สมองเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงตามวัย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 11, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองที่ถือว่าเป็นปกติ ได้แก่

 • ความไวในการคิด การประสานความคิดและการกระทำช้าลง
 • ความจำเป็นต่อสิ่งที่เพิ่งรับรู้ ถ้าถามซ้ำทันทีเลยจะยังตอบได้ไม่เปลี่ยนแปลง
 • ความจำระยะสั้นเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ อาจลดลงเล็กน้อย
 • ความจำเรื่องทั่วไปและความรู้รอบตัวไม่เปลี่ยนแปลง จนอายุ 70 ปีความจำอาจลดลงเล็กน้อย
 • จำเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตประจำวันได้ลดลง
 • ความจำที่เกี่ยวกับทักษะ เช่น เคยซ่อมอุปกรณ์ได้ เคยใช้เครื่องซักผ้า ใช้ไมโครเวฟ ปั่นจักรยานได้ ความจำในการทำกิจกรรมเหล่านี้อาจลดลงเล็กน้อย
 • ความจำระยะยาวในเรื่องที่เกิดมานานแล้ว ไม่เปลี่ยนแปลง
 • หากจำบางอย่างไม่ได้ แต่จะยังระลึกเองได้เมื่อเวลาผ่านไปหรือระลึกได้เมื่อมีการใบ้
 • ความสามารถในการตัดสินใจ และการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันลดลง
 • อาจเริ่มมีปัญหาในการนึกคำพูดเล็กน้อย และอาจเรียกชื่อคนที่ไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานไม่ออก
 • สิ่งที่ลืมไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน การดำเนินชีวิต การประกอบกิจวัตรประจำวัน
 • สูญเสียความจำระยะสั้น จำได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้ว ส่วนเรื่องที่เพิ่งเกิดมักจำไม่ได้ พูด หรือถามซ้ำเรื่องเดิม เพราะจำไม่ได้ จนมีผลต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันหรือการทำงาน
 • ทำกิจกรรมที่คุ้นเคยได้ยากลำบากขึ้น
 • มีปัญหาด้านภาษา เช่น นึกชื่อคนที่คุ้นเคยหรือสิ่งของไม่ออก ฟังแล้วเข้าใจอะไรยากขึ้น พูดน้อยลง ผิดไวยากรณ์
 • สับสนทิศทาง สถานที่ เวลา
 • การตัดสินใจไม่ดีเหมือนแต่ก่อน
 • คิดแบบนามธรรมไม่ได้
 • หาของที่วางไม่พบ
 • มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและอารมณ์ เช่น หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว หวาดระแวง เห็นภาพหลอน ซึมเศร้า เฉยเมย หากเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุมากแล้วต้องระวังว่า อาจเป็นอาการหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม
 • มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ
 • สูญเสียการคิดค้น ริเริ่มสิ่งต่าง ๆ

สังเกตอย่างไรว่าน่าจะสมองเสื่อม

อาการเริ่มแรกมักเป็นการลืมเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ ๆ ไม่นาน ในขณะที่ความจำเรื่องเก่า ๆ ใน

อดีตจะยังดีอยู่ ผู้ป่วยอาจถามซ้ำเรื่องที่เพิ่งบอกไปหรือพูดซ้ำเรื่องที่เพิ่งเล่าให้ฟัง นอกจากนั้นยังอาจมีอาการอื่น ๆ เช่น วางของไว้แล้วลืม ทำสิ่งที่เคยทำประจำไม่ได้ สับสนเรื่องวัน เวลา สถานที่ นึกคำพูดไม่ค่อยออกหรือใช้คำผิด ๆ มีอารมณ์ พฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การตัดสินใจแย่ลง ไม่สามารถมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ อาการต่าง ๆ เหล่านี้จะค่อยเริ่มเปลี่ยนแปลง จนทำให้เกิดปัญหาต่อการทำงานและกิจวัตรประจำวัน ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นกับระดับความสามารถเดิม การศึกษาและหน้าที่เดิมของผู้ป่วย รวมถึงความช่างสังเกตและเอาใจใส่ของญาติด้วย

10 อาการเตือนของโรคอัลไซเมอร์

อาการหนึ่งที่หากเกิดขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ อาจจำเป็นต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยมีภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ นั่นคือ ปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมปัญหาพฤติกรรมในช่วงแรกที่อาจทำให้สงสัยว่าเริ่มมีปัญหาสมองเสื่อมได้แก่

 • ขี้ระแวง สงสัยมากผิดสังเกต กลัวคนอื่น
 • ไม่สามารถจะทำงานได้สำเร็จลุล่วงเหมือนแต่ก่อน
 • ความรับผิดชอบต่องานในครอบครัว ที่ทำงาน หรืองานสังคมลดลง
 • อารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่ายมากผิดสังเกต ไม่มีเหตุผล
 • มีอาการซึมเศร้า
 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่ดื่ม
 • เข้าใจผิดหรือหลงผิดในเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้น

ขาดความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล

สำหรับอาการที่เกิดจากความจำไม่ดี ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของโรค ได้แก่

 • การดูแลความสะอาดส่วนตัวลดลง
 • การแต่งตัวผิดไปจากเดิม แต่งตัวแปลก ๆ หรือการดูแลความสวยงามเปลี่ยนไป
 • ความสามารถในการทำกิจวัตรต่าง ๆ ลดลง ในช่วงแรกจะเสียความสามารถในการทำงานก่อน
 • ไม่สามารถจะบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ หรือใบค่าใช้จ่ายได้
 • ไม่ค่อยอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวเหมือนเก่า
 • นอนอยู่บนเตียงมากขึ้นโดยไม่มีเหตุผล
 • ลืมปิดเตาแก๊ส เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การนอนหลับเปลี่ยนแปลงไป
 • เริ่มมีการสะสมของ เช่นขวดน้ำ ทั้งที่ไม่เคยสะสม

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "รู้จริงและเข้าใจ สุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม" โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระบบประสาท และภาวะสมองเสื่อม ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ "สุขภาพดีสมใจ ในวัยสูงอายุ" จากสำนักพิมพ์ซีเอ็ด

 

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

โรคสมองเสื่อมมีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคความจำเสื่อมเกิดจากสาเหตุใดค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่