มะเร็งและโรคร้าย

วัคซีนไข้เลือดออก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
Istock 485740934 %281%29

อย่างทีทุกคนทราบกันดีแล้วว่า “โรคไข้เลือดออก” นั้น เป็นโรคที่น่ากลัวมากแค่ไหน โรคที่เกิดจากยุงตัวเล็ก ๆ แต่กลับมีพิษร้าย ส่งผลเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อหลายครอบครัวมานักต่อนัก เป็นโรคที่มีตัวเลผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยกันทั้งนั้น เมื่อมีข่าวว่ามีวัคซีนที่ป้องกันโรคได้จึงเป็นข่าวดีสำหรับใครหลายคน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ก่อนรับบริการด้วย

ทำความรู้จักไข้เลือดออกให้ถูกต้องก่อนรับวัคซีน

โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า “เดงกี” (Dengue) โดยมียุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเป็นพาหะนำโรค เมื่อกัดแล้วจะถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนทันที อาการของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความรุนแรงต่างกัน บางรายผู้ป่วยเป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อธรรมดา แต่บางรายพบอาการที่รุนแรงกว่านั้น

ผู้ป่วยที่พบอาการรุนแรงจะมีอาการเลือดออก พบบ่อยที่สุดในบริเวณผิวหนัง มีเลือดออกเป็นจุดเล็ก ๆ กระจายอยู่เต็มตามแขน ขา ลำตัว และรักแร้ รวมทั้งเลือดออกที่อวัยวะภายในร่างกาย เช่นทางเดินอาหาร บางคนอาเจียนและถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ผู้ป่วยจะมีอาการตับโต และเมื่อกดจะรู้สึกเจ็บ และมีโอกาสเกิดภาวะช็อกร่วมด้วยซึ่งอันตรายมาก

ถึงแม้ยุงลายจะกินเลือดตอนกลางวันและมีอายุเพียง 7 วัน แต่กลับมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไวรัสเดงกีได้ทุกเวลา เชื้อไวรัสเดงกีมีอยู่ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ เดงกี-1, เดงกี-2, เดงกี-3 และเดงกี-4 ใครที่ได้รับเชื้อไวรัสไม่ว่าจะสายพันธุ์ใดก็สามารถเป็นโรคไข้เลือดออกได้ทั้งนั้น หากร่างกายติดเชื้อจากสายพันธุ์ใดร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานสายพันธุ์นั้น แปลว่าเราจะไม่ติดเชื้อจากสายพันธุ์นั้นไปตลอดชีวิต แต่จะมีโอกาสติดเชื้อจากสายพันธุ์อื่นได้ นี่จึงเป็นที่มาของ “วัคซีนโรคไข้เลือดออก”

ทำความรู้จักกับวัคซีนโรคไข้เลือดออก

วัคซีนโรคไข้เลือดออก ที่รู้จักกันดีในชื่อ CYD-TDV เป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดแรกและชนิดเดียวที่ผ่านการศึกษาวิจัย ทั้งในด้านของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก และได้ขึ้นทะเบียนใช้แล้วในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย

วัคซีน CYD-TDV หรือชื่อเต็ม Chimeric Yellow Fever Dengue Tetravalent Dengue Vaccine มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไข้เลือดออกเดงกี ทั้ง 4 สายพันธุ์ สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกีได้ทุกสายพันธุ์ถึง 65 % เมื่อฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกีครบ 3 เข็ม จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นผู้ป่วยไข้เลือดออกในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามวัคซีนนี้ยังมีข้อระวังในการใช้

ข้อระวังในการฉีดวัคซีน CYD-TDV

  • วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก CYD-TDV เป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคไข้เลือดออกจากไวรัสเดงกี 4 สายพันธุ์ก็จริง แต่ผลที่เกิดขึ้นแต่ละรายอาจจะสร้างภูมิคุ้มกันแตกต่างกันไป เช่น ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเดงกีสายพันธุ์ที่ 3 และ 4 ได้ดีมาก แต่สายพันธุ์ที่ 1 และ 2 อาจส่งผลไม่ดีนัก
  • เป็นไวรัสที่เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาแล้วจะมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงมาก แต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อน วัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่มีเชื้อไวรัสเดงกีทั้ง 4 ประเภทซึ่งถูกทำให้มีฤทธิ์อย่างอ่อนก่อนนำเข้าสู่ร่างกาย หลักการทำงานของวัคซีนนี้คือเมื่อร่างกายได้รับแล้วก็จะจะสร้างภูมิต้านสายพันธุ์นั้น ๆ ไม่เป็นโรคนี้อีก แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยป่วยแล้วฉีดวัคซีน อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าเดิม ผู้ที่ยังไม่เคยเป็นจึงไม่ควรฉีด
  • ประสิทธิภาพโดยรวมในการป้องกันโรคในเด็กที่มีอายุ 9 – 45 ปี เด็กที่อายุน้อยกว่านี้ไม่ควรฉีดเพราะยาจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
  • วัคซีนนี้เป็นที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง ราคาเข็มละประมาณ 3,000 บาท และต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดยระยะเวลาที่ฉีดคือ เดือนที่ 1, 6 และ 12 
  • ผลข้างเคียงที่พบจากการฉีดวัคซีนมีน้อย อาจจะมีไข้หรือเจ็บปวดบริเวณที่ฉีด ซึ่งก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนทั้งไป  การวิจัยยังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง เพียงแต่ผู้ที่ยังไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกยังไม่ควรฉีดเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันนี้มีให้บริการที่บางโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกตามตัวเมือง จากการวิจัยพบว่าเมื่อถูกยุงกัดและเป็นไข้เลือดออกตามธรรมชาติ วัคซีนนี้สามารถลดความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออกได้ ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออีกในอนาคต แถมยังลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้กว่า 80% ถึงแม้ปัจจุบันประสิทธิภาพโดยรวมของวัคซีนจะอยู่ที่ประมาณ  65% ซึ่งอาจดูไม่สูงนัก เพราะวัคซีนนี้ใช้เวลาในการค้นคว้าวิจัยยาวนานมากกว่า 50 ปี ที่นั่นเป็นเพราะมีความยากลำบากในทางเทคนิกหลายประการ อย่างไรก็ตามก็ยังมีการวิจัยและพัฒนาต่อไป

การมีวัคซีนป้องกันโรคเป็นสิ่งที่ดี เพราะมันสำคัญมากต่อการรักษาชีวิตของคนที่เรารักได้ แต่การทำความรู้จักกับวัคซีนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า วัคซีนโรคไข้เลือดออกเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับและได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย เนื่องจากวัคซีนนี้ยังมีราคาค่อนข้างสูงและยังเหมาะสำหรับผู้ที่เคยเป็นมาแล้วเท่านั้น ซึ่งจุดนี้เองที่แตกต่างจากวัคซีนทั่วไป เพราะวัคซีนบางประเภทสามารถฉีดได้กับทารกแรกเกิดได้เลยทีเดียว

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่