ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559

น้ำหนักคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

กลุ่มสาระวิชา

น้ำหนักคะแนน

เงื่อนไข

O-NET 0%

วิทยาศาสตร์

-

• หากมีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวิชา จะคิดเพียง 5 กลุ่มสาระวิชานี้เท่านั้น

• สำหรับผู้สมัครที่จะสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 จะต้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 และคะแนนร่วมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60*

 

คณิตศาสตร์

-

 

 

ภาษาอังกฤษ

-

 

 

ภาษาไทย

-

 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-

 

วิชาสามัญ 70 % จัดสอบโดย สทศ.

วิทยาศาสตร์

(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

40%

ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มวิชา

 

คณิตศาสตร์1

20%

 

 

ภาษาอังกฤษ

20%

 

 

ภาษาไทย

10%

 

 

สังคมศึกษา

10%

 

วิชาเฉพาะ 30%

1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม (ใช้คะแนนที่สอบในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เท่านั้น)

 

 

 

สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถเข้าสอบและนำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 มาแสดงได้ เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ ระบบรับตรงของ กสพท. สงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะนำผลการเรียนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของผู้สมัครที่ผ่านการสอบ O-NET

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่