพศชาย               (1 คะแนน)                         ข. เพศหญิง               (0 คะแนน)

3. คุณเป็นผู้หญิงที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือให้กำเนิดทารกที่มีน้ำหนัก 9 ปอนด์ ขึ้นไปหรือไม่

          ก. ใช่                      (1 คะแนน)                         ข. ไม่ใช่                   (0 คะแนน)

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

4. แม่ หรือพ่อ หรือพี่น้องสายตรงของคุณเป็นเบาหวานหรือไม่

          ก. ใช่                      (1 คะแนน)                         ข. ไม่ใช่                   (0 คะแนน)

5. คุณเคยได้รับวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูงหรือไม่

          ก. ใช่                      (1 คะแนน)                         ข. ไม่ใช่                   (0 คะแนน)

6. คุณออกกำลังกายเป็นประจำหรือไม่

          ก. ใช่                      (0 คะแนน)                         ข. ไม่ใช่                   (1 คะแนน)

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

7. น้ำหนักของคุณเมื่อเทียบกับความสูงเป็นอย่างไร

 ส่วนสูง (ซม.)

น้ำหนัก (กก.)

น้ำหนัก (กก.)

น้ำหนัก (กก.)

147

54.0 - 64.4

64.9 - 89.2

86.6+

150

56.2 - 66.7

67.1 - 89.3

89.9+

152

58.1 - 68.9

69.5 - 92.1

92.5+

155

59.9 - 71.2

71.7 - 95.3

95.7+

157

61.7 - 73.9

74.4 - 98.4

98.9+

160

64.0 - 76.2

76.7 - 101.6

102.1+

163

65.8 - 78.5

78.9 - 104.8

105.2+

165

68.0 - 81.2

81.6 - 108.2

108.9+

168

70.3 - 83.9

84.4 - 111.6

112.0+

170

76.7 - 91.6

89.4 - 118.4

115.7+

173

78.9 - 94.3

92.1 - 122.0

118.8+

175

81.2 - 97.1

94.8 - 125.6

122.5+

178

83.5 - 99.8

97.5 - 129.3

126.1+

181

85.7 - 102.5

100.2 - 132.9

129.7+

183

90.7 - 108.4

103.0 - 136.5

133.4+

 

(แถวนี้ได้ 1 คะแนน)

(แถวนี้ได้ 2 คะแนน)

(แถวนี้ได้ 3 คะแนน)

 

หากมีน้ำหนักต่ำกว่าที่มีในตาราง  (0 คะแนน)

 

รวมคะแนนที่คุณได้ทั้งหมดแล้วแปลผล - ยิ่งคะแนนมากยิ่งเสี่ยง

หากคุณได้คะแนนตั้งแต่ 5 ขึ้นไป 

  • คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ค่อนข้างมาก เข้าตรวจและปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณ เช่น การเจาะตรวจเลือดอย่างง่ายเพื่อตรวจหาโรคเบาหวานหรือ ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน การวินิจฉัยและการรักษาแต่เนิ่นๆนั้น สามารถป้องกันหรือระงับอาการหัวใจวายโรคหลอดเลือด สมอง โรคตาบอด โรคไต และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่จะตามมากับโรคเบาหวานได้

หากคุณได้คะแนนต่ำกว่า 5

  • แม้ว่าคะแนนของคุณจะต่ำกว่า 5 แต่จริงๆแล้วคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าระดับปกติ แต่ไม่สูงพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นโรคเบาหวาน ข่าวดีสำหรับผู้ที่เป็นภาวะก่อนเป็นเบาหวานนี้ คือ คุณสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ด้วยตนเอง โดยการเข้าปรึกษาแพทย์ประจำตัว โรงพยาบาล หรือคลินิกเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณอายุเกิน 45 ปี มีน้ำหนักเกิน หรือมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวาน ปฏิบัติตามวิธีดูแลสุขภาพต่างๆที่คุณสามารถทำได้เพื่อป้องกัน หรือชะลอการโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีชีวิตที่สุขภาพดียืนยาว

 

ที่มา https://www.niddk.nih.gov/-/media/Files/Health-Information/Communication-Programs/NDEP/am-i-at-risk/2017_NDEP_Risk_for_Type_2_Diabetes_508.pdf?la=en

 


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป