ยา

ศิษฎิกร ประวัติผู้เรียบเรียงหนังสือ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
ศิษฎิกร  ประวัติผู้เรียบเรียงหนังสือ

ศิษฎิกร

ประวัติผู้เรียบเรียงหนังสือ

เกิด                           พ.ศ. 2504

การศึกษา                 เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527

                                 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ

                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2541

                                 ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร)

                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2545

                                 วุฒิบัตรภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

                                 รามคำแหงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545

ประวัติการทำงาน

2550 – ปัจจุบัน             จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร “พรรณวัสส์สมุนไพร”

2543 – ปัจจุบัน             วิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา “ศิษฎิกร”


ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือร้านยา ยาต้านจุลชีพ" เรียบเรียงโดยเภสัชกรหญิงจิรัชฌา อุดมชัยสกุล วิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา จากสำนักพิมพ์ศิษฏิกร

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่