การดูแลอาหาร

อาหารโรคเบาหวาน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
Istock 801956160 %281%29

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย และมีแนวโน้มว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะเพิ่มมากขึ้นทุกปีในทุกกลุ่มอายุของคนไทย โรคเบาหวานมักพบในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แต่สิ่งที่น่าวิตกมากคือ ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานน้อยลง อัตราการเกิดโรคเบาหวานในเด็กเพิ่มขึ้น (กองการแพทย์ทางเลือก, 2551) ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2553 สหพันธ์สมาคมโรคเบาหวานระหว่างประเทศ พบว่า ความชุกของผู้ป่วยเบาหวานมีจำนวนถึง 285 ล้านคน ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน 4 ล้านคนต่อปี หรือเฉลี่ย 8 วินาทีต่อหนึ่งคน ส่วนในสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยเบาหวานทุกกลุ่มอายุ จำนวน 25.8 ล้านคนหรือร้อยละ 8.3 ของประชากรทั้งประเทศ สำหรับในประเทศไทย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คาดประมาณจำนวนประชากรที่เป็นโรคเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไประหว่าง พ.ศ. 2554 - 2563 ว่า ในปี 2554 จะพบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เกิดขึ้นถึง 501,299 คน (วิชัย, 2555) ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของการเป็นเบาหวานเกิดจากปัญหาโรคอ้วน ซึ่งเป็นผลมาจากวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป โรคเบาหวานเป็นโรคที่สัมพันธ์กับอาหาร อาหารจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน โภชนาการจึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่