ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
Istock 820495452 %281%29

น้ำหนักคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

กลุ่มสาระวิชา

น้ำหนักคะแนน

เงื่อนไข

O-NET 0%

วิทยาศาสตร์

-

• หากมีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวิชา จะคิดเพียง 5 กลุ่มสาระวิชานี้เท่านั้น

• สำหรับผู้สมัครที่จะสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 จะต้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 และคะแนนร่วมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60*

 

คณิตศาสตร์

-

 

 

ภาษาอังกฤษ

-

 

 

ภาษาไทย

-

 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-

 

วิชาสามัญ 70 % จัดสอบโดย สทศ.

วิทยาศาสตร์

(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

40%

ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มวิชา

 

คณิตศาสตร์1

20%

 

 

ภาษาอังกฤษ

20%

 

 

ภาษาไทย

10%

 

 

สังคมศึกษา

10%

 

วิชาเฉพาะ 30%

1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม (ใช้คะแนนที่สอบในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เท่านั้น)

 

 

 

สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถเข้าสอบและนำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 มาแสดงได้ เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ ระบบรับตรงของ กสพท. สงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะนำผลการเรียนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของผู้สมัครที่ผ่านการสอบ O-NET

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่