การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในอดีต

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ค. 1, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในวงกว้างเกิดขึ้นตลอดในประวัติศาสตร์และเกือบจะแน่นอนว่าต้องเกิดขึ้นอีก

การระบาดในวงกว้างในที่นี้ คือ การระบาดทั่วโลก การระบาดของไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกในอดีตนั้นเกิดขึ้นเมื่อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ (influenza A virus) ชนิดใหม่ติดเชื้อในคน ถ้าคนมีภูมิคุ้มกันต่ำหรือไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสใหม่นี้เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างจากคนสู่คน การระบาดของไข้หวัดใหญ่มีเป็นระลอกๆ โดยมีช่วงที่มีการติดเชื้อและเสียชีวิตสูงห่างกันช่วงละหลายเดือนจนถึงเกือบปี อยู่สองระลอกหรือมากกว่านั้น

ไข้หวัดใหญ่รัสเซีย (ค.ศ. 1889-1890)

การระบาดไข้หวัดใหญ่รัสเซีย ปี ค.ศ. 1889 (หรือที่เรียกว่า ไข้หวัดใหญ่เอเชียติก) เป็นการระบาดที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปในศตวรรษที่ 19 โดยระบาดระลอกที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียและระบาดอีกเป็นระลอกๆ ทั่วซีกโลกเหนือ จนกระทั่งต้องหยุดการเดินทางทางอากาศเนื่องจากไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายไปทั่วโลกในเวลาไม่กี่เดือนและทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงประมาณ 1 ล้านคน

ไข้หวัดใหญ่สเปน (ค.ศ. 1918-1919)

การระบาดของไข้หวัดใหญ่เริ่มในปี ค.ศ. 1918 ซึ่งเป็นการระบาดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดประมาณ 50-100 ล้านคนทั่วโลก ตามข้อมูลจากหน่วยงานด้านไข้หวัดใหญ่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตเกือบ 675,000 คนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ไข้หวัดใหญ่สเปนได้ชื่อว่าทำให้ป่วยและอาการแย่ลงได้อย่างรวดเร็ว ในบางรายตื่นมาโดยไม่มีอาการอะไรแต่เสียชีวิตในวันเดียวกัน และผู้เสียชีวิตหลายรายเสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบติดเชื้อจากแบคทีเรีย

ไข้หวัดใหญ่สเปนเชื่อว่าเกิดจากไข้หวัดสายพันธุ์เอชวันเอ็นวัน (H1N1) ในสัตว์ปีก ซึ่งกลายพันธุ์จนติดต่อได้ง่ายและแพร่กระจายจากคนสู่คน

ไข้หวัดใหญ่เอเชีย (ค.ศ. 1957-1958)

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอตัวใหม่ชนิดเอชทูเอ็นทู (H2N2) ถูกค้นพบในประเทศจีนในปี ค.ศ. 1956 ไวรัสชนิดใหม่นี้เกิดจากการกลายพันธุ์ของไข้หวัดในสัตว์ปีกผสมกับสายพันธุ์ ไข้หวัดใหญ่ในคนและแพร่กระจายทั่วเอเชียตะวันออกในต้นปี ค.ศ. 1957 จนแพร่กระจายถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1957 และช่วงที่มีการระบาดนั้นเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และคนท้องมีการติดเชื้อมากที่สุด แต่ในผู้สูงอายุกลับมีอัตราตายมากที่สุด

วัคซีนสำหรับไวรัสเอชทูเอ็นทูผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1957 เพื่อชะลอการระบาดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 69,800 คนในประเทศสหรัฐอเมริกาตามรายงานของหน่วยงานด้านไข้หวัดใหญ่และมีผู้เสียชีวิต 1-4 ล้านคนทั่วโลก

ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง (ค.ศ. 1968-1869)

ต้นปี ค.ศ. 1968 ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอตัวใหม่ชนิดเอชทรีเอ็นทู (H3N2) เกิดขึ้นในฮ่องกง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ติดเชื้อได้ง่ายมากและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วทั้งโลก

อย่างไรก็ตามมีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ครั้งก่อนๆ โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 33,800 คนในประเทศสหรัฐอเมริกาตามรายงานของหน่วยงานด้านไข้หวัดใหญ่และเสียชีวิต 1 ล้านคนทั่วโลก เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงมีลักษณะคล้ายกับไวรัสไข้หวัดใหญ่เอเชียในปี ค.ศ. 1957 ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาก่อนหน้านี้จะมีภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่มาก

ไข้หวัดใหญ่รัสเซีย (ค.ศ. 1977-1978)

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เอชวันเอ็นวัน (H1N1) สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1977 แต่มีอัตราตายต่ำ และการระบาดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1950 เนื่องจากผู้ที่เกิดก่อนปี ค.ศ. 1950 จะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพราะมีลักษณะใกล้เคียงกับกับสายพันธุ์ที่ระบาดก่อนปี ค.ศ. 1950

ไข้หวัดใหญ่ 2009

สายพันธุ์เอชวันเอ็นวัน (H1N1) เป็นไวรัสเอชวันเอ็นวันตัวใหม่อีกตัวหนึ่ง ซึ่งระบาดในอเมริกาเหนือในปี ค.ศ. 2009 และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วโลก แม้ว่าในตอนแรกไวรัสชนิดนี้ถูกเรียกว่า ไข้หวัดหมูแต่พบว่าไวรัสตัวนี้มีสารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่สี่ตัวที่แตกต่างกัน คือ ไวรัสไข้หวัดหมูสองตัว ไข้หวัดนกหนึ่งตัว และไข้หวัดในคนอีกหนึ่งตัว และไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่เคยพบในคนหรือสัตว์ชนิดใดมาก่อน

ไข้หวัดใหญ่ 2009 สายพันธุ์เอชวันเอ็นวันนี้ระบาดมากในเด็กและวัยรุ่น โดยสถิติจากกรมควบคุมโรคของอเมริกาหรือซีดีซี (CDC) ระบุว่า ผู้ติดเชื้อประมาณ 90% ที่นอนโรงพยาบาลและ 87% ที่เสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกามีอายุต่ำกว่า 65 ปี ซึ่งกรมควบคุมโรคของอเมริกาคาดว่ามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 สายพันธุ์เอชวันเอ็นวันประมาณ 43-88 ล้านคนในประเทศสหรัฐอเมริกาและเสียชีวิตประมาณ 8,700-18,300 คน และคาดว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตประมาณ 151,700-575,400 คน

ไวรัสสายพันธุ์เอชวันเอ็นวันที่มีการระบาดในปี ค.ศ. 2009 สายพันธุ์เดียวกันนี้ยังคงมีระบาดในคนอยู่ในทุกวันนี้แต่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งถูกนำมาผลิตเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีด้วย

การคาดการณ์ในอนาคต

บุคลากรทางการแพทย์แสดงความกังวลว่าไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกสองสายพันธุ์ คือ เอชไฟว์เอ็นวัน (H5N1) และสายพันธุ์เอชเซเว่นเอ็นไนน์ (H7N9) มีโอกาสที่จะระบาดเป็นวงกว้างในอนาคต แต่ขณะนี้ไวรัสทั้งสองสายพันธุ์ยังระบาดอยู่ในคนจำนวนไม่มากและแพร่จากคนสู่คนได้ยาก แต่หากไวรัสทั้งคู่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพียงเล็กน้อยจะแพร่ระหว่างคนได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงได้

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

การที่ร่างกายติดเขื้อไข้หวัดใหญ่ ทำไมหมอไม่สัางนอนแอดมิส
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไอบ่อยๆ มีผลต่อลูกในท้องไหมคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นหวัดบ่อยตอนตั้งครรภ์มีผลกระทบอะไรกับลูกบ้างไหมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไข้หวัดใหญ่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่