Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลและหน้าที่ของแต่ละแผนก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลและหน้าที่ของแต่ละแผนก

แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลและหน้าที่ของแต่ละแผนก

“อโรคยา ปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” สุภาษิตนี้ยังคงใช้ได้ดีเสมอกับทุกยุคสมัย เพราะความเจ็บป่วยย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาสำหรับทุกคนอย่างแน่นอน แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หรือในบางกรณีก็อาจจะเกิดขึ้นจากพันธุกรรม ดังนั้นเมื่อเราไปโรงพยาบาลมักจะพบกับแผนกต่างๆ มากมาย ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าแผนกในโรงพยาบาลหลักๆ นั้นทำหน้าที่อะไรกันบ้าง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจสุขภาพประจำปีทุกช่วงวัย

🩺 จูงมือกันไปตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคร้ายต่างๆ กันดีกว่า หากตรวจพบเร็ว ก็รักษาหายเร็ว

Healthcheckupinternal ad

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (Emergency Room)

ประกอบไปด้วยห้องตรวจโรคทั่วไปและเวชปฏิบัติ รวมถึงห้องผ่าตัดขนาดเล็กที่จะรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุต่างๆ หรืออาการจากโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

แผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient Department)

เป็นแผนกที่ใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยทั่วไปที่มาพบแพทย์ในแต่ละวัน ซึ่งสามารถแยกประเภทตามลักษณะของโรค ได้แก่ ห้องตรวจโรคทั่วไป ห้องตรวจจักษุกรรม ห้องตรวจการได้ยิน ห้องตรวจกระดูกและข้อ ห้องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม และห้องตรวจกุมารเวชกรรม จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นแผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้เยอะที่สุดก็ว่าได้

แผนกผู้ป่วยใน (Inpatient Department)

เป็นแผนกที่ใช้สำหรับรองรับผู้ป่วย ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าควรได้รับการรักษาและสังเกตอาการในโรงพยาบาล จนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นแล้วสามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนจากปัสสาวะ เริ่มต้นที่ 305 บาท

ตรวจหายาบ้า ยาไอซ์ จากปัสสาวะพร้อมใบรับรองแพทย์

Istock 989108042

แผนกผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit)

เป็นแผนกในโรงพยาบาลอีกแผนกหนึ่งที่รองรับผู้ป่วยในเช่นกัน แต่เป็นผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยและพิจารณาแล้วว่า ควรได้รับการรักษาและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงสุดวิสัยที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนทันที

แผนกรังสีกรรม (Radiology Department)

เป็นแผนกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปที่ใช้รังสีเอ็กซเรย์พลังงานต่ำถ่ายภาพอวัยวะส่วนต่างๆ ของผู้ป่วย เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องอัลตร้าซาวด์ ช่วยให้แพทย์สาขาต่างๆ สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างละเอียดและชัดเจนมากขึ้น

แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory Department)

เป็นแผนกที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผล เพื่อช่วยในการตัดสินใจของแพทย์ผู้ให้การรักษา เกี่ยวกับอาการ ความรุนแรง และการพยากรณ์โรค รวมถึงมีส่วนช่วยในการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอีกด้วย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนจากปัสสาวะ เริ่มต้นที่ 305 บาท

ตรวจหายาบ้า ยาไอซ์ จากปัสสาวะพร้อมใบรับรองแพทย์

Istock 989108042

แผนกศัลยกรรม (Surgical Department)

เป็นแผนกที่ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับด้านศัลยกรรม อย่างเช่นอาการปวดท้องรุนแรงเฉียบพลัน ท้องอืดแน่น กลืนอาหารลำบาก คลำเจอก้อนที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกาย หรืออาจมีสารคัดหลั่งออกจากร่างกาย เป็นต้น

แผนกวิสัญญี (Department of Anaesthesia)

เป็นแผนกที่ให้บริการด้านการแพทย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดมยาสลบ หรือการระงับความเจ็บปวดระหว่างทำการผ่าตัด ซึ่งเป็นแผนกในโรงพยาบาลอีกแผนกหนึ่งที่มีความสำคัญมากเช่นกัน เพื่อช่วยทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บปวดและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการรักษา

แผนกกุมารเวชกรรม (Pediatrics Department)

เป็นแผนกที่ให้บริการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่น โดยให้การรักษาเกี่ยวกับโรคของเด็กทั้งหมด รวมถึงการให้วัคซีนและดูแลพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปตามวัยอย่างเหมาะสม

แผนกสูตินรีเวชกรรม (Obstretic - Gynecology Department)

เป็นแผนกที่ให้บริการดูแลผู้หญิงตั้งแต่วัยเจริญพันธุ์จนกระทั่งเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นด้านสูติกรรมที่จะดูแลตั้งแต่การวางแผนครอบครัว ปัญหามีบุตรยาก และการดูแลรับฝากครรภ์ ส่วนด้านนรีเวชจะดูแลเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะสืบพันธุ์ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับเต้านมด้วย

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Therapy Department)

เป็นแผนกที่ให้บริการรักษาโรคด้วยกายภาพบำบัด ทั้งในด้านส่งเสริมการรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด และผู้พิการ เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด

แผนกอายุรกรรม (Medicine Department)

เป็นแผนกในโรงพยาบาลที่ประกอบไปด้วยทีมอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรค แล้วทำการรักษาด้วยการใช้ยา ตั้งแต่การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรัง พร้อมกับช่วยส่งเสริมหรือป้องกันทางด้านสุขภาพ

แผนกจักษุ (Ophthalmology Department)

เป็นแผนกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตาหรือการมองเห็น เช่น จอประสาทตา ความโค้งของกระจกตา การตรวจและล้างท่อน้ำตา โรคต้อ และอาการตาบอดสี เป็นต้น รวมถึงการให้คำแนะนำและการรักษาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา

แผนกหู คอ จมูก (Ear nose and throat Department)

เป็นแผนกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับหู คอ จมูก ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์พิเศษ เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยหรือค้นหาสาเหตุของโรคได้อย่างละเอียดมากขึ้น เช่น กระจกส่องคอ อุปกรณ์ที่ช่วยให้เห็นภายในจมูกหรือหลังโพรงจมูก รวมถึงในช่องหูและลำคอ เพื่อให้เห็นชัดเจนแล้ววินิจฉัยโรคได้แม่นยำ

แผนกเภสัชกรรม (Phamarceutical Department)

เป็นแผนกที่ดูแลเกี่ยวกับการผลิตยา จัดซื้อหรือจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล พร้อมกับบริการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ โดยให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกวิธี

แผนกจิตเวช (Psychology Department)

เป็นแผนกในโรงพยาบาลอีกแผนกหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรักษาโรคทางกาย โดยจิตแพทย์จะให้การดูแลและคำปรึกษา รวมทั้งการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชหรือปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติและมีความสุข

การทำงานของแต่ละแผนกในโรงพยาบาลนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นการทำงานร่วมกันของหลายๆ แผนก เพื่อให้การวินิจฉัยโรคได้รับความแม่นยำและทำการรักษาโรคได้ตรงจุดที่สุด


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป