ภาวะซึมเศร้าคืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 23, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ภาวะซึมเศร้า(Depression) เป็นภาวะป่วยทางจิตที่ที่พบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และ เป็นภาวะป่วยทางจิตที่ร้ายแรงซึ่งมีภาวะรู้สึกเศร้าและขาดความสนใจต่อสิ่งรอบข้างเป็นเวลาหลายสัปดาห์และมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

หลายคนคงมีช่วงเวลาที่รู้สึกเศร้าโศก  หากสามารถผ่านภาวะนี้ภายในสองถึงสามวัน  จะไม่เรียกว่าว ผู้มีภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้า(Depression) อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างมากทั้งต่อผู้ป่วยเองและคนใกล้ชิดรวมถึงเพื่อนฝูง

ประเภทของภาวะซึมเศร้า(Depression)

(ที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์)

1.major depression เกิดขึ้นเมื่อภาวะซึมเศร้ารบกวนความสุขในชีวิต การทำงาน การนอนหลับและนิสัยการกิน  ติดต่อกันอย่างน้อยสองสัปดาห์ บางคนอาจพบแค่เพียงหนึ่งอาการแสดงของภาวะซึมเศร้า ขณะที่คนอื่น ๆ อาจจะพบหลายๆอาการแสดง

2. persistent depressive disorder หรือที่เรียกว่า ภาวะจิตซึมเศร้า(dysthymia) จะมีอาการแสดงของอารมณ์ไม่รุนแรงนัก แต่จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสองปี ในบางช่วงเวลาของภาวะซึมเศร้าประเภทนี้อาจมีภาวะ major depressionร่วมด้วย ซึ่งจะรบกวนการดำรงชีวิตประจำวัน

3.ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตร(Postpartum Depression)  มารดาหลังภาวะคลอดบุตรมักมีอาการซึมเศร้าที่รุนแรงและใช้เวลากลับปกตินาน ภาวะซึมเศร้าที่คุณแม่มือใหม่มักเจอหลังคลอดจะเรียกว่าแบบ "baby blues"

4.ความผิดปกติทางอารมณ์ตามฤดูกาล (Seasonal affective disorder (SAD))  เป็นภาวะซึมเศร้าในช่วงฤดูหนาว (และบางครั้งก็เกิดภาวะใบไม้ร่วง) มักเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศที่มีแสงแดดน้อย

5.ภาวะซึมเศร้าโรคจิต(Psychotic depression ) เป็นภาวะซึมเศร้ารุนแรงที่เกิดในผู้ป่วยโรคจิต(Depression) มักเกิดพร้อมอาการทางจิตเช่น เช่นเห็นภาพลวงตาและภาพหลอน

6.ความผิดทางจิตช่วงก่อนมีรอบเดือน( premenstrual dysphoric disorder)ซึ่งเป็นอาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนและหลังช่วงมีประจำเดือนของผู้หญิง

ผู้มีภาวะซึมเศร้า(Depression)บางคนอาจมีความผิดปกติแบบอารมณ์สองขั้วร่วมด้วย (bipolar disorder) ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบมีอาการหดหู่ (manic-depression illness)ซึ่งเป็นลักษณะที่มีอารมณ์แปรปรวนรุนแรงสลับไปมาระหว่างความคิดฟุ้งซ่านขาดสติ(mania)และภาวะซึมเศร้า(Depression)

**dysphoric mood ซึ่งมีลักษณะซึมเศร้า เสียใจ หมดหวัง ทุกข์โศก หงุดหงิด กลัว กังวล หรือท้อแท้ ***

ความชุกของภาวะซึมเศร้า(Depression)

ในสหรัฐอเมริกา  ภาวะซึมเศร้า(Depression) เป็นปัญหาทางสุขภาะจิตที่พบบ่อยที่สุด

สถิติปี 2014  จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of the Health (NIH))ระบุถึงข้อมูลของการสำรวจประชากรผู้ใหญ่(อายุ 18 ปีขึ้นไป)ดังนี้

 • จำนวน 15.7 ล้านคนหรือ 6.7 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดà มีอุบัติการณ์ภาวะซึมเศร้า(Depression)อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
 • 1.5% พบภาวะจิตซึมเศร้า(Dysthymia)

องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าภาวะซึมเศร้า(Depression) มีผลต่อประชากรทั่วโลกราว 350 ล้านคน วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีผลต่ออัตราของภาวะซึมเศร้า(Depression)ที่แตกต่างกัน ความชุกของภาวะซึมเศร้า(Depression) ของทุกเพศทุกวัยในญี่ปุ่น จะอยู่ในระดับต่ำ (2.2 เปอร์เซ็นต์) และสูงถีง10.4 เปอร์เซ็นต์ในบราซิล ตามรายงานประจำปี 2553 ของวารสารประจำปีด้านสาธารณสุข (the journal Annual Review of Public Health)

การมีภาวะซึมเศร้าหนึ่งครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีชีวิตอยู่(จะมีอายุยืนน้อยลง)

ตามรายงานจิตวิทยาคลินิก ปี 2007

 • 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ฟื้นตัวจากภาวะซึมเศร้า(Depression)ครั้งแรก มักมีภาวะซึมเศร้าซ้ำอีกหนึ่งครั้งหรือมากกว่า
 • 80 เปอร์เซ็นต์ มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นถึงสองครั้ง 

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอาการซึมเศร้าได้เช่น

 • ภาวะเจ็บป่วยที่สามารถทำให้เกิดการเสียชีวิต (เช่นโรคมะเร็งหรืออาการปวดเรื้อรัง)
 • ภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม
 • ชีวิตที่เครียด (เช่นปัญหาการหย่าร้างหรือขัดสนเงินทอง)

แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าทำไมคนบางคนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นของภาวะซึมเศร้า(Depression) ขณะที่คนอื่น ๆ สามารถหลีกเลี่ยงได้ ปัจจัยหลายประการมีส่วนทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า(Depression)  ได้แก่ :

 • พันธุกรรม (มีความผิดปกติของอารมณ์และการฆ่าตัวตายของคนในครอบครัว)
 • ภาวะบาดเจ็บหรือการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวจากการสั่งการของสมองเพื่อจัดการกับความกลัวและความเครียด
 • โครงสร้างสมองและการใช้สารเสพติด
 • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเช่นฮอร์โมนจากภาวะตั้งครรภ์หรือภาวะต่อมไทรอยด์ผิดปกติ
 • ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้า(Depression) มากกว่าผู้ชายถึง 70 เปอร์เซ็นต์
 • คนผิวดำที่ไม่ใช่ชาวสเปน (non-Hispanic blacks) มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าคนผิวขาวที่ไม่ใช่ชาวสเปน (non-Hispanic whites)ถึง 40% ตามข้อมูลของ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of the Health (NIH))

คนที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปีมีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้า(Depression) มากกว่าคนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 60

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่