ภาวะซึมเศร้าคืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 23, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 529,576 คน

ภาวะซึมเศร้า(Depression) เป็นภาวะป่วยทางจิตที่ที่พบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และ เป็นภาวะป่วยทางจิตที่ร้ายแรงซึ่งมีภาวะรู้สึกเศร้าและขาดความสนใจต่อสิ่งรอบข้างเป็นเวลาหลายสัปดาห์และมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

หลายคนคงมีช่วงเวลาที่รู้สึกเศร้าโศก  หากสามารถผ่านภาวะนี้ภายในสองถึงสามวัน  จะไม่เรียกว่าว ผู้มีภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้า(Depression) อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างมากทั้งต่อผู้ป่วยเองและคนใกล้ชิดรวมถึงเพื่อนฝูง

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

ประเภทของภาวะซึมเศร้า(Depression)

(ที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์)

1.major depression เกิดขึ้นเมื่อภาวะซึมเศร้ารบกวนความสุขในชีวิต การทำงาน การนอนหลับและนิสัยการกิน  ติดต่อกันอย่างน้อยสองสัปดาห์ บางคนอาจพบแค่เพียงหนึ่งอาการแสดงของภาวะซึมเศร้า ขณะที่คนอื่น ๆ อาจจะพบหลายๆอาการแสดง

2. persistent depressive disorder หรือที่เรียกว่า ภาวะจิตซึมเศร้า(dysthymia) จะมีอาการแสดงของอารมณ์ไม่รุนแรงนัก แต่จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสองปี ในบางช่วงเวลาของภาวะซึมเศร้าประเภทนี้อาจมีภาวะ major depressionร่วมด้วย ซึ่งจะรบกวนการดำรงชีวิตประจำวัน

3.ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตร(Postpartum Depression)  มารดาหลังภาวะคลอดบุตรมักมีอาการซึมเศร้าที่รุนแรงและใช้เวลากลับปกตินาน ภาวะซึมเศร้าที่คุณแม่มือใหม่มักเจอหลังคลอดจะเรียกว่าแบบ "baby blues"

4.ความผิดปกติทางอารมณ์ตามฤดูกาล (Seasonal affective disorder (SAD))  เป็นภาวะซึมเศร้าในช่วงฤดูหนาว (และบางครั้งก็เกิดภาวะใบไม้ร่วง) มักเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศที่มีแสงแดดน้อย

5.ภาวะซึมเศร้าโรคจิต(Psychotic depression ) เป็นภาวะซึมเศร้ารุนแรงที่เกิดในผู้ป่วยโรคจิต(Depression) มักเกิดพร้อมอาการทางจิตเช่น เช่นเห็นภาพลวงตาและภาพหลอน

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

6.ความผิดทางจิตช่วงก่อนมีรอบเดือน( premenstrual dysphoric disorder)ซึ่งเป็นอาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนและหลังช่วงมีประจำเดือนของผู้หญิง

ผู้มีภาวะซึมเศร้า(Depression)บางคนอาจมีความผิดปกติแบบอารมณ์สองขั้วร่วมด้วย (bipolar disorder) ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบมีอาการหดหู่ (manic-depression illness)ซึ่งเป็นลักษณะที่มีอารมณ์แปรปรวนรุนแรงสลับไปมาระหว่างความคิดฟุ้งซ่านขาดสติ(mania)และภาวะซึมเศร้า(Depression)

**dysphoric mood ซึ่งมีลักษณะซึมเศร้า เสียใจ หมดหวัง ทุกข์โศก หงุดหงิด กลัว กังวล หรือท้อแท้ ***

ความชุกของภาวะซึมเศร้า(Depression)

ในสหรัฐอเมริกา  ภาวะซึมเศร้า(Depression) เป็นปัญหาทางสุขภาะจิตที่พบบ่อยที่สุด

สถิติปี 2014  จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of the Health (NIH))ระบุถึงข้อมูลของการสำรวจประชากรผู้ใหญ่(อายุ 18 ปีขึ้นไป)ดังนี้

 • จำนวน 15.7 ล้านคนหรือ 6.7 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดà มีอุบัติการณ์ภาวะซึมเศร้า(Depression)อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
 • 1.5% พบภาวะจิตซึมเศร้า(Dysthymia)

องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าภาวะซึมเศร้า(Depression) มีผลต่อประชากรทั่วโลกราว 350 ล้านคน วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีผลต่ออัตราของภาวะซึมเศร้า(Depression)ที่แตกต่างกัน ความชุกของภาวะซึมเศร้า(Depression) ของทุกเพศทุกวัยในญี่ปุ่น จะอยู่ในระดับต่ำ (2.2 เปอร์เซ็นต์) และสูงถีง10.4 เปอร์เซ็นต์ในบราซิล ตามรายงานประจำปี 2553 ของวารสารประจำปีด้านสาธารณสุข (the journal Annual Review of Public Health)

การมีภาวะซึมเศร้าหนึ่งครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีชีวิตอยู่(จะมีอายุยืนน้อยลง)

ตามรายงานจิตวิทยาคลินิก ปี 2007

 • 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ฟื้นตัวจากภาวะซึมเศร้า(Depression)ครั้งแรก มักมีภาวะซึมเศร้าซ้ำอีกหนึ่งครั้งหรือมากกว่า
 • 80 เปอร์เซ็นต์ มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นถึงสองครั้ง 

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอาการซึมเศร้าได้เช่น

 • ภาวะเจ็บป่วยที่สามารถทำให้เกิดการเสียชีวิต (เช่นโรคมะเร็งหรืออาการปวดเรื้อรัง)
 • ภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม
 • ชีวิตที่เครียด (เช่นปัญหาการหย่าร้างหรือขัดสนเงินทอง)

แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าทำไมคนบางคนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นของภาวะซึมเศร้า(Depression) ขณะที่คนอื่น ๆ สามารถหลีกเลี่ยงได้ ปัจจัยหลายประการมีส่วนทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า(Depression)  ได้แก่ :

 • พันธุกรรม (มีความผิดปกติของอารมณ์และการฆ่าตัวตายของคนในครอบครัว)
 • ภาวะบาดเจ็บหรือการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวจากการสั่งการของสมองเพื่อจัดการกับความกลัวและความเครียด
 • โครงสร้างสมองและการใช้สารเสพติด
 • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเช่นฮอร์โมนจากภาวะตั้งครรภ์หรือภาวะต่อมไทรอยด์ผิดปกติ
 • ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้า(Depression) มากกว่าผู้ชายถึง 70 เปอร์เซ็นต์
 • คนผิวดำที่ไม่ใช่ชาวสเปน (non-Hispanic blacks) มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าคนผิวขาวที่ไม่ใช่ชาวสเปน (non-Hispanic whites)ถึง 40% ตามข้อมูลของ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of the Health (NIH))

คนที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปีมีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้า(Depression) มากกว่าคนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 60

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
โรคซึมเศร้า
โรคซึมเศร้า
บทความต่อไป
ยารักษาภาวะซึมเศร้า
ยารักษาภาวะซึมเศร้า

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่