Controloc (คอนโทรลลอก) - ยารักษาหลอดอาหารอักเสบจากโรคกรดไหลย้อน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ส.ค. 7, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 468,451 คน

บทนำ

คอนโทรลลอก เป็นชื่อการค้าของยาที่มีตัวยาสำคัญ คือ แพนโทพราโซล (Pantoprazole) ผลิตโดยบริษัท ทาเคดะ (Takeda) แพนโทพราโซลเป็นยาที่ใช้รักษาหลอดอาหารอักเสบจากโรคกรดไหลย้อน ในระยะสั้น ใช้เป็นยาควบคุมอาการหลอดอาหารอักเสบ และในภาวะที่มีการหลั่งของกรดมากเกิน เช่น กลุ่มอาการ Zollinger-Ellison โดยแพนโทพราโซลเป็นยาในกลุ่ม proton pump inhibitor (PPI) ซึ่งมีกลไกในการยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร โดยออกฤทธิ์ที่ parietal cell แพนโทพราโซลถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ Byk Gulden วางจำหน่ายในท้องตลาดครั้งแรก ในปีค.ศ. 1994 ในประเทศเยอรมันนี ได้รับการรับรองจากองค์อาการอาหารและยาในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2000 ภายใต้ชื่อการค้าโพรโทนิกซ์ (Protonix) และวางจำหน่ายในรูปแบบยาสามัญในปีค.ศ. 2010

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Controloc ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

  • ข้อบ่งใช้สำหรับหลอดอาหารอักเสบที่เกิดจากกรดไหลย้อน ระดับความรุนแรงปานกลางและระดับรุนแรง
  • ข้อบ่งใช้สำหรับโรคกรดไหลย้อน และอาการของโรคกรดไหลย้อน (ได้แก่ อาการแสบยอดอก กรดไหลย้อน กลืนลำบาก)
  • ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคหลอดอาหารอักเสบที่เกิดจากกรดไหลย้อน
  • ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อ Helicobactor pylori
  • ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร จากการใช้ยากลุ่ม NSAID ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จำเป็นต้องใช้ยากลุ่ม NSAID ในการรักษาตาเนื่องเป็นระยะเวลานาน
  • ข้อบ่งใช้สำหรับการควบคุมอาการ zollinger-ellison syndrome ในระยะยาว และพยาธิสภาพที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งกรดมากเกิน

กลไกการออกฤทธิ์ของยาControloc

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือคอนโทรลลอก มีตัวยาสำคัญคือ แพนโทพราโซล (pantoprazole) เป็นโครงสร้างในกลุ่มเบนซิมิดาโซล (benzimidazole) ยับยั้งการหลั่งกรดที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มยับยั้งโปรตอนปั๊ม (proton pump inhibitor) ยาขัดขวางการหลั่งกรดในขั้นตอนสุดท้าย โดยเข้ายับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงกับเอนไซม์โปรตอน / โพแทสเซียม เอทีพีเอส (H+/K+ ATPase) ที่เป็นเอนไซม์อยู่บน parietal cell ในกระเพาะอาหาร กรดที่หลั่งทั้งในภาวะปกติและในภาวะถูกกระตุ้นจึงถูกยับยั้งไม่ให้เกิดการหลั่ง

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

ข้อบ่งใช้ของยา Controloc

ข้อบ่งใช้สำหรับหลอดอาหารอักเสบที่เกิดจากกรดไหลย้อน ระดับความรุนแรงปานกลางและระดับรุนแรง ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี ขนาด 40 มิลลิกรัมต่อวัน อาจเพิ่มขนาดยาได้เป็น 80 มิลลิกรัมต่อวัน ข้อบ่งใช้สำหรับโรคกรดไหลย้อน และอาการของโรคกรดไหลย้อน (ได้แก่ อาการแสบยอดอก กรดไหลย้อน กลืนลำบาก) ระดับความรุนแรงปานกลาง ขนาด 20 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์เพื่อบรรเทาอาการ ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคหลอดอาหารอักเสบที่เกิดจากกรดไหลย้อน ขนาด 20 มิลลิกรัมต่อวัน อาจเพิ่มขนาดยาเป็น 40 มิลลิกรัมต่อวันหากมีการกลับมาเป็นซ้ำ หลังจากนั้นลดขนาดยาเหลือ 20 มิลลิกรัม ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อ Helicobactor pylori ใช้ยา controlocขนาด 40 มิลลิกรัม ยา amoxicillin ขนาด 1 กรัม และยา clarithromycin ขนาด 500 มิลลิกรัม รับประทานวันละสองครั้ง หรือ ใช้ยา controlocขนาด 40 มิลลิกรัม ยา metronidazole ขนาด 400 มิลลิกรัม และยา clarithromycin ขนาด 500 มิลลิกรัม รับประทานวันละสองครั้ง หรือ ใช้ยา controlocขนาด 40 มิลลิกรัม ยา amoxicillin ขนาด 1 กรัม และยา metronidazole ขนาด 400 มิลลิกรัม ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร จากการใช้ยากลุ่ม NSAID ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จำเป็นต้องใช้ยากลุ่ม NSAID ในการรักษาตาเนื่องเป็นระยะเวลานาน ยามนรูปแบบยารับประทาน ขนาด 20 มิลลิกรัมต่อวัน ข้อบ่งใช้สำหรับการควบคุมอาการ zollinger-ellison syndrome ในระยะยาว และพยาธิสภาพที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งกรดมากเกิน ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัมต่อวัน หลัวจากนั้น อาจปรับขนาดยาได้ตามการตรวจวัดปริมาณการหลั่งกรด ขนาดยาสูงกว่า 80 มิลลิกรัมต่อวัน ควรแบ่งให้ยาเป็นสองครั้งการใช้ยาในขนาดสูงกว่า 160 มิลลิกรัมชั่วคราว อาจสามารถใช้ได้ แต่ต้องไม่ใช้เป็นระยะเวลานาน

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Controloc

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Controloc

- ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการแพ้ยานี้ - ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาริลดิวิรีน (rilpivirine) อะซาทานาเวีย (azatanavir) เนลฟินาเวีย (nelfinavir) - ห้ามใช้ยานี้ในสตรีให้นมบุตร - ตรวจมะเร็งกระเพาะอาหารก่อนการใช้ยา - ระวังการใช้อาหารเสริมที่มีสังกะสีเป็นส่วนประกอบในระหว่างเข้ารับการรักษาโดยการให้ยาผ่านหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มขาดธาตุสังกะสี - ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาControloc

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ เพิ่มโอกาสในการเกิดอาการท้องเสียจากการติดเชื้อ Clostridium difficile ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ปวดข้อ นอนไม่หลับ คัดจมูก การใช้ยาเป็นระยะเวลานานอาจนำไปสู่การเกิดกระเพาะอักเสบเรื้อรังชนิดที่เยื่อบุกระเพาะมีลักษณะบางลง ภาวะระดับแมกนีเซียมในเลือดต่ำ ยานี้ส่งผลต่อการดูดซึมวิตามินบี 12 เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดกระดูกร้าวจากโรคกระดูกพรุน อาการอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงได้แก่การแพ้ยาแบบ Steven Johnson syndrome การแพ้ยาแบบ anaphylaxis

ข้อมูลการใช้ยา Controloc ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category B คือยาค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

ข้อมูลการเก็บรักษายา Controloc

เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

  • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
  • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
  • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
  • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์