โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์กับการใช้อินซูลิน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 8 นาที
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์กับการใช้อินซูลิน

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์กับการใช้อินซูลิน

ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ แพทย์จะพิจารณาสั่งยาฉีดอินซูลินให้กับคุณ การใช้ยาฉีดอินซูลิน มีวิธีการใช้พิเศษต่างจากยาอื่นๆ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีในการใช้ยาฉีดอินซูลิน และวิธีเก็บรักษาอินซูลินให้เข้าใจก่อน เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

บทนำ

ถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์และคุณไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในอยู่ในช่วงเป้าหมายได้ คุณอาจจำเป็นต้องฉีดยาอินซูลิน

 • การฉีดยาอินซูลินจะช่วยป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง โดยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปนั้นจะทำให้เกิดปัญหาทั้งกับคุณและทารกในครรภ์
 • อินซูลินจะถูกฉีดเข้าเนื้อเยื่อไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนัง ในหญิงตั้งครรภ์มักจะให้ฉีดอินซูลินที่บริเวณต้นแขนหรือต้นขา
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ:
  • ใช้ขนาดยาอินซูลินถูกต้อง โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้อินซูลินสองชนิดในเข็มเดียวกัน
  • ฝึกฝนวิธีการฉีดอินซูลินแล้ว
  • เก็บรักษาอินซูลินอย่างเหมาะสม เพื่อให้อินซูลินยังคงออกฤทธิ์ได้ดี

วิธีเตรียมและวิธีฉีดอินซูลิน

แพทย์หรือเภสัชกรจะสอนวิธีการเตรียมและวิธีฉีดยาอินซูลินให้กับคุณ ขั้นตอนต่อไปนี้คือขั้นตอนง่ายๆ เพื่อช่วยให้คุณทราบถึงวิธีเตรียมและวิธีฉีด

เตรียมพร้อม:

ขั้นตอนการเตรียมพร้อมสำหรับการฉีดอินซูลิน มีดังนี้:

 1. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้ง
 2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับฉีดอินซูลิน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพกอุปกรณ์สำหรับการฉีดอินซูลินติดไปกับกระเป๋าเสมอไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตาม
 • คุณจำเป็นต้องมีเข็มฉีดยาอินซูลิน, ขวดยาอินซูลิน และแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดผิวหนัง หรือก้อนสำลีสำหรับจุ่มในแอลกอฮอล์
 • ถ้าคุณใช้อินซูลินชนิดปากกาฉีด คุณจำเป็นต้องมีเข็มสำหรับปากกาฉีดด้วย ถ้าปากกานั้นเป็นปากกาที่ใช้ซ้ำได้ คุณจำเป็นต้องมีหลอดยาอินซูลินสำหรับใส่ในตัวปากกาด้วย และอาจจำเป็นต้องมีการเช็ดผิวหนังด้วยแอลกอฮอล์เช่นกัน
 1. ตรวจสอบขวดยาอินซูลินหรือหลอดยาอินซูลิน
 • ถ้าคุณใช้ขวดยาฉีดอินซูลินเป็นครั้งแรก ให้เขียนวันที่เริ่มใช้ไว้บนขวด โดยอินซูลินที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจะมีอายุ 1 เดือน ให้อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำที่เขียนไว้บนฉลาก รวมถึงวิธีการเก็บรักษาอินซูลินและวันหมดอายุของอินซูลิน
 • เช็คปากกาฉีดอินซูลินชนิดใช้ซ้ำได้ว่ายังไม่หมดอายุ โดยวันหมดอายุมักจะถูกเขียนอยู่ที่ฉลากบนปากกา

การเตรียมยาฉีดอินซูลิน

ในการเตรียมยาฉีดอินซูลินจะขึ้นกับว่าคุณต้องใช้ยาฉีดอินซูลิน 1 ชนิด หรือใช้ 2 ชนิดผสมกัน ดังแสดงไว้ด้านล่าง

หากคุณใช้ยาฉีดอินซูลินชนิดปากกาแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตปากกา เพื่อประกอบเข็มและปากการวมถึงการกำหนดขนาดยาฉีด

ขั้นตอนการเตรียมยาฉีดอินซูลิน 1 ชนิด:

 • ขั้นตอนที่ 1: ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างคลึงขวดยาอินซูลินเบาๆ โดยให้คลึงจนผงสีขาวในขวดอินซูลินละลายเข้ากันดี

การคลึงขวดยาจะทำให้อินซูลินอุ่นขึ้นได้ หากคุณเก็บรักษาอินซูลินไว้ในตู้เย็น

สำคัญ: อย่าเขย่าขวดยาอินซูลิน

 • ขั้นตอนที่ 2: เช็ดจุกยางขวดอินซูลินด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ และรอจนแอลกอฮอล์แห้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ขวดยาอินซูลินเป็นครั้งแรก คุณจะต้องแกะฝาปิดขวดยาอินซูลินออกก่อนจึงจะทำความสะอาดจุกยางได้

 • ขั้นตอนที่ 3: เปิดฝาพลาสติกที่ครอบตัวเข็มอินซูลินออก

สำคัญ: อย่าสัมผัสตัวเข็ม

 • ขั้นตอนที่ 4: ดึงก้านสูบของเข็มอินซูลินเพื่อดูดอากาศเปล่าเข้าไว้ในเข็มให้เท่ากับจำนวนยูนิตของอินซูลินที่ต้องการฉีด
 • ขั้นตอนที่ 5: แทงเข็มผ่านจุกยางลงไปในขวดอินซูลิน จากนั้นดันก้านสูบของเข็มเพื่อดันอากาศเข้าไปในขวดอินซูลิน หลังจากนั้นให้คาเข็มไว้ที่ขวด

หมายเหตุ: การอัดอากาศเข้าไปในขวดยาอินซูลินก่อนเพื่อให้ขวดยายังคงมีความดันในขวดเท่าเดิมเมื่อมีการดูดยาอินซูลินออกมาแล้ว

 • ขั้นตอนที่ 6: คว่ำขวดยาอินซูลินและเข็มอินซูลินที่คาไว้ลง โดยให้ปลายเข็มอินซูลินยังคงจุ่มอยู่ในสารละลายยาอินซูลินเสมอ หลังจากนั้นดึงก้านสูบถอยหลังกลับเพื่อดูดยาอินซูลินเข้าไปในตัวเข็ม โดยให้ดูดมามากกว่าปริมาณยูนิตที่ต้องใช้เล็กน้อย
 • ขั้นตอนที่ 7: ไล่ฟองอากาศในเข็มด้วยการเคาะที่ตัวเข็มเพื่อให้อากาศขึ้นไปอยู่ที่บริเวณปลายเข็ม จากนั้นดันอากาศส่วนเกินนี้กลับเข้าไปในขวดยา

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนยูนิตของอินซูลินที่ดูดออกมานั้นถูกต้องแล้ว

 • ขั้นตอนสุดท้าย ให้ดึงเข็มฉีดยาออกจากขวดยาอินซูลิน เป็นอันว่าอินซูลินพร้อมสำหรับฉีดแล้ว

ขั้นตอนการเตรียมยาฉีดอินซูลินผสมกัน 2 ชนิด:

 • ขั้นตอนที่ 1: ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างคลึงขวดยาอินซูลินเบาๆ โดยให้คลึงจนผงสีขาวในขวดอินซูลินละลายเข้ากันดี

การคลึงขวดยาจะทำให้อินซูลินอุ่นขึ้นได้ หากคุณเก็บรักษาอินซูลินไว้ในตู้เย็น

หมายเหตุ: ลำดับในการผสมยาฉีดอินซูลินชนิดใส (ออกฤทธิ์เร็ว หรือออกฤทธิ์สั้น) และชนิดขุ่น (ออกฤทธิ์นาน) มีความสำคัญ

อย่าเขย่าขวดยาอินซูลิน

 • ขั้นตอนที่ 2: เช็ดจุกยางขวดอินซูลินด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ และรอจนแอลกอฮอล์แห้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ขวดยาอินซูลินเป็นครั้งแรก คุณจะต้องแกะฝาปิดขวดยาอินซูลินออกก่อนจึงจะทำความสะอาดจุกยางได้

 • ขั้นตอนที่ 3: เปิดฝาพลาสติกที่ครอบตัวเข็มอินซูลินออก

สำคัญ: อย่าสัมผัสตัวเข็ม

 • ขั้นตอนที่ 4: ดึงก้านสูบของเข็มอินซูลินเพื่อดูดอากาศเปล่าเข้าไว้ในเข็มให้เท่ากับจำนวนยูนิตของอินซูลิน “ชนิดขุ่น” ที่ต้องการฉีด
 • ขั้นตอนที่ 5: แทงเข็มผ่านจุกยางลงไปในขวดอินซูลิน “ชนิดขุ่น”
 • ขั้นตอนที่ 6: ดันก้านสูบของเข็มเพื่อดันอากาศเข้าไปในขวดอินซูลิน หลังจากนั้นให้คาเข็มไว้ที่ขวด

ความดันในขวดยาอินซูลินจะกลับมาเท่าเดิมเมื่อคุณดูดยาอินซูลินออกมาเรียบร้อยแล้ว

 • ขั้นตอนที่ 7: ดึงเข็มออกจากขวดอินซูลิน “ชนิดขุ่น”
 • ขั้นตอนที่ 8: ดึงก้านสูบของเข็มอินซูลินเพื่อดูดอากาศเปล่าเข้าไว้ในเข็มให้เท่ากับจำนวนยูนิตของอินซูลิน “ชนิดใส” ที่ต้องการฉีด
 • ขั้นตอนที่ 9: แทงเข็มผ่านจุกยางลงไปในขวดอินซูลิน “ชนิดใส”
 • ขั้นตอนที่ 10: ดันก้านสูบเพื่ออัดอากาศเข้าไปในขวดอินซูลิน “ชนิดใส” และคาเข็มไว้ในขวด

หมายเหตุ: คุณจะต้องดูดยาฉีดอินซูลิน “ชนิดใส” เข้าสู่ตัวเข็มเป็นอันดับแรก ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่คุณจะต้องทำตามขั้นตอนทุกขั้นตอน

 • ขั้นตอนที่ 11: คว่ำขวดยาอินซูลินและเข็มอินซูลินที่คาไว้ลง โดยให้ปลายเข็มอินซูลินยังคงจุ่มอยู่ในสารละลายยาอินซูลินเสมอ
 • ขั้นตอนที่ 12: ดึงก้านสูบถอยหลังกลับเพื่อดูดยาอินซูลิน “ชนิดใส” เข้าไปในตัวเข็ม โดยให้ดูดมามากกว่าปริมาณยูนิตที่ต้องใช้เล็กน้อย
 • ขั้นตอนที่ 13: ไล่ฟองอากาศในเข็มด้วยการเคาะที่ตัวเข็มเพื่อให้อากาศขึ้นไปอยู่ที่บริเวณปลายเข็ม จากนั้นดันอากาศส่วนเกินนี้กลับเข้าไปในขวดยา

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนยูนิตของอินซูลินที่ดูดออกมานั้นถูกต้องแล้ว

 • ขั้นตอนที่ 14: ถอนเข็มออกจากขวดยาฉีดอินซูลิน “ชนิดใส”
 • ขั้นตอนที่ 15: แทงเข็มผ่านจุกยางลงไปในขวดอินซูลิน “ชนิดขุ่น”

สำคัญ: อย่าดันก้านสูบเข็มอินซูลินอีก เพราะจะทำให้อินซูลินชนิดใสที่อยู่ในขวดถูกดันลงไปในขวดชนิดขุ่น ถ้าอินซูลินชนิดใสถูกผสมลงในขวดอินซูลินชนิดขุ่นจะส่งผลเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาอินซูลินในขวดนั้น

 • ขั้นตอนที่ 16: คว่ำขวดยาอินซูลินและเข็มอินซูลินที่คาไว้ลง โดยให้ปลายเข็มอินซูลินยังคงจุ่มอยู่ในสารละลายยาอินซูลินเสมอ
 • ขั้นตอนที่ 17: ค่อยๆ ดึงก้านสูบถอยหลังกลับเพื่อดูดยาอินซูลิน “ชนิดขุ่น” เข้าไปในตัวเข็ม โดยให้ดูด “เท่ากับ” ปริมาณยูนิตที่ต้องใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศเกิดขึ้นในเข็ม
 • ขั้นตอนที่ 18: ถอนเข็มออกจากขวดอินซูลิน
 • เมื่อถึงขั้นตอนนี้คุณจะต้องมีอินซูลินในเข็มเท่ากับจำนวนยูนิตของอินซูลินชนิดใสและชนิดขุ่นรวมกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการอินซูลินชนิดใส 10 ยูนิต และ ชนิดขุ่น 15 ยูนิต ในขั้นตอนนี้คุณจะต้องมีปริมาณอินซูลินในเข็มทั้งสิ้น 25 ยูนิต เมื่อได้ตามนี้แล้ว ถือว่าอินซูลินได้ถูกเตรียมพร้อมสำหรับฉีดแล้ว

เตรียมบริเวณที่จะฉีด

ก่อนการฉีดอินซูลิน ยังมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติดังนี้:

 • เลือกบริเวณของร่างกายที่จะฉีดอินซูลิน ถ้าในแต่ละวันคุณมีการเปลี่ยนบริเวณที่ฉีดอินซูลินอยู่แล้ว แนะนำให้ฉีดยาที่ตำแหน่งเดิมเวลาเดิมในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น
  • เวลาอาหารมื้อเช้า: ฉีดอินซูลินที่แขนข้างใดข้างหนึ่ง
  • เวลาอาหารมื้อเย็น: ฉีดอินซูลินที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง
 • ถ้าคุณใช้แอลกอฮอล์เช็ดผิวหนังก่อนการฉีดยา ต้องรอให้แอลกอฮอล์แห้งก่อนจึงจะฉีดได้
 • ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่จะฉีด

เริ่มฉีดอินซูลิน

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อฉีดยาอินซูลินที่บริเวณแขน

ขั้นตอนการฉีดอินซูลินที่แขน:

 • ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยา ถ้าคุณใช้แอลกอฮอล์เช็ด ต้องรอให้แอลกอฮอล์แห้งก่อน จากนั้นให้ถอดปลอกเข็มอินซูลินออก
 • ใช้หัวเข่าดันผิวหนังที่แขนขึ้น เพื่อให้ผิวหนังมีลักษณะยกตัวขึ้น
 • แทงเข็มลงไปที่บริเวณผิวหนังที่ยกตัวขึ้น
 • ผ่อนคลาย เอาเข่าลงช้าๆ โดยผิวหนังจะไม่ยกตัวขึ้นแล้ว
 • ดันก้านสูบเข็มฉีดยาเข้าไปจนหมด นับ 1-5 ก่อนดึงเข็มฉีดยาออกจากผิวหนัง
 • ทิ้งเข็มฉีดยาในภาชนะทิ้งเข็มที่ปิดสนิทมิดชิดและมีความแข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายกับผู้อื่น คุณสามารถหาซื้อภาชนะสำหรับทิ้งเข็มได้ตามร้านขายยา

ในกรณีที่ยาฉีดอินซูลินที่ใช้เป็นชนิดปากกา แนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ผลิตปากกา

ขั้นตอนหลังการฉีดอินซูลิน

ภายหลังการฉีดอินซูลินแล้ว:

 • เก็บอินซูลินอย่างเหมาะสม เพื่อให้อินซูลินในขวดนั้นยังทำงานในดี ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับยาอินซูลิน
 • อย่าทิ้งเข็มฉีดยา ปากกาฉีดอินซูลิน หรือกระบอกฉีดยาอินซูลินลงในถังขยะทั่วไป แต่ให้ทิ้งลงในภาชนะที่ทำจากโลหะที่มีฝาปิดมิดชิดอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้อื่น คุณสามารถหาซื้อภาชนะชนิดพิเศษสำหรับทิ้งเข็มและกระบอกยาอินซูลินใช้แล้วได้

วิธีการเก็บรักษาอินซูลิน

ยาอินซูลินอาจเสื่อมสภาพและไม่มีประสิทธิภาพได้หากเก็บรักษาไม่เหมาะสม

 • ยาอินซูลินลักษณะแบบขวดที่ยังไม่เปิดใช้ ให้เก็บไว้ในตู้เย็น
 • ยาอินซูลินที่บรรจุในลักษณะของหลอดยาขนาดเล็ก จะมีความคงตัวมากกว่า ซึ่งอาจเก็บไว้นอกตู้เย็นได้ แต่การเก็บไว้ในตู้เย็นจะมีอายุอยู่ได้นานกว่า โดยหลอดยาอินซูลินนี้จะถูกใช้ร่วมกับปากกาฉีดและเข็มขนาดเล็ก

อย่าลืมอ่านฉลากยาอินซูลินเสมอ เพราะจะมีข้อมูลวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมที่สุดระบุไว้

คุณสามารถเก็บยาอินซูลินที่เปิดใช้แล้วไว้กับคุณได้ โดยต้องเก็บไว้ในที่มืด ขวดยานั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุณหภูมิต่ำกว่า 2.2 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส อย่าทิ้งยาอินซูลินให้สัมผัสกับแสงแดด หรือทิ้งไว้ในรถยนต์ที่มีอากาศร้อน เพราะแสงแดดและความร้อนจะทำให้อินซูลินเสื่อมสภาพ

หลีกเลี่ยงการเขย่าขวดยาอินซูลินและหลอดยาอินซูลินที่มากเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียความแรงของยาและป้องกันไม่ให้ผงยารวมตัวหรือตกตะกอน ให้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาที่ระบุไว้โดยบริษัทผู้ผลิต

ในการเปิดใช้ยาอินซูลินเป็นครั้งแรก ให้เขียนวันที่เปิดใช้ไว้บนขวดด้วย และให้เก็บขวดยาอินซูลินอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เปิดใช้ไว้ในตู้เย็น

ถ้าคุณไม่สามารถเตรียมยาฉีดอินซูลินได้เอง แต่ยังสามารถฉีดด้วยตนเองได้อยู่ คุณอาจร้องขอให้บุคคลอื่นเป็นผู้ช่วยเตรียมยาฉีดอินซูลินให้กับคุณ เช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือบุคลากรทางการแพทย์สามารถเตรียมยาฉีดอินซูลินให้กับคุณได้ ถ้าคุณใช้ยาฉีดอินซูลินที่เตรียมโดยผู้อื่น:

 • ให้เก็บยาฉีดอินซูลินที่เตรียมโดยผู้อื่นนี้ไว้ในตู้เย็น โดยให้หงายเข็มขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้อินซูลินไปอุดตันที่ปลายเข็ม ยาฉีดอินซูลินที่เตรียมไว้นี้จะเป็นอินซูลิน 1 ชนิด ซึ่งเก็บได้นานประมาณ 1 เดือน แนะนำให้อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำที่เขียนไว้บนฉลาก
 • ให้เก็บอินซูลินแยกตามขนาดยาที่ใช้ เช่น ถ้าตอนเช้าต้องใช้ขนาดยาที่แตกต่างจากตอนเย็น คุณจะต้องเก็บไว้แยกภาชนะกัน เพื่อป้องกันการสับสน
 • ก่อนการใช้ยาฉีดอินซูลินที่เตรียมไว้ล่วงหน้านี้ จะต้องอุ่นกระบอกยาฉีดอินซูลินเสียก่อนประมาณ 5-10 นาที โดยการคลึงกระบอกฉีดยาด้วยฝ่ามือทั้งสองข้าง ถ้าในกระบอกฉีดยาประกอบด้วยอินซูลินชนิดขุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผงยาสีขาวละลายเข้ากันดีแล้วก่อนฉีดยา
 • ทางเลือกอื่นๆ คือให้ใช้ปากกาฉีดอินซูลินแทน เพราะชนิดนี้จะไม่ต้องเตรียมยาฉีดเข้าสู่กระบอกฉีดยาก่อน คุณเพียงแค่ใส่หลอดยาฉีดอินซูลินเข้าไปที่ตัวปากกา อย่าแบ่งปันปากกาฉีดอินซูลินให้ผู้อื่นใช้ เพราะแม้จะมีการเปลี่ยนเข็มแล้ว แต่ตัวปากกาสามารถปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและเลือดซึ่งจะทำให้ผู้อื่นป่วยได้

คำแนะนำอื่นๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จและมีความปลอดภัย

เพื่อช่วยให้คุณปลอดภัยและประสบความสำเร็จในการฉีดอินซูลิน:

 • สอนให้คนใกล้ตัวคุณสามารถฉีดอินซูลินให้กับคุณได้ด้วย โดยคนเหล่านั้นจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นกับคุณ
 • อย่าผสมยาอื่นๆ กับอินซูลิน ยกเว้นแพทย์สั่ง ถ้าคุณใช้ยาอินซูลิน 2 ชนิด ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนว่าอินซูลินทั้งสองชนิดนั้นสามารถผสมในเข็มเดียวกันได้หรือไม่
 • ไม่แบ่งปันเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาอินซูลินกับผู้อื่น เพราะว่าโรค เช่น เชื้อเอชไอวี หรือไวรัสตับอักเสบ สามารถติดต่อผ่านเลือดได้

https://www.webmd.com/baby/preparing-and-giving-an-insulin-injection-when-you-have-gestational-diabetes

https://www.webmd.com/diabetes/steps-for-preparing-a-single-dose-of-insulin

https://www.webmd.com/diabetes/steps-for-preparing-a-mixed-dose-of-insulin

https://www.webmd.com/diabetes/giving-an-insulin-injection-into-the-arm

https://www.webmd.com/diabetes/tc/storing-insulin-and-prefilling-syringes-topic-overview

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่