ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาระการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 12, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ปัจจัยหลายอย่างอาจทำนายการเกิดผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม ดังแผนภูมิที่ 1 ซึ่งแบ่งจำแนกออกได้เป็น

  • ปัจจัยด้านผู้ป่วย ได้แก่ ชนิดและความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อม ระยะเวลาการป่วยเป็นภาวะสมองเสื่อม ความสามารถในการรู้คิด ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ การเคลื่อนไหว และความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน
  • ปัจจัยด้านผู้ดูแล ได้แก่ อายุ เพศ ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยทั้งระดับคุณภาพของความสัมพันธ์ และความเกี่ยวเนื่องทางเครือญาติ เศรษฐานะ ระดับการศึกษา สุขภาพกาย ประสบการณ์การเกิดสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต ความมั่นใจของผู้ดูแล บุคลิกภาพของผู้ดูแล ทักษะในการจัดการกับปัญหาของผู้ดูแล ลักษณะของครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคม
  • ปัจจัยด้านระบบเกื้อหนุน ได้แก่ การมีหน่วยงานองค์กรในการสนับสนุน การดูแลโดยแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์

แผนภูมิที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการภาระการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

สุขภาพกายและอารมณ์ของผู้ดูแลมีผลกระทบต่อผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมด้วยเช่นกัน ถ้าผู้ดูแลมีอารมณ์เครียด หงุดหงิด รีบเร่งใจร้อน ผู้ป่วยจะสามารถรับรู้ความรู้สึกนั้น ๆ ได้ และอาจแสดงอาการหงุดหงิด ต่อต้านไม่ร่วมมือหรือเกิดปฏิกิริยาการตอบโต้ได้ ดังนั้นควรปฏิบัติตัวดังนี้

  • หาเวลาพักผ่อนให้ตัวเอง สิ่งนี้จัดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ดูแลเองและผู้ป่วยให้ผู้ดูแลได้พักมีเวลาส่วนตัวในการพักผ่อนและทำธุระส่วนตัว ถ้าเป็นไปได้ผู้ดูแลควรมีเวลาพักผ่อนที่ไม่ต้องดูแลผู้ป่วยน้อย 1 วันต่อสัปดาห์
  • พูดคุยกับเพื่อน ท่านควรจะยังคบ ติดต่อกับเพื่อนฝูง และยังเข้าสังคมอยู่ เพื่อนที่สนิทอาจช่วยให้คำปลอบประโลม หรือคำแนะนำที่ดี ๆ แก่ผู้ดูแลได้
  • หาสิ่งบันเทิงให้กับตัวท่านเอง เช่น ซื้อของขวัญให้กับตนเอง ไปดูภาพยนตร์ที่ชอบ ไปเดินซื้อของ ไปเที่ยวในที่ที่ชอบ
  • พึงตระหนักถึงสัญญาณเตือน ว่าท่านอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับตนเอง เช่น เริ่มดื่มเหล้ามากขึ้น กินยาคลายเครียดมากขึ้น ร้องไห้ คิดว่าทุกอย่างหนักเกินที่ท่านจะรับไว้ได้ ตื่นเต้น ตกใจง่าย คิดอยากทำร้ายตนเอง ถ้าหากมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น ท่านควรรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่สามารถให้คำแนะนำแก้ไขให้แก่ท่านได้
  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ไม่อายที่จะปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์เกี่ยวกับปัญหาที่ท่านมีเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้น
  • เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วย สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เนื่องจากท่านจะได้มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม ปัญหาที่ท่านอาจประสบได้ในอนาคตและแนวทางการแก้ไขโดยท่านจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ดูและผู้ป่วยท่านอื่น ที่อาจมีกลวิธีในการแก้ไขปัญหาเดียว และมีความเข้าใจในปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วย
  • หมั่นดูแลสุขภาพของตัวท่านเองเป็นประจำ ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี และถ้ามีโรคประจำตัวก็ควรให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "รู้จริงและเข้าใจ สุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม" โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระบบประสาท และภาวะสมองเสื่อม ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ "สุขภาพดีสมใจ ในวัยสูงอายุ" จากสำนักพิมพ์ซีเอ็ด


ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

โรคสมองเสื่อมมีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคความจำเสื่อมเกิดจากสาเหตุใดค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่