ยารักษาภาวะซึมเศร้า

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 23, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ภาวะซึมเศร้า(Depression)ในแต่ละคนจะมีอาการไม่เหมือนกัน  สามารถแบ่งได้หลายประเภท และการรักษาก็สามารถทำได้แตกต่างกันตามความรุนแรงของอาการ

สำหรับบางคน การใช้จิตบำบัด การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการเยียวยาแบบธรรมชาติอาจเพียงพอที่จะรักษาภาวะซึมเศร้า(Depression)ได้ หลายๆคน ต้องใช้ยารักษาเพื่อช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะซึมเศร้า(Depression)

 • จากรายงานประจำปี 2011 ของศูนย์ข้อมูลสถิติสุขภาพแห่งชาติ (the National Center for Health Statistics the National Center for Health Statistics) พบว่า10 %ของชาวอเมริกันอายุมากกว่า 12  มีการใช้ยาลดอาการซึมเศร้า(antidepressants) และยาที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีในสมองเพื่อควบคุมอารมณ์
 • ยาลดอาการซึมเศร้า(antidepressants) เป็นยาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกาตามคำอ้างของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (the American Psychological Association)

มียารักษาภาวะซึมเศร้าหลายชนิดในวันนี้ ควรปรึกษาจิตแพทย์เพื่อรับการรักษาแบบที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ

ยารักษาภาวะซึมเศร้า(Depression Medications)ตามอ้างอิงของ The National Alliance on Mental Illness (NAMI)

1.SSRIs (Selective serotonin reuptake)

เป็นยาลดอาการซึมเศร้า(antidepressants)ที่แพทย์นิยมใช้มากที่สุด ยาเหล่านี้ช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้า(Depression)โดยทำให้มีสารสื่อประสาท serotonin ในสมองมากขึ้น

>SSRIs ที่ใช้กันมากที่สุดคือ:

 • Prozac (fluoxetine)
 • Zoloft (sertraline)
 • Lexapro (escitalopram)
 • Paxil (paroxetine)
 • Celexa (citalopram)

>ผลข้างเคียงที่พบโดยทั่วไปของ SSRIs ได้แก่

 • ความผิดปกติทางเพศ
 • ปัญหาทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้ท้องผูกและท้องร่วง
 • ปากแห้ง
 • นอนไม่หลับ
 • ปวดหัว
 • ความวิตกกังวลหรือความกระวนกระวายใจ
 • น้ำหนักมากขึ้น
 • เหงื่อออก

2. Serotonin and Norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs)

เป็นกลุ่มยาลดอาการซึมเศร้า(antidepressants)ที่นิยมใช้รองลงมา serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) จะยับยั้งการดูดซึมกลับของ serotonin และ norepinephrine ทำให้มีปริมาณสารสองตัวนี้มากขึ้นในสมอง

ตัวอย่างยากลุ่มSNRIs เช่น:

 • Effexor (venlafaxine)
 • Pristiq (desvenlafaxine)
 • Cymbalta (duloxetine)
 • Fetzima (levomilnacipran)
 • Savella (milnacipran) เป็น SNRI แต่ใช้เพื่อรักษา อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง(fibromyalgia) แทนภาวะซึมเศร้า(Depression)

ยาเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงคล้ายคลึงกับยา SSRIs รวมทั้งความเมื่อยล้าและอาการปัสสาวะขัด

3. Norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor(NDRI)

ยานี้จะยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาท(neurotransmitter)สองตัวคือdopamine และ norepinephrine ตัวอย่างของยากลุ่มนี้ คือ Wellbutrin (bupropion) Wellbutrin มีผลข้างเคียงที่คล้ายคลึงกับยา SSRIs และ SNRIs แต่จะทำให้เกิดความผิดปกติทางเพศน้อยกว่า แต่อาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอาการชัก

4.Tricyclics

Tricyclic antidepressants (tricyclics หรือ TCAs) เป็นยาที่ใช้กันมานานทำงานโดยการยับยั้งการดูดซึมกลับของ serotonin และ norepinephrine โดยกลไกที่แตกต่างจาก SNRIs ยากลุ่มนี้มีการใช้น้อยลงเพราะก่อให้เกิดผลข้างเคียงมากและร้ายแรง จะใช้ยากลุ่มนี้เมื่อใช้ยาตัวอื่นแล้วไม่ได้ผล

ตัวอย่างของสาร tricyclics ได้แก่ :

 • Elavil (amitriptyline)
 • Norpramin (desipramine)
 • Sinequan (doxepin)
 • Tofranil (imipramine)
 • Pamelor (nortriptyline)
 • Avantyl (nortriptyline)
 • Vivactil (protriptyline)

ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงบางอย่างของสาร tricyclics ได้แก่ :

5.MAOIs

monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) สามารถยับยั้งเอนไซม์ monoamine oxidase ซึ่งหยุดการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆรวมถึง serotonin และ norepinephrine ในสมอง

ตัวอย่างของ MAOIs ได้แก่ :

 • Nardil (phenelzine)
 • Marplan (isocarboxazid)
 • Parnate (tranylcypromine sulfate)
 • Emsam (selegiline) เป็นยาที่พัฒนาล่าสุด ชนิดแผ่นแปะ ซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายา MAOI อื่น ๆ

เช่นเดียวกับยากลุ่ม tricyclics  ยากลุ่มMAOIs มีการใช้น้อยลงเนื่องจากผลข้างเคียงและปฏิกิริยากับสารอื่นค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่นถ้าคุณกินอาหารที่มีสารประกอบ tyramineจำนวนมาก(พบในชีส ผักดอง และไวน์แดง) พร้อมกับยากลุ่ม MAOI จะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นอาจเกิดความดันโลหิตสูงรุนแรงที่อาจนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองตีบ(stroke)

อาจพบความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงหากคุณใช้ยากลุ่ม MAOI ร่วมกับยาเหล่านี้:

 • ยาคุมกำเนิด
 • ยาแก้ปวดบางชนิด
 • ยารักษาภูมิแพ้และหวัด
 • สมุนไพรบางชนิด

การใช้ MAOI ร่วมกับ SSRI อาจทำให้เกิดภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่น serotonin syndrome

***เพิ่มเติม : Serotonin syndrome เกิดจากการงานของระบบ serotonin ในระบบประสาทส่วนกลางทำงานมากผิดปกติ ซึ่งทำให้เกิดอาการผิดปกติทั้ง mental status, ระบบ neuromuscular, ระบบ autonomic ที่ทำงานผิดปกติไป***

6.ยาอื่น ๆ

ยาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มข้างต้นที่ใช้รักษาภาวะซึมเศร้า(Depression) ได้แก่

 • Trazadone
 • Nefazodone
 • Remeron (mirtazapine)
 • Abilify (aripiprazole)
 • Seroquel (quetiapine
 • Viibryd (vilazodone)
 • Brintellix (vortioxetine)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่