สมองเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงตามวัย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 11, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองที่ถือว่าเป็นปกติ ได้แก่

 • ความไวในการคิด การประสานความคิดและการกระทำช้าลง
 • ความจำเป็นต่อสิ่งที่เพิ่งรับรู้ ถ้าถามซ้ำทันทีเลยจะยังตอบได้ไม่เปลี่ยนแปลง
 • ความจำระยะสั้นเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ อาจลดลงเล็กน้อย
 • ความจำเรื่องทั่วไปและความรู้รอบตัวไม่เปลี่ยนแปลง จนอายุ 70 ปีความจำอาจลดลงเล็กน้อย
 • จำเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตประจำวันได้ลดลง
 • ความจำที่เกี่ยวกับทักษะ เช่น เคยซ่อมอุปกรณ์ได้ เคยใช้เครื่องซักผ้า ใช้ไมโครเวฟ ปั่นจักรยานได้ ความจำในการทำกิจกรรมเหล่านี้อาจลดลงเล็กน้อย
 • ความจำระยะยาวในเรื่องที่เกิดมานานแล้ว ไม่เปลี่ยนแปลง
 • หากจำบางอย่างไม่ได้ แต่จะยังระลึกเองได้เมื่อเวลาผ่านไปหรือระลึกได้เมื่อมีการใบ้
 • ความสามารถในการตัดสินใจ และการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันลดลง
 • อาจเริ่มมีปัญหาในการนึกคำพูดเล็กน้อย และอาจเรียกชื่อคนที่ไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานไม่ออก
 • สิ่งที่ลืมไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน การดำเนินชีวิต การประกอบกิจวัตรประจำวัน
 • สูญเสียความจำระยะสั้น จำได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้ว ส่วนเรื่องที่เพิ่งเกิดมักจำไม่ได้ พูด หรือถามซ้ำเรื่องเดิม เพราะจำไม่ได้ จนมีผลต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันหรือการทำงาน
 • ทำกิจกรรมที่คุ้นเคยได้ยากลำบากขึ้น
 • มีปัญหาด้านภาษา เช่น นึกชื่อคนที่คุ้นเคยหรือสิ่งของไม่ออก ฟังแล้วเข้าใจอะไรยากขึ้น พูดน้อยลง ผิดไวยากรณ์
 • สับสนทิศทาง สถานที่ เวลา
 • การตัดสินใจไม่ดีเหมือนแต่ก่อน
 • คิดแบบนามธรรมไม่ได้
 • หาของที่วางไม่พบ
 • มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและอารมณ์ เช่น หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว หวาดระแวง เห็นภาพหลอน ซึมเศร้า เฉยเมย หากเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุมากแล้วต้องระวังว่า อาจเป็นอาการหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม
 • มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ
 • สูญเสียการคิดค้น ริเริ่มสิ่งต่าง ๆ

สังเกตอย่างไรว่าน่าจะสมองเสื่อม

อาการเริ่มแรกมักเป็นการลืมเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ ๆ ไม่นาน ในขณะที่ความจำเรื่องเก่า ๆ ใน

อดีตจะยังดีอยู่ ผู้ป่วยอาจถามซ้ำเรื่องที่เพิ่งบอกไปหรือพูดซ้ำเรื่องที่เพิ่งเล่าให้ฟัง นอกจากนั้นยังอาจมีอาการอื่น ๆ เช่น วางของไว้แล้วลืม ทำสิ่งที่เคยทำประจำไม่ได้ สับสนเรื่องวัน เวลา สถานที่ นึกคำพูดไม่ค่อยออกหรือใช้คำผิด ๆ มีอารมณ์ พฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การตัดสินใจแย่ลง ไม่สามารถมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ อาการต่าง ๆ เหล่านี้จะค่อยเริ่มเปลี่ยนแปลง จนทำให้เกิดปัญหาต่อการทำงานและกิจวัตรประจำวัน ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นกับระดับความสามารถเดิม การศึกษาและหน้าที่เดิมของผู้ป่วย รวมถึงความช่างสังเกตและเอาใจใส่ของญาติด้วย

10 อาการเตือนของโรคอัลไซเมอร์

อาการหนึ่งที่หากเกิดขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ อาจจำเป็นต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยมีภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ นั่นคือ ปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมปัญหาพฤติกรรมในช่วงแรกที่อาจทำให้สงสัยว่าเริ่มมีปัญหาสมองเสื่อมได้แก่

 • ขี้ระแวง สงสัยมากผิดสังเกต กลัวคนอื่น
 • ไม่สามารถจะทำงานได้สำเร็จลุล่วงเหมือนแต่ก่อน
 • ความรับผิดชอบต่องานในครอบครัว ที่ทำงาน หรืองานสังคมลดลง
 • อารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่ายมากผิดสังเกต ไม่มีเหตุผล
 • มีอาการซึมเศร้า
 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่ดื่ม
 • เข้าใจผิดหรือหลงผิดในเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้น

ขาดความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล

สำหรับอาการที่เกิดจากความจำไม่ดี ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของโรค ได้แก่

 • การดูแลความสะอาดส่วนตัวลดลง
 • การแต่งตัวผิดไปจากเดิม แต่งตัวแปลก ๆ หรือการดูแลความสวยงามเปลี่ยนไป
 • ความสามารถในการทำกิจวัตรต่าง ๆ ลดลง ในช่วงแรกจะเสียความสามารถในการทำงานก่อน
 • ไม่สามารถจะบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ หรือใบค่าใช้จ่ายได้
 • ไม่ค่อยอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวเหมือนเก่า
 • นอนอยู่บนเตียงมากขึ้นโดยไม่มีเหตุผล
 • ลืมปิดเตาแก๊ส เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การนอนหลับเปลี่ยนแปลงไป
 • เริ่มมีการสะสมของ เช่นขวดน้ำ ทั้งที่ไม่เคยสะสม

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "รู้จริงและเข้าใจ สุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม" โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระบบประสาท และภาวะสมองเสื่อม ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ "สุขภาพดีสมใจ ในวัยสูงอายุ" จากสำนักพิมพ์ซีเอ็ด

 

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

โรคสมองเสื่อมมีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคความจำเสื่อมเกิดจากสาเหตุใดค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่