ยา

ยาแก้ไอและยาแก้หวัด เป็นสารเสพติดด้วยหรือ? Cough & Cold Medicine Abuse

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ยาแก้ไอและยาแก้หวัด เป็นสารเสพติดด้วยหรือ? Cough & Cold Medicine Abuse

สาร DXM ในยาแก้ไอและยาแก้หวัด สามารถทำให้คุณมีความรู้สึกเคลิบเคลิ้มและหลุดลอยได้ และเนื่องจากยาเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายยา จึงมีความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงหากมีการใช้ยาเกินขนาด ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้จักยาเหล่านี้มากขึ้น

เหตุใดจึงมีคนใช้ยาแก้ไอและยาแก้หวัดเพื่อให้เกิดอาการมึนเมา

มีสารเคมีชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของยาแก้ไอและยาแก้หวัดเรียกว่า Dextromethorphan (DXM) ซึ่งออกฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการไอ หากผู้ป่วยใช้ DXM เกินขนาดจะทำให้มีอาการประสาทหลอนและรู้สึกหลุดลอยไม่มีสติ นอกจากนี้ DXM ยังออกฤทธิ์กดประสาทที่ส่งผลต่อสมองและระบบที่ควบคุมระบบทางเดินหายใจและหัวใจ ยาที่มีส่วนประกอบของ DXM มักจะผลิตออกมาในรูปแบบของ ยาน้ำแก้ไอรสหวาน แบบผง หรือแบบแคปซูลที่เป็น DXM บริสุทธิ์

ผลข้างเคียงระยะสั้น

การใช้ DXM ในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้มีอาการประสาทหลอนและหลุดลอยเช่นเดียวกับอาการของการเสพยาเคและพีซีพี เมื่อกินยาไปแล้วอาการข้างเคียงจะยังเกิดขึ้นอยู่นานถึง 6 ชั่วโมง นอกจากนี้ DXM ยังทำให้ผู้ใช้มีปัญหาในการควบคุมกล้ามเนื้อแขนขา เกิดภาพเบลอ พูดจาเลอะเลือน เวียนศีรษะ และกระบวนการคิด/การตัดสินใจไม่สมบูรณ์

ผลข้างเคียงระยะสั้นอื่นๆ ดังนี้

  • มีอาการหวาดระแวงและรู้สึกสับสน
  • เหงื่อออกมากผิดปกติ
  • คลื่นไส้อาเจียน (หากกินยาแก้ไอแบบน้ำหวานในปริมาณมากเกินขนาดจะทำให้อาเจียนได้)
  • ปวดท้อง
  • หัวใจเต้นผิดปกติและเกิดภาวะความดันโลหิตสูง
  • รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอ
  • ผิวแห้งและคัน ผิวหน้าเป็นผื่นแดง

หลายคนเข้าใจว่า DXM นั้นเป็นยาที่ปลอดภัยเพราะมีจำหน่ายทั่วไปตามร้านขายยา แต่การใช้ยาเกินขนาดจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ เช่น สูญเสียการรับรู้ ชัก สมองถูกทำลาย และอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด และผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งจากการใช้ DXM คือ อาการ hyperthermia ที่จะทำให้ผู้ใช้ยามีไข้สูงมาก หากเกิดอาการในสภาพอากาศร้อนหรือเมื่อร่างกายกำลังใช้พลังงานอย่างหนักและออกแรงมาก เช่น เต้นในสถานบันเทิงที่มีผู้คนแออัด DXM จะทำให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลต่อสมอง และเป็นลมหมดสติ จนอาจทำให้เสียชีวิตในที่สุด

ผลข้างเคียงระยะยาว

แม้อาการติดยา DXM จะไม่ได้แสดงออกมากนักทางด้านร่างกาย แต่ผู้เสพจะมีอาการทางอารมณ์ที่แสดงออกมาให้เห็นชัดเจนว่ากำลังเสพติด DXM อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีนักวิจัยท่านใดสามารถยืนยันได้เกี่ยวกับผลกระทบข้างเคียงระยะยาวจากการเสพยา แต่การสังเกตจากผู้ป่วยติด DXM พวกเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้และการรับรู้หรือมีอาการความจำเสื่อมหากเสพยามาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ผู้ที่เคยเสพยาชนิดนี้ยังบอกด้วยว่าพวกเขามีอาการหวาดระแวงและซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้ใช้ยาแล้วก็ตาม

การใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้หัวใจและอวัยวะภายในเสื่อมและถูกทำลาย ทั้งยังทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ชีพจรเต้นเร็ว และมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ

ปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา

การใช้ DXM เกินขนาดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะหากยามาในรูปแบบผงแป้ง หากคุณใช้ยาเกินขนาดจะมีอาการชักเนื่องจากสมองถูกทำลายและอาจเสียชีวิตได้

คุณจะเห็นว่าบนฉลากยาแก้ไอหรือยาแก้หวัดจะมีคำเตือนแจ้งไว้ว่า ยานี้ทำให้ง่วงซึมไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เห็นได้ชัดว่า หากมีการใช้ DXM ในปริมาณที่มากเกินไป จะทำให้ผู้ใช้มีสมรรถนะทางด้านร่างกายลดลงและอาจอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

ยาที่มีส่วนประกอบของ DXM มักมีสารประกอบของยาตัวอื่นๆ ด้วย เช่น ยาแก้ปวดหรือยาแก้แพ้ โดยยาแก้หวัดส่วนใหญ่มักมีส่วนประกอบของพาราเซตามอลที่ช่วยบรรเทาอาการปวด ส่งผลให้ผู้ใช้ยาเสี่ยงต่อการเกิดปัญหากับตับหรือเกิดอาการตับวายหากใช้ยาเกินขนาด

การใช้ยาแก้หวัดเพื่อให้เกิดอาการมึนเมาแบบยาเสพติดนั้น ผู้เสพอาจไม่ได้สังเกตว่าพวกเขามีการใช้ยาในปริมาณที่มากน้อยเพียงใดหรืออาจใช้ยาเสพติดอื่นๆ และมีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย โดยพฤติกรรมเหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ยาแก้หวัดร่วมกับการเสพ MDMA จะทำให้เกิดภาวะตัวร้อนจัดส่งผลต่อการทำงานของสมอง เกิดอาการชัก หมดสติ และทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด

หากติดแล้วจะเลิกอย่างไร

เนื่องจาก DXM สามารถหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก ทำให้ผู้ใช้ยาอาจมีอาการติดยาได้ง่ายมาก และเมื่อต้องการหยุดยาพวกเขาจะมีอาการซึมเศร้าและนอนไม่หลับ หากคุณพบว่าคุณเองหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเสพติด DXM อยู่ แนะนำให้บอกผู้ปกครองว่าคุณกำลังมีพฤติกรรมดังกล่าวเพราะพวกเขาจะช่วยคุณได้โดยเริ่มจากการจัดการกับตู้ยาที่บ้านโดยนำยาที่มีส่วนประกอบของ DXM ทิ้งให้หมด จากนั้นปรึกษาแพทย์หรือนักบำบัดเพื่อร่วมกลุ่มบำบัดจะช่วยให้คุณเลิกยาได้ง่ายขึ้น

หลีกเลี่ยงการใช้ DXM

พบว่าหลายคนมีการซื้อยาแก้ไอหรือยาแก้หวัดเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งมีโอกาสสูงที่คนในครอบครัวจะใช้พวกมันเพื่อเสพ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเสี่ยงและเป็นอันตราย โดยเฉพาะเมื่อพวกเขามีการใช้ยาร่วมกับการใช้สารเสพติดอื่นๆ แต่ใครจะเชื่อว่า ยาที่หาซื้อได้ง่ายๆ ตามร้านขายยาจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายและสมองได้หากมีการใช้เกินขนาดหรือใช้ร่วมกับยาเสพติดอื่นๆ นอกจากนี้ การใช้ DXM บริสุทธิ์ยังส่งผลเสียได้เช่นกัน เพราะคุณจะไม่มีทางทราบได้เลยว่ายาเหล่านั้นบริสุทธิ์จริงหรือไม่ ซึ่งอาจมีใครสักคนชักชวนให้คุณลองในงานเลี้ยงสังสรรค์หรือตามสถานบันเทิง ดังนั้น เมื่อคุณไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรคุณจึงต้องปฏิเสธเพราะมันเสี่ยงและอันตรายเกินไปที่จะลอง ทางที่ดีใช้ยาเมื่อจำเป็นหรือเมื่อคุณป่วยและใช้ในปริมาณที่ฉลากแนะนำจึงจะดีและปลอดภัยที่สุด

ที่มาของข้อมูล http://kidshealth.org/en/teens/dxm.html

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่