Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

ภาวะบกพร่องทอรีนในแมว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,383,660 คน

กรดอะมิโนที่จำเป็นและขาดไม่ได้ คือ กลุ่มกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ ทำให้ต้องได้รับผ่านการกินเข้าไปเท่านั้น ทอรีนเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนที่ถูกพบว่ามีบทบาทสำคัญในโภชนาการของแมว การขาดกรดอะมิโนชนิดนี้จะส่งผลให้ร่างกายมีปฏิกิริยาสะท้อนอย่างรุนแรง เช่น จักษุพิการและฟันผุ ด้วยเหตุนี้อาหารแมวส่วนมากจึงเพิ่มเติมทอรีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลงไปในอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะบกพร่องทอรีนในแมวที่ถูกปล่อยให้ขาดสารอาหาร

การบกพร่องกรดอะมิโนทอรีนในแมว

กรดอะมิโนเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของโปรตีนและเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย ซึ่งมีประมาณ 20 ชนิด

กรดอะมิโนที่จำเป็นแก่ร่างกาย ได้แก่ กรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้ หรือสังเคราะห์ได้แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น ทอรีนเป็นหนึ่งในประเภทนี้ และถูกพบว่าเป็นกรดอะมิโนที่มีบทบาทที่สำคัญในอาหารของแมว  การขาดกรดอะมิโนส่งผลให้มีปฏิกิริยาสะท้อนต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง เช่น ตาบอดหรือฟันผุ และอื่น ๆ ด้วยเหตุผลนี้ อาหารแมวทั้งหมดจะเสริมด้วยทอรีนเพื่อหลีกเลี่ยงการบกพร่องสารอาหาร เพื่อที่อาการจะเกิดขึ้นได้ยากสืบเนื่องจากภาวะขาดสารอาหาร

อย่างไรก็ตาม แมวบางตัวอาจจะมีการบกพร่องทอรีนเกี่ยวเนื่องมาจากโรคบางโรค และต้องการทอรีนเพิ่มลงไปในโภชนาการ เนื่องจากเราได้ให้กินอาหารที่ปรุงสุกในบ้าน รวมไปถึงโภชนาการผักหรือเนื้อต้ม ซึ่งส่งผลให้แมวมีความเสี่ยงสูงต่อการบกพร่องทอรีน

ทอรีนความเข้มข้นสูงจะถูกส่งผ่านให้กระจายไปทั่วร่างกายในเนื้อเยื่อต่าง ๆ เช่น ผังกล้ามเนื้อหัวใจ ในเรตินาของตา และสมอง หน้าที่ที่แท้จริงของทอรีนในเนื้อเยื่อเหล่านี้นั้นยากที่จะอธิบาย แต่เป็นที่รู้กันว่าการบกพร่องทอรีนสามารถนำไปสู่การตาบอดและหัวใจล้มเหลวเนื่องจากการขยายตัวของหัวใจ (โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมแบบพองโต) การทดแทนสภาวะนี้โดยมากแล้วจะแก้ไขได้เกือบทั้งหมดหรือบางส่วน

อาการที่พบ

ไม่มีอาการที่ระบุเจาะจงเกี่ยวเนื่องกับการบกพร่องทอรีน อย่างไรก็ตาม ภาวะบกพร่องทอรีนเป็นสาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมแบบพองโต อาการมักจะพบได้เช่นเดียวกันกับอาการของโรคนี้

สาเหตุ

  • การขาดทอรีนอาจเนื่องมาจากการได้กินอาหารที่ปรุงในบ้าน ที่มีทอรีนต่ำ
  • กินไม่เพียงพอที่จะได้รับทอรีนตามที่ร่างกายต้องการ

การวินิจฉัยโรค

สัตวแพทย์จะทำการซักประวัติทางสุขภาพของแมวทั้งหมด รวมไปถึงประวัติของอาการและอาหารปกติที่แมวของคุณกิน หลังจากได้รับประวัติ สัตวแพทย์จะทำการตรวจ

ร่างกายแมวของคุณทั้งหมด ช่วงระหว่างการตรวจ การเข้าพบสัตวแพทย์เป็นประจำจะช่วยตรวจสอบการทำงานของหัวใจของแมวของคุณ

การทดสอบในห้องทดลองที่จะทำเป็นประจำคือ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดรวมถึงการแปลผลทางเคมีของเลือด การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจเพื่อบอกถึงความสมดุลของเกลือแร่ในเลือด และการตรวจปัสสาวะ ผลของการทดสอบเหล่านี้จะถูกพบว่าเป็นปกติเสียส่วนมาก นอกจากจะมีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ซึ่งเห็นผลชัดเจนขึ้นมา สัตวแพทย์จะส่งตัวอย่างผลเลือดไปยังห้องทดลองเพื่อการประเมินระดับทอรีนในเลือด ระดับทอรีนที่ต่ำจะบ่งบอกถึงภาวะการขาดทอรีน

ถ้าตรวจพบว่าแมวมีโรคหัวใจ จะมีการเอ็กซเรย์หัวใจ การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ เพื่อเป็นตัววัดและประเมินความรุนแรงของโรค เมื่อเรตินาของดวงตามีความเข้มข้นของทอรีนสูง จะพบว่ามีการเสื่อมของเรตินาในตาของแมวที่มีทอรีนต่ำ ดังนั้น สัตวแพทย์ของคุณจะทำการตรวจสอบสายตาว่ามีการเสื่อมของเรตินาหรือไม่

การรักษา

การให้อาหารเสริมทอรีน คือ การรักษาแมวที่ประสบปัญหาภาวะบกพร่องทอรีน ในแมวบางตัว อาจจะต้องมีการให้อาหารเสริมทอรีนตลอดทั้งชีวิตเพื่อป้องกันการกลับมาของภาวะนี้อีก นั่นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะนี้และความสามารถของแมวที่จะรักษาระดับของทอรีนเมื่อได้กลืนกินมันเข้าไป สำหรับแมวบางตัว อาจหยุดไม่ให้กินทอรีนเมื่อภาวะได้ยุติลงแล้ว

การบริหารและการใช้ชีวิต

ในระยะเวลาของการรักษา แมวจะต้องได้รับการพยาบาลดูแลที่ดี กินยาปริมาณและเวลาตามคำสั่งแพทย์เพื่อหลีกเลี่ยงอาการที่อาจจะแย่ลง แมวจะต้องได้รับการพักผ่อนในสภาพแวดล้อมที่ไร้ความเครียด ไม่พลุกพล่านกับผู้คนในบ้าน

ต้องมีการตรวจสอบร่างกายอย่างเป็นประจำเพื่อจับตาดูการตอบสนองของการรักษาและเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายรักษาระดับของทอรีนให้คงที่ ส่วนมากแล้วจะพบการพัฒนาไปในทางที่ดีในแมวส่วนมาก แต่บางตัวก็อาจจะตอบรับได้ไม่ดีกับอาหารเสริมทอรีน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามสัตวแพทย์ที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม